Engie

Transcript

Details

Claude Pierre: Engie förser privatpersoner, städer och företag med effektiva och innovativa lösningar på energimarknaden. Vi vet att världen befinner sig i ständig förändring och att vi måste anpassa oss till det. IT-team försöker övergå från en organisation med många lokala informationssilos till en mer globaliserad organisation på många platser. Vi måste vara nära våra kunder, nära till marknaderna. Men samtidigt vill vi att varje affärsenhet ka kunna dra nytta av den expertis och kunskap som redan finns i världen. Vi ville ha en global lösning som täckte alla affärsenheter och gjorde att alla appar kunde nås oberoende av plats och enhet på ett enkelt, säkert och användarvänligt sätt.

Youssef T.: Lösningarna som vi implementerade för att tillgodose samarbetsbehovet är baserade på Microsoft Office 365. Den roll Oktas lösning hade när vi byggde denna plattform var att möjliggöra åtkomst till plattformen på samma sätt överallt. Det ska ske säkert och dessutom ger Okta säker åtkomst med multifaktorautentisering som efterfrågas och är ett starkt krav från våra IT-säkerhetschefer. Vi visste att vi kunde förvänta oss att ytterligare appar skulle kopplas till vår identitets- och åtkomstplattform så vi tänkte att det bästa var att välja en neutral lösning. När vi utförde en laboratorietest upptäckte vi dessutom att det ur användarperspektiv faktiskt gav den bästa användarupplevelsen.

Claude Pierre: Idag är allt mobilt och våra interna kunder, våra användare och våra utmärkta kunder använder alla sina mobiler dagligen. Mobilt är strategin för integritet nu.

Youssef T.: De är alla Okta-komponenter som arbetar över hela infrastrukturen som faktiskt är en ingång till alla våra globala appar. Så givetvis är det nyckeln och det blir en av huvudtillgångarna. Integration av appar är ganska enkelt och ganska effektivt. Detta gör att våra team kan vara mycket lyhörda när det gäller implementering av ny teknik.

Claude Pierre: Okta var den plattform som passade våra viktigaste kriterier, den kan göras global, den kan vara snabb och den kan hantera framtida utmaningar för Engie.

Engie är ett internationellt energibolag och vill vara närmare alla sina marknader och kunder samtidigt som man vill kunna hjälpa sin personal över hela världen. Målet är att ha alla nödvändiga verktyg och appar tillgängliga överallt i världen, särskilt via EMM. Okta hjälper dem kontinuerligt att förverkliga det på ett säkert sätt med Multi-Factor Authentication.