Identitet står i centrum av Oxfams samarbete

Transcript

Details

Michael Duggan: Oxfam grundades 1942 som Oxford Famine Relief Organization. Vårt uppdrag är att lösa världens fattigdom och bekämpa orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter var de än förekommer.

Michael Duggan: Oxfam är en konfederation med 20 medlemmar. Vi har över 8 500 anställda och 72 000 frivilliga utspridda över 92 länder. Och det var nödvändigt att hitta en lösning som kunde knyta alla våra anställda, våra kollegor, frivilliga och konsulter samman. Som en del av detta började vi att leverera en global delad IT-tjänst som kallas Oxfam International. Vi levererade en samling lösningar såsom Box för att hantera fildelning, Workplace som möjliggör samarbete och Compass som är vårt globala internet. 

Michael Duggan: En viktig katalysator för det är identitet. I vår sektor hanterar vi väldigt känslig information för deltagarna i vårt program. Det är verkligen avgörande för oss att känna till identiteten av de som har tillgång till vår information. I en värld där 90 % av alla säkerhetshot faktiskt är interna och tycks komma från anställda eller personer som fått tillgång till våra system. Vi måste ha en lösning med mycket stark hantering av identitet så att vi förstår vem som har åtkomst till vad, när och hur.

Grant Picard: Utmaningen för oss var hur vi skulle kunna ge personer åtkomst med ett enda användarnamn och ett enda lösenord. Men ändå enkelt kunna göra onboarding. Och också att deprovisionera deras konton när de slutar i organisationen.

Grant Picard: Kravet från oss var något som gav oss möjligheten att enkelt koppla samman 17 oberoende kataloger till en central källa för identitetshantering och det behövde klara av att arbeta med vår nuvarande aktiva katalog och offboarding. Det finns en handfull produkter som redan stöds av Box. Okta hade inbyggda integrationer med Box och något som vi trodde att vi kunde få igång ganska snabbt. Och Okta var den enda som verkade stämma, så det var där som vår resa med Okta började.

Grant Picard: Vår implementering av Okta började med 90 användare i Sydafrika. Vi började då placera ut Okta till 17 separata aktiva kataloger över hela organisationen för att 2 000 användare skulle få tillgång till Box. Vi kunde sedan skala upp från 2 000 användare till 8 000 användare mycket snabbt utan större förändringar.

Grant Picard: Detta är första gången i Oxfams historia som vi lyckats dela ut tjänster till anställda. Geografiska eller administrativa gränser spelar ingen roll. Det bästa för oss med Okta är att vi enkelt kan provisionera och deprovisionera användarkonton, både i Okta och etablerade tjänster. Det är en heltäckande process, den minskar onödigt arbete och dessutom med bibehållen säkerhet för våra appar och tjänster.

Michael Duggan: Vårt nuvarande fokus är att ge Oxfam en effektiv drift. Framtiden för oss kommer att vara skapandet av ett digitalt Oxfam. En digital identitet för alla våra programdeltagare, 72 000 frivilliga, 5 800 partners och miljontals supporters och donatorer. Och viktigast av allt, de 25 miljoner människor som drar nytta av våra program.

Oxfam har över 8 000 anställda och 72 000 frivilliga i 92 länder över hela världen. De skapar stabila lösningar för hungersnöd, fattigdom och sociala orättvisor. Okta spelar en framträdande roll i att leverera smidig och säker åtkomst till Oxfams olika lösningar som knyter samman alla 20 associerade organisationer med målet att ge en digital identitet till alla deltagare i Oxfams program.