Många olika kataloger försämrar kundupplevelsen

Universal Dirrectory Customer

Kunderna är högsta prioritet för alla företag som vill fortsätta sin verksamhet. Varje kund har en digital identitet när de interagerar med ditt företag: användarnamn, lösenord och personinformation. Dessa identiteter lagras i kataloger. Tänk dig att varje katalog är som en separat värld, för det är så det verkar fungera.

Problemen med att ha flera kundkataloger är både interna och externa. Internt kan katalogerna orsaka en otydlig bild av enskilda kunders beteenden för olika produkter och tjänster. Externt kan katalogerna skapa en frustrerande och osammanhängande kundupplevelse av en verksamhet som utifrån sett borde vara sammankopplad internt.

Låt oss börja med de interna problemen. Kataloger skapar silos med information vilket leder till att man inte har en enhetlig plats för att se vilka kunder som köper flera produkter i en produktportfölj. Resultatet är att man missar möjligheten till kompletterande försäljning, merförsäljning eller skräddarsydda lösningar som kan öka intäkterna.

Om ett företag kan slå samman kundidentiteterna från alla separata kataloger kan det få en helhetsbild som kan användas för att automatisera kampanjer för utökad och kompletterande försäljning. Genom att använda hooks till system för automatisk marknadsföring går det att undvika eventuella risker med att lagra medgivanden i flera kataloger. Därmed slipper man skicka ut oönskad e-post vilket i vissa jurisdiktioner kan leda till böter. Man kan också skapa en personlig resa för kunden utan nämnvärt manuellt inslag vilket driver på intäkter och ökar hastighet och effektivitet.
 

Driver dina kataloger bort kunder?

Låt oss inte glömma de viktigaste personerna, kunderna. Katalogerna skapar mer direkta problem även för kunden, i form av fler registreringar och fler inloggningar till vad som förefaller vara ett och samma företags webbplats. Att hela tiden behöva registrera sig i långa gammaldags formulär och åter uppge sina personuppgifter är inte ett bra sätt att skapa förtroende för ditt företag. I stället skapar det friktion som gör att kunder hoppar av vilket direkt påverkar företagets försäljning.

Kunder behöver inte visa tålamod eller lojalitet när de ställs inför IT-relaterade problem eftersom de inte får betalt för att stå ut med det. Snarare motsatsen. De betalar för att få en dålig kundupplevelse.
Så de vänder sig till någon annan även om det är dyrare för att få en bättre kundupplevelse.

Förväntningarna hos våra egna kunder smittar också snabbt ner arbetsplatsen eftersom vi inte har vattentäta skott mellan de två.Om vi har haft en jättebra, problemfri upplevelse på ett ställe så är det bara mänskligt att undra varför vi inte också kan ha det på ett annat. Svaret är troligtvis relaterat till kataloger.

För att lära dig mer om vilken roll kataloger spelar och hur de kan hanteras mer effektivt med Oktas Universal Directory, läs vår e-bok "Universal Directory". Create one world’ här: https://www.okta.com/uk/resources/whitepaper-universal-directory-create-one-world/