Hur förbättras användarupplevelsen av lösenordfri autentisering?

De har utgjort grunden för digital identitet och säkerhet i ett halvt sekel. Nu är lösenordens tid förbi.

Det vore lätt att bara fokusera på hur detta påverkar autentisering och cybersäkerhet, men i det här blogginlägget tittar vi på vad det innebär för användarupplevelsen.

Är lösenordsfri autentisering bra för användarupplevelsen?

Det finns gott om belägg för att implementering av lösenordsfri autentisering är ett sätt att förbättra en organisations säkerhetsstrategi avsevärt. 

80 % av dataintrång sker trots allt till följd av svag lösenordssäkerhet, och två av fem personer har blivit hackade eller fått sin känsliga information utsatt i risk på grund av dubbla och inaktuella lösenord som kan utnyttjas.

Men att ta bort lösenord från ekvationen kan också påverka användarupplevelsen positivt, med t.ex.:

  • Friktionsfri inloggning på program
  • Dynamisk autentisering med faktorer för hög säkerhet
  • Inga fler återställningar av lösenord

Lösenordsfri autentisering gör inte bara livet lättare för dina säkerhets- och IT-team, utan kan även hjälpa dig att skapa värdefulla och smidiga digitala upplevelser för dina anställda och kunder.

Snabba upp inloggningar med lösenordsfri autentisering

Lösenordsfri autentisering gör inloggningen betydligt snabbare. Istället för att lägga pannan i djupa veck över sina svårknäckta lösenord med tjugo tecken vid varje inloggning (”Bytte jag ut ’i’ med ’1’ eller ’!’?”) kan dina användare få nästan omedelbar åtkomst till programmen med bara ett par klick. 

Även om det bara tar användare en eller två minuter att logga in med lösenord så blir det en hel del tid sammanlagt när användare måste göra det flera gånger varje dag. Lösenord kan skapa friktion för både anställda och kunder, och att kunna komma åt appar utan dröjsmål kan förbättra effektiviteten hos dina team och i konverteringar på dina digitala plattformar.

Lösenordsfri autentisering skapar intuitiva användarupplevelser

Lösenordsfri autentisering finns i många former: engångskoder, magiska länkar, push-meddelanden och biometrisk igenkänning, för att nämna några. Den gemensamma nämnaren är att lyckad och säker autentisering vanligtvis bara är ett par klick bort. När autentiseringen blir lösenordsfri blir konton faktiskt inte bara säkrare, utan samtidigt enklare att komma åt.

Behovet av att komma ihåg hundra lösenord kan elimineras genom att använda andra autentiseringsfaktorer. Istället för att fråga om ”något du vet” – lösenordet som är kopplat till ditt konto – kräver lösenordsfri autentisering ”något du har”, t.ex. din telefon eller ett PIV/smartkort, eller ”något du är”, t.ex. ditt fingeravtryck eller ansikte. Sammanhangsbaserade faktorer som användarbeteende, enhet som används och geografisk plats kan också användas för att avgöra vilken eller vilka faktorer som ska användas vid varje given tidpunkt.

Resultatet är en smidig upplevelse som hanterar risker dynamiskt och kräver minimal ansträngning från användarna. 

Förbättra användarupplevelsen och lägg mindre tid och pengar på återställningar av lösenord

Lösenordshantering är en av de främsta orsakerna till att människor ringer teletjänstcentraler. Den genomsnittliga tiden per vecka som läggs på att ange eller återställa lösenord är 12,6 minuter per vecka. Detta motsvarar förluster i produktivitet och arbete som årligen kostar i genomsnitt 5 217 456 USD per företag. Det är därför viktigt för organisationer att minska den supportbelastning som lösenord skapar.

Lösenordsfri autentisering gör att användare känner sig säkra

Avslutningsvis förbättrar lösenordsfri autentisering användarupplevelsen genom att göra att användare känner sig säkrare när de loggar in på sina program. Mer än 50 % av användare som tillfrågades i en undersökning av Ponemon Institute uppgav att de vill skydda sina konton med en metod som inte använder lösenord. Även om lösenord har använts i årtionden är det allt fler som märker av de inneboende säkerhetsrisker som förknippas med dem och hellre vill autentisera på andra sätt.

Förbättra användarupplevelsen med Oktas lösenordsfria autentisering

Implementering av lösenordsfri autentisering är en av de mest effektiva åtgärderna som kan hjälpa organisationer och tjänster att hantera säkerhetsrisker och leverera smidiga användarupplevelser. Att slopa lösenorden kräver noggrann eftertanke och planering, och Okta har de byggstenar du behöver för varje användningsfall.

Mer information finns i vårt faktablad: Gå bortom lösenord.

Klicka här för att börja slopa lösenorden med Okta.