Rapporten Customer Identity Trends från 2023 – sammanfattning av fynd i Europa

I den här sammanfattningen lyfts de viktigaste trenderna rörande konsumentattityd i Europa när det gäller bekvämlighet, säkerhet och integritet. Även konsekvenserna för leverantörer av onlinetjänster undersöks. 

Rapporten Customer Identity Trends har tagits fram i samarbete med Okta och Statista, och över 20 000 konsumenter i 14 länder i Nordamerika, Europa samt Asien och Stillahavsområdet har undersökts. I den här sammanfattningen fokuserar vi på svar från konsumenter i Europa. 

I sammanfattningen undersöks effekten av spridning av kundkonton vad gäller risk och friktion. Undersökningen visar att medianantalet aktiva digitala konton som innehas av enskilda konsumenter i Europa är mellan 10 och 20.

Det lyfts också att konsumenter i Europa blir mer oroliga över integritet och har en större nivå av skyddskänsla vad gäller sina personuppgifter. I undersökningen anger 79 % av deltagarna att de vill ha kontroll över sina uppgifter.

Hämta sammanfattningen för att lära dig mer om trender inom kundidentitet i Europa.

 

Customer Identity Trends report 2023 - Executive Summary Europe

Download the whitepaper

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.