Okta Privileged Access

Minska riskerna med hjälp av enhetlig hantering av åtkomst till och kontroll över privilegierade resurser på plats, i molnet eller i lösningar med flera moln – med Okta Privileged Access.

Utmaningar som vi löser

  • Användarupplevelsen är arbetsam och tidskrävande, vilket resulterar i att lösningar antas i begränsad omfattning
  • En fragmenterad upplevelse av verktyg för identitet, styrning och privilegierad åtkomst leder till att policyer inte efterlevs
  • Traditionella lösningar för privilegierad åtkomsthantering (Privileged Access Management, eller PAM) är inte utformade för att hålla jämna steg med hybrid-IT eller molnbaserade strategier

En enhetlig identitetslösning för hela arbetsstyrkan

Så här fungerar Okta Privileged Access: 

  • En enda styrningsnivå för att hantera åtkomst till och bibehålla kontrollen över alla dina applikationer och resurser samt all infrastruktur
  • Bibehåll lägsta behörighet utan att förlita dig på fragmenterade upplevelser mellan oförenliga verktyg
  • Eliminera behovet av traditionella, isolerade lösningar för kontroll och hantering av identiteter och privilegierad åtkomst

Nyttja identitetens kraft för strikt konfidentiella resurser

Samlas i en enda identitetslösning

Eliminera skilda system för hantering av identitetsåtkomst, hantering av privilegierad åtkomst samt kontroll och administration av identiteter.

Spela in sessioner

Få insyn i alla SSH- och RDP-sessioner för hanterade resurser.

Bibehåll lägsta behörighet för strikt konfidentiella resurser

Säkerställ åtkomst och avgör lämplig konfidentialitetsnivå för viktiga resurser från ett lättanvänt gränssnitt.

Integrerad kontroll

Anpassa arbetsflöden för åtkomstförfrågningar som måste godkännas innan åtkomst till resurserna medges.

Inbyggd separering av arbetsuppgifter

Säkerhetsgrupperna kan definiera åtkomstpolicyer medan IT-grupperna får styra infrastrukturen.

Upptäck och lagra lösenord

Skanna, importera och lagra säkert lösenorden för lokala priviligierade konton för att hantera bakdörrsåtkomst.

Rapportering

Uppfyll efterlevnadskrav med rapporter över priviligierad åtkomst.

Enkel integrering

Minska friktionen mellan säkerhetsgrupper och utvecklare genom att göra det enkelt för utvecklare att introducera resurser och få säker tillgång till priviligierade resurser utan att deras arbetsflöden avbryts.