Lifecycle Management

Hantera provisionering och livscykelhantering  som ett proffs med automatisering.

30 min

sparat för varje ansökan om tilldelning av appar

30 min

sparat vid fastställande och konfigurering av grupper och behörigheter

20 USD

sparat för varje användare vid årlig revision

Hendrick Automotive Group

Live Nation

NTT Data

Verisk

USA Today Network

Sephora

Kiwi.com

Dentsu Aegis Network

Öka produktivitet och minska kostnader med rätt system för livscykelhantering

Ditt IT-team har inte tid att skapa och inaktivera användarkonton manuellt - och dina användare har inte möjlighet att vänta

Inga knapptryckningar, ingen väntan

Automatisera åtkomst från början till slut. Få personalen att snabbt komma igång med de resurser som behövs och frigör tid för IT-teamet att ägna sig åt viktigare saker.

Snabb och säker deprovisionering

Automatiserad åtkomsthantering sparar inte bara tid, det sparar också pengar. Snabbare deprovisionering betyder att du kan omfördela programvarulicenser och spara kostnader. För att inte tala om pengarna du sparar genom att inte blir hackad via konton som fortfarande ligger aktiva.

Förenkla behörighetstilldelning för företagets konsulter och underleverantörer

Moderna organisationer har inte bara sina anställda att hjälpa. Även partners, underleverantörer, återförsäljare och kunder behöver alla olika nivåer av åtkomst till dina resurser och appar.

Okta LCM Workflow
Flexibel policy

Hantera behörigheter för alla dina användare från ett ställe. Ange flexibla behörigheter för olika grupper för att tillåta eller neka åtkomst beroende på datum, inaktivitet med mera.

Integration som sträcker sig längre än HR-systemet

Du kan även automatiskt provisionera och deprovisionera till tredjepartsprogram för kunder, leverantörer och partners via vårt robusta ​integrationsnätverk​​.

Anpassning utan kodning

Vill du ha mer anpassningar utan att behöva koda? Ja, det kan du göra med Okta Workflows.

Stärk säkerhet

Manuella processer för att tillåta eller neka åtkomst och hoplappade skript ökar sårbarheten. Stärk säkerheten med automatisering.

Felsäker behörighet

Med automatisering och integrerad behörighetskontroll kan rätt appar utan problem kommas åt av rätt användare medan andra nekas. Detta baserat på data från HR-system, IT-resurser som AD och LDAP med mera.

Inga transaktioner avfärdas

Du kan också förstärka ditt säkerhetsläge genom att implementera en icke-avfärdande livscykelprocess för användare. Programmet för identitetshanteringen loggar och tidstämplar alla livscykel-transaktioner.

Underlätta revision och regelefterlevnad

Gör granskningarna smärtfria (jo, vi lovar) med en central översikt över användare och deras kontoåtkomst

Få rapporter som visar vilka användare som kommer åt en viss app, vilka appar som en viss användare har åtkomst till och vilka användare som nyligen har tagits bort. För att göra livet ännu enklare kan API användas för att programmatiskt extrahera data till revisionsverktyg utan problem.

Att ha en enda källa för data gjorde att vi kunde ha personer som flyttar runt och har karriärer i företaget samtidigt som informationen om dem hela tiden finns kvar utan att vi om och om igen behöver gå tillbaka till HR.

Amy Frost

Director of IT Engineering

Kom igång med 
Okta Lifecycle Management redan nu