Rapportering

Okta gör det enkelt att granska användares åtkomst genom att överbrygga användardata i äldre kataloger med de i molnet samt logga transaktioner för livscykelhantering.

Syslog i realtid

IT kan felsöka och undersöka säkerhetsproblem omedelbart via en syslog som fångar upp all Okta-aktivitet i realtid. Okta har insyn i alla detaljer om användaråtkomsten med ytterligare 40 attribut.

Tack vare syslog kan du utföra avancerade sökningar efter sådant som behöver åtgärdas, inte bara ta fram alla data. Administratörer kan dessutom skapa anpassade frågor som kan sparas för framtida sökningar.

Dessutom finns avancerade visualiseringsfunktioner. Se en kartbaserad bild av var händelser inträffar med geomarkörer för användarna.
 

Färdigbyggd rapportering

Okta har en omsorgsfullt utvald lista över färdiga rapporter som hjälper administratörer att hitta potentiella säkerhetsrisker och förstå hur slutanvändare använder appar och tjänster. Administratörer kan enkelt få svar på vanliga frågor de har om användarna:

  • Vem loggade in på Okta? När och var?
  • Vilka appar har vi tilldelat användarna?
  • Vilka MFA-faktorer använder de?
  • Hur bra är deras lösenord?
  • Har någon misstänkt aktivitet förekommit?

Data som kan laddas ner och synkroniseras

Du kan få dina data i många olika användbara format som passar alla dina behov.

Ladda ner CSV-filer över sökta och filtrerade händelser
Exportera hela systemloggen
Kom åt hela systemloggen via Okta API
Integrera med SIEM såsom Splunk och ArcSight