Okta Workflows

Förenkla och automatisera identitetscentrerade processer på ett skalbart sätt

Workflows
Meddelat på Oktane21:

Workflows för Customer Identity

Workflows for Customer Identity

Okta Workflows gör det enkelt att skalbart automatisera identitetsprocesser utan kodning. Använd satslogik, Oktas färdiga bibliotek av kopplingar och möjligheten att koppla till alla allmänt tillgängliga API:er för att göra alla innovativa med Okta.

Organisationer som använder Okta Workflows ser i genomsnitt

90 %

minskning av den tid som åtgår för att skriva egen kod

75 %

minskning av den tid som chefer och team på arbetsplatsen behöver för onboarding och offboarding av anställda

Det här kan du göra med Workflows

Det här kan du göra med Workflows

Ge alla i din organisation möjlighet att automatisera och utveckla

Göra så att alla kan automatisera identitets-baserade processer och ta fram nya innovativa användarupplevelser med ett gränssnitt som kräver ett minimum av kod eller ingen alls och en utbyggbar plattformstjänst.

Koppla till, och använd valfri API för åtgärder

Automatisera alla identitets-centrerade processer med satslogik genom att ansluta till valfri API och knyta samman åtgärder över flera API:er.

Ge driftsäker hållbarhet och säkerhet

Eliminera manuella processer och egen skript eller kod som kan vara jobbig, resursintensiv och riskerar manuella fel.

Användarfall

Workflows för Lifecycle Management
  • Egen provisionering och deprovisionering
  • Ändra tid- och kontextbaserade rättigheter för identiteter
  • Lös identitetskonflikter
  • Rapportera livscykelaktivitet
  • Skicka meddelanden för flytta/anslut/lämna-aktivitet
Workflows - For workforce and customer identity
Workflows för Customer Identity [NYHET!]
  • Synkronisera identiteter med plattformar för CRM, marknadsföringsverktyg och kunddata
  • Starta arbetsflöden för samtycke och dataintegritet med lösningar från tredje part såsom OneTrust
  • Förenkla registrering, skapande av identitet och verifiering av identitet
  • Ge eller dra in åtkomst till åt affärskritisk teknik, däribland egna appar
  • Byt ut kod såsom enkel filtrering och transformation

Lär dig mer om Workflows