Forum21 Europe: Avslutande session: Zero Trust-säkerhet, inte Zero Trust-samhälle

Oktas vision är att alla får möjlighet till säker användning av all teknik. Tillit är avgörande för vår verksamhet och för våra kunders framgångar.Todd McKinnon kommer att tala om framtiden för digital identitet, skapa tillit och hur Zero Trust-säkerhet kan lägga grunden för en transparent och mer förtroendefull värld.

Todd McKinnon, CEO och medgrundare, Okta

(21 min)

Watch the Webinar

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.