HTTP-fout 431: definitie, status, oorzaken en oplossingen

HTTP-fout 431: definitie, status, oorzaken en oplossingen

Thousands of businesses across the globe save time and money with Okta. Find out what the impact of identity could be for your organization.

HTTP-fout 431: definitie, status, oorzaken en oplossingen

Learn why Top Industry Analysts consistently name Okta and Auth0 as the Identity Leader

HTTP-fout 431 retourneert de statuscode: Request Header Fields Too Large.

U probeerde content op uw eigen website te bekijken toen u een foutmelding kreeg. Uit de melding blijkt dat het systeem denkt dat de velden van de aanvraagheader te lang zijn. Maar u heeft geen idee wat dat betekent.

HTTP-fouten zijn bedoeld om u informatie te geven over de communicatie tussen uw device en een websiteserver. Maar de codes zijn geschreven voor developers, niet voor de gemiddelde gebruiker. En zelfs experts weten soms niet precies wat deze vage code betekent.

Het oplossen van HTTP-fout 431 is niet zo moeilijk als u maar weet waar u op moet letten. Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u dat doet.

HTTP-taal begrijpen 

De afkorting HTTP staat voor het "hypertext transfer protocol" dat in 1991 werd uitgebracht. U kunt dit protocol zien als de taal waarin de verzoeken en reacties tussen devices en servers worden verstuurd. 

Elke keer dat u een website bezoekt, vindt een voorspelbare reeks stappen plaats.

 • Browserverzoek: u heeft data of informatie van de webserver nodig om de pagina te kunnen bezoeken. 
 • Dataverplaatsing: in het browserverzoek wordt informatie over u, uw browser en andere zaken meegestuurd. 
 • Serverreactie: u krijg toegang of u ontvangt een code waarmee de weigering wordt toegelicht. 

Verzoeken worden soms "headers" genoemd. Het HTTP-protocol geeft niet aan hoe lang of hoe groot deze datafragmenten mogen zijn. Maar sommige servers werken om veiligheidsredenen met een maximale grootte.

En dat is de reden dat HTTP-fout 431 wordt gegenereerd.

HTTP-fout 431 ontleden

Er zijn verschillende soorten HTTP-fouten die allemaal op nummer zijn gegroepeerd. Alle codes op niveau 400 hebben betrekking op fouten van gebruikers. Het gaat dus niet om een technisch probleem op de website of de server. Deze codes wijzen erop dat de server van de website het verzoek van de gebruiker niet kan verwerken.

Fout 431 met de tekst Request header fields too large betekent dat de server het verzoek niet in behandeling neemt. De header die de gebruiker heeft verzonden is te lang of te groot en wordt door de server geweigerd.

Webdevelopers kunnen allerlei soorten data van gebruikers opvragen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Voorkeurstalen
 • Inloggegevens
 • Hosts
 • Verwijzende sites

Als u te veel informatie opvraagt, of als de geretourneerde data te lang of te groot is, krijgt de gebruiker deze foutcode te zien. De pagina kan niet worden geladen voordat het probleem is opgelost.

Fout 431 in vier stappen oplossen

De reden waarom HTTP-fout 431 wordt gegenereerd, kan verschillend zijn. Uw website kan deze barrière opwerpen om redenen die niet op andere organisaties van toepassing zijn. Maar in de meeste gevallen kan het probleem tot een of twee factoren worden herleid.

Uw bezoekers krijgen de code te zien als gevolg van cookies of omdat de verwijzende URL te lang is.

Probeer het probleem als volgt op te lossen:

 • Verwijder de verwijzende URL. Als u actieve links hebt op een site met een zeer lange URL, verwijder dan deze query voordat u toegang geeft.
 • Controleer de code. Spaties in de code tellen mee voor de tekenlimiet en ze zijn niet altijd nodig. Het kan ook zijn dat u overbodige of onnodige data opvraagt, waardoor u gebruikers dwingt de tekenlimiet te overschrijden.
 • Controleer de cookie-instellingen. Als er fouten in de autorisatiecode zitten, worden er misschien meerdere cookies voor de gebruikers ingesteld. Dat kan een reden voor een HTTP-fout zijn.
 • Accepteer meer cookies. Als cookies de oorzaak van het probleem zijn, kunt u meer cookies accepteren. Cookies kunnen kwetsbaarheden in de beveiliging veroorzaken, ga dus voorzichtig te werk. Maar als u een foutcode beslist wilt elimineren, kan het accepteren van meer cookies de oplossing zijn.

Voordat u wijzigingen aanbrengt, raden we u aan dit met de host van de server te bespreken. Als u de code aanpast om meer data te accepteren terwijl de server niet meewerkt, kunnen uw gebruikers eenzelfde soort HTTP-code te zien krijgen over de toegang tot de server. Even overleggen voordat u de code aanpast is dus altijd een goed idee.

Okta kan hulp bieden

Als u geplaagd wordt door HTTP-fouten, kunnen wij u helpen. We bespreken samen met u wat de problemen zijn en we vinden een manier om uw gebruikers toegang te geven zonder de beveiliging in gevaar te brengen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Referenties

Brief History of HTTPHigh Performance Browser Networking. O'Reilly.

Additional HTTP Status Codes. (April 2012). Internet Engineering Task Force.

Risk Associated With Cookies. (November 2013). Infosec.

5 Tips to Avoid Potential Dangers of Cookies. (November 2020). C Online Mag.