Intern IP-adres: definitie, doeleinden en toepassingen

Waarom topanalisten in de sector Okta en Auth0 als Identity Leader aanmerken

Interne IP-adressen geven aan welk device in een lokaal netwerk uw computer is en onderscheiden deze van de andere devices die de intranetverbinding gebruiken. Een andere term voor intern IP-adres is lokaal IP-adres. Meestal begint zo'n IP met 192.168. Na de 8 komt een punt en een laatste reeks van drie unieke cijfers. Dit IP-adres is zichtbaar voor andere devices die met uw intranet zijn verbonden, maar niet voor externe devices op internet. Uw IP-adres is bedoeld om uw device of netwerk een unieke identiteit toe te kennen. Er zijn specifieke coderingsnormen vastgesteld door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA) om ervoor te zorgen dat IP-adressen een vergelijkbare indeling hebben, maar toch nooit hetzelfde zijn. Uw privé- of interne IP-adres wordt aan u toegewezen door een Network Address Translation (NAT)-device. Als gebruik wordt gemaakt van privé-IP-adressen, worden openbare of externe IP-adressen in feite gereserveerd voor openbare netwerken. Veel mensen hebben thuis diverse devices die op het internet zijn aangesloten, zoals laptops, smart-tv's, mobiele telefoons, tablets en spelcomputers. In plaats van elk van deze devices een uniek extern IP-adres te geven voor toegang tot het internet, wijst uw ISP één extern IP-adres aan uw router toe en maakt de router vervolgens gebruik van interne IP-adressen om verbinding te maken met elk van uw devices.

Verschillen tussen interne en externe IP-adressen

Doorgaans is uw interne IP-adres het IP-adres dat aan uw device wordt toegewezen door het interne netwerk, of dit nu een ethernetverbinding is of de verbinding tussen uw device en uw router. Uw externe IP-adres wordt door een internet-serviceprovider (ISP) toegewezen aan uw router. De meeste mensen maken zich met name zorgen over hun externe IP-adres, maar het interne IP-adres is ook belangrijk. Een extern IP-adres wordt aan uw device toegewezen door uw ISP. Voor uw interne IP-adres geldt dat niet. Met het externe IP-adres kunnen devices op het hele internet uw device vinden om informatie, bijvoorbeeld social media-updates, uit te wisselen. Uw ISP wijst verschillende IP-adressen toe aan de devices die inloggen op uw particuliere wifinetwerk, zodat ze uw internetgebruik, waaronder uw zoekgeschiedenis en inloginformatie, kunnen bijhouden en op hun eigen servers kunnen opslaan. Het ergste wat ISP's in de meeste gevallen met de data zullen doen, is deze verkopen aan reclamebureaus, die de data gebruiken voor gerichte advertenties op websites en social media. Maar het opslaan van deze data maakt u wel kwetsbaarder voor datalekken als een hacker de server van de ISP weet binnen te dringen. De router die u gebruikt om verbinding te maken met internet, wordt echter als onderdeel van uw interne netwerk beschouwd. Deze router wijst ook interne IP-adressen toe aan uw devices wanneer ze verbinding maken met de router. Dit is meestal hetzelfde IP-adres voor elk device in plaats van een uniek IP-adres. Iedereen op internet kan uw externe IP-adres zien, maar informatie die u van het internet ontvangt wordt via de router naar uw device geleid op basis van het toegewezen interne IP-adres. Niemand heeft daar toegang toe zonder in te breken op uw interne netwerk. De IANA heeft de volgende IP-adressen aangemerkt als privé of lokaal:

  • 10.0.0.0 tot 10.255.255.255, een bereik dat maximaal 16 miljoen unieke IP-adressen omvat
  • 172.16.0.0 tot 172.31.255.255, een bereik dat circa 1 miljoen unieke IP-adressen omvat
  • 192.168.0.0 tot 192.168.255.255, met circa 65.000 unieke IP-adressen

Deze maken allemaal deel uit van IPv4, de meest gebruikte IP-adressen ter wereld. Er zijn ook bepaalde IP-adressen die zijn toegewezen aan IPv6. Deze kunt u tegenkomen wanneer u op uw computer naar uw IP-adres zoekt. Deze IP-adressen zijn gegenereerd omdat men bang was dat de unieke IPv4-adressen spoedig op zouden raken. Dat is echter nog niet gebeurd.

Uw externe IP-adres vinden

Een van de eenvoudigste manieren om uw externe IP-adres te vinden is − ironisch maar waar − door op internet te zoeken. Websites als WhatIsMyIP.com pingen uw computer en tonen uw IPv6- en IPv4-adres. In 2021 was voor de meeste mensen alleen het IPv4-adres nog maar relevant, maar IPv6 wordt steeds belangrijker. Er zijn heel veel verschillen tussen de interne systemen van Windows en Apple en tussen besturingssystemen van computers en mobiele telefoons, maar deze zijn niet van invloed op de manier waarop u uw externe IP-adres kunt achterhalen. U kunt een zoekmachine gebruiken om een site te vinden die u kan vertellen wat uw IPv4- of IPv6-adres (of allebei) is.

Uw interne IP-adres vinden

Er zijn eenvoudige manieren om uw externe IP-adres te achterhalen, maar voor het interne IP-adres verschilt de methode per device en besturingssysteem. Dit zijn een paar gangbare methoden:

  • Windows: open het opdrachtregelvenster in het menu Start om uw interne Windows-IP-adres te vinden. Typ “ipconfig" in en druk op Enter. Zoek de regel met "IPv4" op. Deze heeft vaak een getal dat begint met 10. Als u uw interne IP-adres altijd wilt weten, kunt u een app als Rainmeter downloaden, die uw IP-adres altijd op uw desktop weergeeft.
  • Mac: op Apple-computers kunt u uw interne IP-adres opzoeken door op het Apple-pictogram links bovenaan te klikken en Systeemvoorkeuren te openen. Klik vervolgens op Netwerk. Zoek daar het verbindingstype (wifi of ethernet) op en klik erop. Normaal geeft een groene stip aan of de verbinding actief is. Onder "Status: verbonden" ziet u informatie over uw IP-adres, dat vaak met 10 begint. Net als Windows-computers hebben sommige app-ontwikkelaars programma’s als "IP in Menubar" ontworpen die uw interne IP-adres permanent weergeven.
  • Android: er zijn allerlei Android-telefoons, van Google tot Samsung, maar de methode om het interne IP-adres van het device te achterhalen, is meestal vergelijkbaar. Ga naar "Instellingen" en selecteer "Verbindingen" of een vergelijkbare term. Selecteer wifi, want de kans is klein dat uw device een ethernetverbinding heeft, en tik op het tandwielpictogram rechts naast de naam van uw wifiverbinding. Er wordt dan een pagina geopend met informatie, waaronder uw interne IP-adres.
  • iPhone: het opzoeken van uw interne IP-adres op een iPhone gaat net even anders dan op een Apple-computer of iPad. Ga naar "Instellingen", tik op "Wifi" en vervolgens op de "I" met een cirkel (die voor "informatie" staat) rechts naast het netwerk waarmee u verbonden bent. Daar wordt uw IP-adres weergegeven.

Referenties

Internal IP Address. (Augustus 2020). Computer Hope.

What Is My IP Address? (Juli 2021). Popular Mechanics.

What Is a Private IP Address? (September 2021). LifeWire.

How to Find Your Local and External IP Address. (Juni 2021). LifeHacker.