Ping trace-technieken voor het oplossen van netwerkverbindingsproblemen

Waarom topanalisten in de sector Okta en Auth0 als Identity Leader aanmerken

Ping tracing is een hulpprogramma waarmee u verbindingsproblemen tussen een netwerk en een IP-adres of server kunt controleren. Met de PING-test kan worden bepaald of twee netwerken met elkaar verbonden zijn. De test wordt vaak gebruikt om problemen op te lossen. Met ping tracing kan ook worden bepaald hoelang het duurt om de verbinding met een specifieke website tot stand te brengen. De ping traceroute-test, of TRACERT, controleert het pad (de server-sprongen) dat de computer gebruikt om verbinding te maken met het netwerk. De MTR-test combineert ping- en traceroute-functies in één tool voor netwerkdiagnostiek. PathPing is een nog geavanceerdere ping-tool die alle sprongen op de route naar de bestemming kan pingen om te bepalen wat vertragingen veroorzaakt of de snelheid verlaagt. Ping en traceroute, MTR en PathPing kunnen allemaal als diagnosetool worden gebruikt om met behulp van het ICMP (Internet Control Message Protocol) problemen met netwerkverbindingen op te lossen.

Wat is ping tracing?

Ping tracing wordt vaak gebruikt als diagnosetool, of hulpprogramma, om netwerkverbindingen te controleren en te verbeteren en om problemen tussen servers en netwerken op te lossen. Data wordt in kleine stukjes of pakketten door netwerken geleid. Deze pakketten kunnen verschillende routes ("sprongen" of "hops" genoemd) nemen om hun eindbestemming te bereiken. Als ze daar aankomen, worden de pakketten weer samengevoegd om het doel te verwezenlijken of de beoogde boodschap over te brengen. Het kan voorkomen dat een deel van deze pakketten vertraagt raakt of niet op de eindbestemming aankomt wegens een technisch probleem of omdat de netwerkroute verzadigd is of een server niet bereikbaar is.

Waarom ping trace wordt gebruikt

Met ping tracing kan worden bepaald hoelang het duurt voordat een pakket bij de server aankomt en worden meldingen gegenereerd over fouten die zich onderweg voordoen of specifieke IP-adressen die niet toegankelijk zijn. Ping tracing kan bovendien worden gebruikt om de activiteit in een computernetwerk te controleren. Het wordt in de volgende situaties toegepast:

 • Wanneer het internet traag is
 • Als specifieke websites niet goed bereikbaar zijn
 • Als de kwaliteit van VOIP-oproepen slecht is
 • Om te controleren of een computer in een netwerk actief is

PING-test

De PING-test maakt gebruik van twee soorten berichten uit het ICMP-protocol voor foutmeldingen: type 8 (echoverzoek) en type 0 (echo-antwoord). De ping trace-opdracht stuurt een echoverzoek naar de bestemming. Als het verzoek slaagt, komen er een echo-antwoord en een RTT (Round Trip Time) terug. De RTT laat een gebruiker weten of er sprake is van een vertraging of latentieproblemen tussen de bron en de bestemming. De PING-test geeft de gebruiker een overzicht van het aantal verzonden en ontvangen pakketten, de RTT-statistieken en, in voorkomende gevallen, het aantal pakketten dat verloren is gegaan. Netwerken kunnen ICMP-verkeer om service- of beveiligingsredenen blokkeren, dus de ping verschaft gebruikers mogelijk niet altijd accurate informatie over de vraag of een server actief is of "live" is. Het is echter een geweldige eerste optie als u op verbindingsproblemen wilt testen.

Ping traceroute-test

Traceroute is eigenlijk een verzameling aan elkaar geregen ping-verzoeken waarmee het exacte pad tussen de bron en de bestemming wordt bepaald. De ping traceroute-test volgt elke sprong die het pakket maakt op de route en houdt bij hoelang elke sprong duurt. Traceroute is een meer geavanceerd programma dan ping. Het detecteert namelijk alle sprongen en tussensprongen. Pakketten worden verstuurd met specifieke geconfigureerde TTL (Time To Live)-waarden, zodat kan worden bepaald hoeveel sprongen ze kunnen maken voordat een melding "ICMP Time Exceeded" of "Request Timed Out" terugkomt. Zo komt de gebruiker te weten of het netwerk verzadigd is bij een van de tussensprongen en kunnen verbroken verbindingen en traag ladende webpagina's worden gediagnosticeerd. Een geslaagde traceroute-ping kan terugkomen met één of meer falende sprongen, maar zolang het pakket zijn reis kan voortzetten, wordt de ping toch beschouwd als geslaagd. Een mislukte traceroute komt niet op de eindbestemming aan. Het verkeer wordt niet doorgestuurd of komt vast te zitten in een routing-lus tussen twee sprongen.

Traceroute en ping gebruiken

U kunt een PING-test starten om netwerkverbindingsproblemen te diagnosticeren om te bepalen of een server verbinding kan maken met een bepaalde website of om te zien of een specifieke computer actief is in een netwerk. U moet dan eerst het Windows-opdrachtpromptvenster openen om de ping-opdracht te geven om het ICMP echoverzoek naar de gewenste bestemming te sturen. U hebt hiervoor de domeinnaam of het IP-adres nodig waarmee u de verbinding wilt testen. Vervolgens ontvangt u een rapport over het percentage pakketten dat verloren is gegaan. Als 0% van de pakketten verloren is gegaan, is de verbinding perfect. Een pakketverlies van 50% duidt op een instabiele verbinding: de helft van de pakketten heeft de bestemming niet bereikt.

MTR en PathPing gebruiken

Als u een rapport krijgt waaruit blijkt dat een aanzienlijk percentage pakketten verloren is gegaan, moet u een traceroute uitvoeren om te bepalen waar het probleem ligt. Het computerprogramma MTR (MyTraceRoute) combineert ping- en traceroute-functies in één programma. MTR heeft een vergelijkbare werking als traceroute en geeft de gebruiker realtime-informatie over pakketverlies en latentie op het netwerkpad. MTR heeft meer opties en kan gedetailleerdere informatie verschaffen. PathPing werkt net als de ping-opdracht, maar pingt elke sprong op de route tot aan de bestemming. Met één opdracht worden alle punten gepingd. Dit kan langer duren (25 seconden per sprong), maar ook gedetailleerdere informatie en resultaten opleveren.

De Windows-opdrachtprompt gebruiken

Om netwerktools en -diagnoses uit te voeren moet u eerst de Windows-opdrachtprompt openen. In Windows 8 en Windows 10 doet u dat als volgt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de START-knop links onderaan het scherm.
 2. Selecteer in het menu OPDRACHTPROMPT of OPDRACHTPROMPT (BEHEERDER) als u beheerdersmachtigingen hebt.
 3. Het opdrachtpromptvenster wordt geopend.

Grafische gebruikersinterface, applicatie, Word

Beschrijving automatisch gegenereerd

Voor oudere versies van Windows, waaronder Windows 7:

 1. Klik op het START-pictogram.
 2. Selecteer ALLE PROGRAMMA'S > ACCESSOIRES en vervolgens OPDRACHTPROMPT.
 3. Het opdrachtpromptvenster wordt geopend.

Dble0JpKLmeVV34Wbjobtk1w3tFNyNgODBUBeOpD47rLJjDWRvRPlWFUFaFdbQO09SsdS aBCCMILQm6bwNyCbq918FlzXZQxWyoY6Eg1TzRpqBcoRPufqx76Wf4oonr Ny0S7An

PING gebruiken

Om een PING trace-opdracht uit te voeren, moet u ping <domeinnaam>.com intypen in het opdrachtpromptvenster. Voeg een spatie in na het woord "ping". In plaats van "domeinnaam" voert u de bestemming in die bereikt moet worden. Vul hier het IP-adres van uw bestemming in. Druk vervolgens op ENTER. U krijgt dan resultaten te zien die er ongeveer als volgt uitzien:

ping-voorbeeld

Traceroute gebruiken

Om de tracert ping- of traceroute-opdracht uit te voeren, typt u tracert <domeinnaam>.com in het opdrachtpromptvenster. Vervang "domeinnaam" door de website of het IP-adres van de bestemming of de bron die u wilt testen en voeg een spatie in achter "tracert". Druk op ENTER om de resultaten te bekijken. Die zullen er ongeveer zo uitzien:

tracert-voorbeeld

Het webadres is hier "example". In een echte tracert-test staat hier een IP-adres. Typ EXIT om het opdrachtpromptvenster te verlaten.

MTR gebruiken

Om deze meer geavanceerde tool te gebruiken, doet u het volgende:

 1. Download en installeer WinMTR. Als u een Linux-besturingssysteem hebt, installeert u MTR.
 2. Start WinMTR.
 3. Typ in het veld HOST het IP-adres dat u wilt testen.
 4. Klik op START en voer het programma minimaal 10 seconden uit.
 5. Klik op STOP wanneer zich een verbindingsfout voordoet.

Een voorbeeld van een MTR-test kan er als volgt uitzien:

WinMTR met Windows gebruiken - kennisdatabase - Thecamels

Vul het IP- of websiteadres in het veld Host in.

PathPing gebruiken

Om een PathPing-test uit te voeren, voert u pathping <domeinnaam>.com in het Windows-opdrachtpromptvenster in. Voeg een spatie in na het woord "pathping" en "domeinnaam" te vervangen door de website of het IP-adres dat u wilt testen. U kunt een PathPing- test onderbreken of stoppen door de CTRL-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de C-toets te drukken. Een voorbeeld van een PathPing-test ziet er zo uit:

Tekst

Beschrijving automatisch gegenereerd

Vervang 8.8.8.8 door het IP-adres dat u wilt testen. Ping tracing voor Mac-gebruikers Als u een Mac device gebruikt, kunt u pingen met de TERMINAL-app of rechtstreeks met het NETWERKHULPPROGRAMMA op uw Mac. Dit doet u zo:

 1. Open Apps > Hulpprogramma's en vervolgens Netwerkhulpprogramma's.
 2. Typ in het Terminal-venster ping <hostnaam>, waarbij u "hostnaam" vervangt door de naam van het IP-adres dat of de website die u wilt testen.
 3. Druk op ENTER.
 4. Typ CTRL + C om de ping op elk willekeurig moment stop te zetten.

Een voorbeeld kan er als volgt uitzien:

Mac OSX ping-screenshot

In de ping- of traceroute-test vervangt u "google.com" door het IP-adres dat of de website die u wilt testen.

Referenties

Ping, Traceroute, and Netstat: The Network Troubleshooting Trifecta. (Februari 2020). Red Hat.

Scanning. (2014). Hacking with Kali.

What is MTR & How to Use to Test & Troubleshoot Your Connections. (Juli 2021). PC & Network Downloads.

Pathping. (Juli 2021). Microsoft Ignite.

WinMTR. (2021). SourceForge.