Privacy versus security: verschillen en onderling verband

Kom te weten hoe u met adaptieve multi-factor authenticatie datalekken, zwakke wachtwoorden en phishing-aanvallen kunt voorkomen.

Security en privacy zijn beide belangrijk in zowel de fysieke als de digitale wereld. Privacy is het recht om te bepalen hoe uw informatie wordt geraadpleegd en gebruikt. Security is bescherming tegen bedreigingen of gevaren. In de digitale wereld houdt de term security over het algemeen verband met onbevoegde toegang tot data en bescherming tegen hackers of cybercriminelen. Privacy heeft betrekking op het recht om uw persoonlijke informatie te beheren en security op de bescherming van deze informatie. Beide zijn belangrijke aspecten van cyberveiligheid. U hebt privacyrechten en moet maatregelen treffen om uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens te beschermen in de digitale omgeving.

Security en privacy: een toelichting

Er is vaak een overlap tussen computersecurity en -privacy. Het zijn echter twee verschillende zaken. Privacy heeft te maken met uw persoonlijke informatie en in welke mate u anderen toestemming geeft deze te raadplegen of te bekijken. Security heeft daarentegen te maken met de bescherming van deze data en informatie. Wanneer u een nieuwe app downloadt op uw smartphone, moet u vaak akkoord gaan met een privacybeleid. In dit beleid wordt aangegeven welke informatie de app verzamelt en hoe deze informatie zal worden gebruikt. U kunt beslissen of u wel of niet akkoord gaat met de voorwaarden. Met security wordt ernaar gestreefd uw data en informatie veilig te houden, vaak door middel van cybersecurityproducten en -maatregelen. Cybersecurity is het gebruik van securitytechnologieën en -tools om onbevoegde toegang tot uw data door middel van datalekken te voorkomen.

Definitie van privacy

Privacy is kort samengevat het recht om gevrijwaard te zijn van inmenging of bemoeienis, ofwel het recht om met rust te worden gelaten/niet in de gaten te worden gehouden. Informatie privacy verwijst naar het recht om te bepalen hoe uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens mogen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Privacybeleid is bedoeld om gevoelige informatie en uw identiteit te beschermen. Privacy houdt vaak verband met een verantwoord gebruik van gevoelige informatie. Organisaties moeten op transparante wijze informeren over de soorten data die ze willen verzamelen, het doel waarvoor deze data wordt verzameld en waar en met wie de data wordt gedeeld. Als gebruiker moet u deze algemene voorwaarden eerst accepteren. U hebt dus het recht om te bepalen wat er gebeurt met de data die u deelt.

Belang van dataprivacy

Privacy is een van de belangrijkste aspecten van consumentenbescherming. Naarmate de technologie zich ontwikkelt, wordt meer informatie gedigitaliseerd en komen er meer methoden bij om data te verzamelen. Organisaties en apps slaan vaak data op zoals:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • creditcard- of bankrekeninggegevens
 • informatie over gezondheid en activiteiten

Deze data kan door cybercriminelen worden buitgemaakt voor identiteitsdiefstal. In 2020 ontving de Federal Trade Commission (FTC) bijna 5 miljoen meldingen van fraude en identiteitsdiefstal. Bijna de helft van alle Amerikaanse volwassenen is weleens slachtoffer geworden van financiële identiteitsdiefstal. Informatieprivacy is cruciaal om gebruikers te beschermen tegen hackers en cybercriminelen die persoonlijke informatie stelen.

Security: een definitie

Security heeft betrekking op beschermingsmaatregelen tegen gevaren, bedreigingen of schade. Het houdt vaak verband met veiligheid. In de digitale wereld houdt cybersecurity over het algemeen de bescherming in van data en gevoelige informatie tegen potentiële lekken of diefstal, meestal door cybercriminelen of hackers. Security betekent het beveiligen van uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegde actoren. Voor cybersecurity kunnen diverse tools en methoden worden toegepast, waaronder de volgende:

 • firewalls
 • netwerkbeperkingen
 • securitysoftware
 • Gebruikersauthenticatie
 • interne securitymaatregelen

Noodzaak van security

Er wordt elke 40 seconden een nieuwe cyberaanval gestart. Cybercriminaliteit ontwikkelt zich snel en kost organisaties en personen miljarden euro's en ontzettend veel tijd. Naarmate technologie geavanceerder wordt, raken we er meer van afhankelijk en passen cybercriminelen geraffineerdere methoden toe om toegang te krijgen tot beveiligde informatie. Security practices zijn dus belangrijker dan ooit. Securitymaatregelen zijn noodzakelijk om gevoelige en persoonlijke informatie die online of elders wordt gedeeld te beschermen. Door onze afhankelijkheid en ons gebruik van technologie zijn we kwetsbaar. Security is cruciaal om gebruikers veilig en informatie privé te houden.

Security versus privacy

Het belangrijkste verschil tussen privacy en security is dat privacy betrekking heeft op de manier waarop uw data wordt gebruikt en beheerst, en security op de beveilig van deze data. Security is mogelijk zonder privacy, maar andersom geldt dat niet. Computersecurity en -privacy zijn even belangrijk voor het beheer van persoonlijke en gevoelige informatie en data. Over het algemeen heeft privacy te maken met informatie over u en hoe u die wenst te delen. Security beschermt u tegen potentiële bedreigingen. Met cybersecurity wordt voorkomen dat iemand data onbevoegd raadpleegt of gebruikt. Dataprivacy verwijst naar de manier waarop organisaties de data die u verstrekt mogen verzamelen, beheren, opslaan en beheersen. Persoonlijke privacy wordt vaak beschouwd als een luxe die niet voor iedereen is weggelegd, terwijl security wordt beschouwd als essentieel. Aan openbare veiligheid is lange tijd meer prioriteit toegekend dan aan privacy. Maar een gebrek aan persoonlijke privacy kan problemen op het gebied van openbare veiligheid opleveren. Security en privacy zijn niet hetzelfde, maar wel allebei cruciaal.

Wetgeving inzake informatieprivacy en security compliance

Er zijn verschillende wetten inzake security en privacy compliance die tot doel hebben uw data en persoonlijke informatie te beschermen. Aan organisaties die zich niet aan de regels houden, worden hoge boetes opgelegd. Hun activiteiten kunnen ook worden opgeschort en de verantwoordelijken kunnen in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf opgelegd krijgen. Privacywetten hebben betrekking op het beheer van gevoelige informatie en security compliance-wetten op de bescherming van data. In de Verenigde Staten zijn er meer dan 100 wetten op federaal en deelstaatniveau om de data van Amerikaanse ingezetenen te beschermen.Enkele voorbeelden:

 • De Gramm Leach Bliley Act (GLBA) beschermt informatie die in het bezit is van financiële dienstverleners
 • De Fair Credit Reporting Act (FCRA) beschermt kredietinformatie
 • De Health Information Portability and Accountability Act (HIPAA) beschermt informatie die in het bezit is van aanbieders van gezondheidsdiensten
 • De Family Educational Right and Privacy Act (FERPA) beschermt de data van studenten die in het bezit zijn van onderwijsinstellingen en verschaft bevoegde studenten en ouders toegang tot data

Tips om uw privacy en security te beschermen

Om uw informatie veilig te houden, moet u uw privacy beschermen en securitymaatregelen treffen. Enkele tips:

 • Beperk uw aanwezigheid op social media en de data die u online deelt.
 • Lees het privacybeleid van een organisatie volledig voordat u akkoord gaat met de voorwaarden.
 • Houd uw burgerservicenummer (BSN) veilig en verstrek het alleen als dat strikt noodzakelijk is.
 • Gebruik multifactorauthenticatie om in te loggen op veilige sites.
 • Installeer en gebruik securitysoftware.
 • Gebruik een VPN op publieke wifinetwerken.
 • Zorg dat uw router goed beveiligd is en gebruik een firewall.
 • Overweeg het gebruik van een dienst voor bescherming tegen identiteitsdiefstal.
 • Gebruik voor verschillende sites en applicaties verschillende wachtwoorden. Maak elk wachtwoord complex of gebruik een wachtwoordzin.

Als u data online zet, verliest u de controle erover. Wees voorzichtig met het delen van informatie. Zorg dat u precies weet welke informatie wordt verzameld, hoe uw privéinformatie wordt beveiligd en beschermd, en met wie uw data worden gedeeld. Als u goed geïnformeerd bent en u zich bewust bent van de gevaren, kunt u uw privacy en security beter beschermen.

Referenties

What Does Privacy Mean? (2021). International Association for Privacy Professionals (IAPP).

Facts + Statistics: Identity Theft and Cybercrime. (2021). Insurance Information Institute (III).

Cyber Security Statistics 2020. (Mei 2021). IT Chronicles.

Personal Privacy vs. Public Security. (Mei 2018). Tech Crunch.

USA Data Protection Laws and Regulations 2021. (Juni 2021). The International Comparative Legal Guides and the International Business Reports (ICGL).