Okta Devices

Houd gebruikers productief met behulp van veilige, op devices gebaseerde toegangsregels

Okta Devices is een platformservice van de Okta Identity Cloud die Okta integreert in elk device zodat organisaties kunnen zien welke devices toegang hebben tot Okta. Bovendien maakt de service toegangsregels op basis van context mogelijk en wordt gebruikgemaakt van consistente, passwordless login voor gebruikers.

Uitdagingen bij het beveiligen van op devices gebaseerde toegang

Uitdagingen voor werknemers

Problemen met het doorvoeren van devicebeveiliging nu steeds meer nieuwe devicetypen toegang willen tot bedrijfsmiddelen

Werknemers moeten op elk device en op elke locatie productief kunnen zijn. Dat moet worden gerealiseerd door bruikbaarheid en beveiliging tegen elkaar af te wegen om eindgebruikers productief en IT tevreden te houden.

Datalekken als gevolg van zwakke wachtwoorden

Gehackte inloggegevens vanwege het gebruik van zwakke wachtwoorden blijven een pijnpunt bij het beveiligen van toegang tot zowel zakelijke apps als voor de consument bedoelde apps. Geen wachtwoorden meer hoeven invoeren is de eerste stap om datalekken en het overnemen van accounts te verminderen.

Geen consistente aanpak om passwordless authenticatie mogelijk te maken

Elk besturingssysteem heeft zijn eigen nuances in de manier waarop beleidsregels worden opgelegd voor gebruik van een device. Dit beïnvloedt de mogelijkheid om een universele oplossing voor passwordless authenticatie aan te bieden.

More

Uitdagingen voor Customer Identity

Huidige authenticatiemethoden hebben een negatief effect op de user experience

Traditionele mechanismen voor gebruikersauthenticatie zijn niet geschikt voor toegang tot meerdere devices en authenticatie voor meerdere kanalen. Gebruikers moeten voor authenticatie aanvullende mobiele apps downloaden of andere kanalen gebruiken. Dat heeft een negatief effect op de user experience en leidt tot lacunes in de beveiliging.

Inconsistente brand experience

Consumentenapplicaties willen de user experience tijdens alle fasen van de user journey kunnen regelen. Onsamenhangende brand experiences leiden tot een slechte user experience.

Huidige authenticatie koppelt de identity van gebruiker en device niet aan elkaar

Met inzicht in devices van gebruikers kan de organisatie de user experience verbeteren met minder frictie voor de gebruiker en een betere beveiliging.

More

De oplossing van Okta

De oplossing van Okta

Toegang alleen voor geschikte devices

Voor enterprise-gebruikers wordt Okta geïntegreerd met beveiliging, detectie en reactie van eindpunten en met leveranciers van eindpuntbeheer, zodat gebruikers bedrijfsmiddelen alleen op veilige en geschikte devices kunnen openen.

Weergave van de koppeling tussen gebruiker en device

Okta biedt organisaties een geconsolideerd beeld van devices die gebruikers bij Okta registreren

Okta op elk device

Bedrijven kunnen Okta integreren in elk device (via de Okta Verify-app) om passwordless login mogelijk te maken

Eén SDK voor devices van consumenten

Met Okta kunnen klanten in hun mobiele app gebruikmaken van de Okta Devices SDK. Met de SDK kunnen bouwers van applicaties devices van gebruikers beheren en MFA inschakelen.