Introduktion till CIAM Maturity Framework

Kraven från kunderna blir allt högre. Vi har vant oss vid smidiga webbupplevelser liknande Amazon och förväntar oss nu samma smidighet från alla organisationer som vi interagerar med online. Krångliga digitala upplevelser med komplicerade inloggningar och oändliga dataförfrågningar är ett ofog som vi inte behöver – och som lätt kan få oss att överge våra tänkta inköp helt och hållet.

Men samtidigt som vi vill ha krångelfria upplevelser får detta inte ske på bekostnad av säkerheten. Vi har alla sett rubrikerna om dataintrång och vill inte att det ska vara våra personuppgifter som läcks nästa gång. Balansgången mellan användarvänlighet och säkerhet är känslig för IT-ledare.

Dessutom finns ett ständigt närvarande tvång att hänga med i konkurrensen och tillhandahålla sofistikerade program med många funktioner, som fungerar smidigt på alla digitala plattformar – vilket skapar ytterligare huvudbry för utvecklare.

För att uppfylla de ständigt höjda förväntningarna har organisationerna börjat använda kundidentitets- och åtkomsthanteringsbaserade lösningar för att leverera de tillförlitliga digitala upplevelser som kunderna efterfrågar.

Utmaningar vid hantering av kundidentitet

Kundidentiteten blir ofta nedprioriterad. Många organisationer ser det som alltför komplicerat att implementera, som en distraktion från kärnverksamheten och ett slöseri med resurser som de inte har råd med eller helt enkelt saknar (kunskap och expertis inom kundidentitet kan vara svårt att finna internt).

Följaktligen betraktas kundidentitet som en overheadkostnad snarare än som ett strategiskt verktyg. Företag ägnar tid och energi åt att uppfinna kundidentitetshjulet på nytt med varje ny app, istället för att dra nytta av fördelarna med en helhetslösning och lättanvända standardverktyg inom branschen.

Vad innebär mognadsmodellen för kundidentitet och åtkomsthantering?

Mognadsmodellen för kundidentitet och åtkomsthantering är ett sätt att utvärdera hur effektiv en kundidentitetslösning är.

Ditt företag uppnår mognad när ni har en fullt fungerande, centraliserad kundautentiseringslösning som ger snabb och smidig åtkomst till era plattformar samtidigt som ni skyddar kundernas data från skadliga attacker. Denna plattform bör även skalas utifrån nya branschkrav och kundernas skiftande efterfrågan.

Med mognadsmodellen kan du förbättra din kapacitet inom sex huvudområden:

  • Kundupplevelse: förmågan att ge kunderna enkla, användbara och lockande upplevelser.
  • Administratörsupplevelse: förmågan att tillhandahålla lättanvända, mångsidiga och sofistikerade verktyg för att hantera kundidentitet.
  • Utvecklarupplevelse: förmågan att tillhandahålla färdig kod, programvaruutvecklingssatser och lättillgänglig information till app-utvecklare.
  • Strategiskt tänkande: förmågan att planera smart och med ett helhetsperspektiv för att leverera bättre produkter.
  • Hög drift: förmågan att tillhandahålla tekniktjänster som fungerar effektivt.
  • Säkerhet: förmågan att minska säkerhetsrisker och snabbt återhämta sig efter de incidenter som faktiskt inträffar.

Oktas CIAM Maturity Framework

Vi har skapat ett ramverk som ska hjälpa organisationer att kartlägga sin resa mot mognad inom kundidentitet och åtkomsthantering, i form av en kombination av vår egen expertis när det gäller att lösa kundidentitetsutmaningar och kunders samlade kunskaper och erfarenhet.

Du kan använda denna för att förstå var din organisation befinner sig just nu och var ni vill befinna er i framtiden, samt vilka specifika åtgärder ni kan vidta för att ta er dit.

Vi kommer att arbeta tillsammans med er genom alla milstolpar på resan, som har fyra faser:

  1. Förstå vad värdebevisning innebär – vi berättar om våra riktmärken för framgång på kundidentitets- och åtkomsthanteringsområdet, diskuterar det affärsvärde som andra organisationer har skapat och undersöker hur vi kan hjälpa till att påskynda implementeringen av din lösning.
  2. Se var ni befinner er just nu – vi bedömer hur väl er nuvarande lösning för kundidentitet och åtkomsthantering fungerar och identifierar eventuella brister som orsakar frustration för era kunder.
  3. Utforma en plan för att förbättra kundidentitet och åtkomsthantering – vi kommer att dra nytta av våra insikter från fas 2 för att hjälpa er att ta fram en plan för att lansera säker kundidentitet och åtkomsthantering på era digitala plattformar.
  4. Satsa på kontinuerlig förbättring – vi kommer kontinuerligt att bedöma hur er investering i kundidentitet och åtkomsthantering lönar sig och föreslå ytterligare åtgärder för att förbättra er infrastruktur för kundidentitet.

Vad du kan göra härnäst

Om du vill diskutera era specifika kundidentitetsutmaningar med en Okta-expert kan du boka ett möte.

Om du vill veta mer om mognadsmilstolparna, affärsvärdet för mognad och hur Okta har samarbetat med andra organisationer för att leverera tillförlitliga digitala upplevelser till sina kunder kan du hämta hela lösningsdokumentet här.