Utvärdera och förbättra din CIAM-mognad

 

Uppnå en bättre kundupplevelse med Oktas CIAM Maturity Framework

På Okta har vi kombinerat vår expertis inom att lösa identitetsutmaningar med våra kunders samlade kunskaper och erfarenheter för att etablera en uppsättning av bästa tillvägagångssätt och expertråd som vi kallar Oktas CIAM Maturity Framework.

 

Fullständig mognad ger din verksamhet tillgång till sex nya förmågor

Kundupplevelse

förmågan att ge kunderna enkla, användbara och lockande upplevelser

Utvecklarupplevelse

möjligheten att tillhandahålla färdig kod, programvaruutvecklingssatser och lättanvänd dokumentation

Administratörsupplevelse

förmågan att tillhandahålla intuitiva, omfattande och sofistikerade verktyg för att hantera kundidentitet

Strategi

förmågan att planera holistiskt och intelligent för att leverera mervärde

Funktionsduglighet

förmågan att tillhandahålla tekniktjänster som fungerar effektivt

Säkerhet

förmågan att minska säkerhetsrisker och omedelbart återhämta sig när incidenter inträffar

Faser inom CIAM Maturity Framework

Du kommer att arbeta med en av våra CIAM-experter och kommer att gå igenom de fyra faserna av ramverket till full potential

 

CIAM Maturity framework - Step 1

Förstå bevis på värde

Identifiera riktmärket för ett klart och tydligt CIAM, förstå hur du implementerar eller förbättrar din CIAM-lösning och utforska hur andra organisationer har utnyttjat ramverket för att skapa ytterligare värde.

Upptäck din aktuella status

I den här fasen kommer vi att genomföra en bedömning för att dokumentera och förstå hur din nuvarande CIAM-lösning presterar.

Vi identifierar brister som skapar frustration, förseningar och andra problem för dina kunder och visar dig vad som fungerar bra.

CIAM Maturity framework - Step 2
CIAM Maturity framework - Step 3

Skapa en plan för att förbättra CIAM

Inom fas tre kommer vi att dra nytta av våra insikter från fas två för att hjälpa dig att ta fram en plan för att möjliggöra säker och bekväm CIAM för alla dina digitala plattformar.

Förbättra kontinuerligt

När du gör framsteg inom din plan kommer vi fortlöpande att bedöma hur din investering i CIAM ger mervärde.

Vi föreslår även åtgärder som du kan vidta för att fortsätta förbättra din identitetsinfrastruktur på vägen.

CIAM Maturity framework - Step 4

Är du redo att ge dig ut på vägen till CIAM-mognad?