Fördelar med Single Sign-On (SSO)

Varför är SSO så viktigt?

Single sign-on (SSO) är ett verktyg som blir allt mer användbart för företag runt om i världen. Det gör att alla deras anställda, partner och kunder får åtkomst till de program och tjänster de behöver med en enda uppsättning autentiseringsuppgifter. Du kanske redan vet vad SSO är, men vet du varför det är så viktigt för tusentals företag runt om i världen?

Då den globala marknaden för åtkomsthantering beräknas nästan tredubblas år 2028 jämfört med siffrorna från 2020 – en ökning från 12,26 miljarder USD till en beräkning på ofantliga 34,52 miljarder USD – står det klart att de flesta organisationer tar verktyg som enkel inloggning på allvar. Här är ett axplock av fördelarna med enkel inloggning.

Fördelar med Single Sign-On

Företag som använder enkel inloggning för att ge slutanvändarna tillgång till sina program upptäcker en mängd fördelar för sig själva, sina anställda och sina kunder. Några av de största problemen som åtgärdas med enkel inloggning är följande:

 • Gör dina system säkrare och minskar attackytan
 • Sparar tid och pengar för IT-teamet som annars läggs på automatisering, integrering och lösenordsåterställning
 • Förbättrar slutanvändarupplevelsen för både medarbetare och kunder
 • Ökar produktiviteten, även vid distansarbete
 • Förenklar integrering med B2B-partner

Vi ska titta närmare på dem.

Säkerhetsfördelar med enkel inloggning

I Verizons utredningsrapport om dataintrång från 2021 fann man att 85 % av intrången involverade den mänskliga faktorn, och att 61 % involverade autentiseringsuppgifter. Detta tillsammans med det faktum att cyberattacker mot företagsnätverk ökade med 50 % år till år under 2021 – som högst 925 attacker per vecka per organisation – pekar tydligt på vikten av att säkra användarnamn och lösenord med enkel inloggning.

När slutanvändare bara behöver komma ihåg ett enda unikt lösenord istället för olika lösenord för varje app minskar risken för lösenordsutmattning avsevärt, vilket leder till färre tidsödande återställningar av lösenord. Eftersom de dessutom bara behöver logga in på en enda säker plattform, en gång om dagen, elimineras risken för att samma lösenord används i flera osäkra program. 

Dina IT- och säkerhetsteam gynnas också av den enkla användarhanteringen som enkel inloggning erbjuder. Användare kan bli tilldelade åtkomstnivåer baserat på roll, avdelning och anciennitet. Känslig information stannar kvar i rätt händer, och ingen kan komma åt appar i onödan på grund av omfattande provisionering.

Är enkel inloggning säkrare? Ja, i alla avseenden. I och med att endast ett lösenord används för programvara med sträng säkerhet blir det svårt för cyberangripare att hitta sårbarheter baserade på autentiseringsuppgifter. Och om ett intrång väl skulle ske, hur osannolikt det än är, så kan hot övervakas och utplånas snabbt och utan fortsatta bekymmer. 

Spara tid och pengar för ditt IT-team

Användare begär ständigt åtkomst till fler appar och ber om återställningar av lösenord med jämna mellanrum, samtidigt som organisationen vill integrera med allt fler program. I dessa situationer kan enkel inloggning vara som en skänk från ovan för IT-team.

Din IT-personal kommer att kunna fokusera på det som är viktigt: SSO-system kan minska antalet inloggningsrelaterade supportsamtal med omkring 75 %, spara 30 minuter per begäran om programprovisionering och snabba upp IT-integrationen med förvärvade företag med 500 %. Man kan spara ännu mer tid med dem om man integrerar dem med en SSO-plattform som Okta, som redan har över 7 000 färdigbyggda integrationer som organisationer kan börja arbeta med direkt.

Enkel inloggning skapar förträffliga användarupplevelser

När slutanvändare, både anställda och kunder, använder plattformar med enkel inloggning för att komma åt sina appar behöver de bara logga in på en enhet en gång för fullständig åtkomst hela dagen. Det finns fler fördelar utöver de säkerhetsrelaterade: med smidig tillgång till allt får användare en stressfri och positiv upplevelse.

Stora företag rapporterade i en undersökning från 2021 att de i genomsnitt använde 175 appar i hela verksamheten. Sedan distans- och hybridarbetsmiljöer växte fram utvecklas och används allt mer programvara för att hantera arbetsplatsens och arbetsstyrkans krav.

De flesta är bekanta med vissa av apparna från före pandemin. Men de senaste åren har medfört en ökning av antalet appar som används på arbetsplatsen för:

 • Innehållssamarbete
 • Säkerhet
 • Försäljning och marknadsföring
 • Videokonferenser
 • Projektledning
 • Teamkommunikation
 • Nätverk och infrastruktur
 • Rapportering
 • E-utbildning

Varje ytterligare app ställer allt större krav på människor att komma ihåg fler lösenord och gå igenom olika autentiseringsprocesser för var och en.

Enkel inloggning är automatiskt – ett klick, och så är du inne. Instrumentpaneler för enkel inloggning kan anpassas för att prioritera apparna som används mest eller för att sortera dem efter mapp. Vissa SSO-plattformar erbjuder till och med plugin-program i webbläsaren som kan spara nya lösenord direkt eller föreslå starkare lösenord som är svårare att utnyttja. Oavsett om de använder en mobilenhet eller en stationär dator kommer slutanvändare uppskatta att ha tillgång till alla appar när som helst.

Single Sign-On och produktivitet

Enligt KPMG planerar 37 % av VD:ar att låta sina anställda arbeta på distans två eller fler dagar i veckan, och 51 % planerar att investera i delade kontorsutrymmen. Med allt farande hit och dit är det svårt att tänka sig att produktiviteten inte skulle sjunka, då anställda kämpar med att komma åt verksamhetskritiska appar utanför kontoret och IT-team prioriterar säkerhet framför bekvämlighet.

Så behöver det inte vara. Med enkel inloggning kan anställda prestera på kontorsnivå var som helst. Personalen kan komma åt alla sina appar på distans utan att göra avkall på produktiviteten för säkerhetens skull.

Oavsett om medarbetarna är på kontoret eller arbetar från ett hotell på andra sidan jorden ser ett SSO-system till att det inte finns något som hindrar arbetsstyrkan från att sköta jobbet.

Anslut smidigt till B2B-partner

Hur externa användare ska hanteras är avgörande när du arbetar med partner och leverantörer – hur kan du ge åtkomst till de data och program som användarna behöver för att underlätta samarbetet, utan att äventyra konfidentiell information?

Med en SSO-plattform kan du minska kostnaderna för hantering av åtkomst åt tredje part och snabba på federationen med nya affärsenheter och partner. Istället för att slösa tid på att påmönstra partner i din katalog för att ge dem den begränsade åtkomst du behöver så kan organisationer använda enkel inloggning för att ansluta till en partners eget identitetssystem. Därifrån kan de tillhandahålla och hantera identiteter för externa användare på samma sätt och plats som för intern personal!

På så sätt minimeras även säkerhetsrisken: Eftersom partner och leverantörer endast kan komma åt de resurser som du låter dem komma åt är de inte längre lätta måltavlor för angripare, och du kan övervaka och hantera åtkomsten i realtid under hela användarlivscykeln.

Så varför behöver ditt företag enkel inloggning?

Är det fördelaktigt för en organisation att ha enkel inloggning? För att sammanfatta – det stärker din säkerhet och minskar onödiga kostnader och tid för ditt IT-team. Slutanvändarna uppskattar den friktionsfria inloggningsupplevelsen, och smidig åtkomst till alla program säkerställer att arbetsstyrkan kan vara produktiv var som helst. Det gör att du kan påmönstra B2B-partner snabbt och med minimal risk.

Fördelarna med enkel inloggning är ganska tydliga.

Varför inte prova det i din organisation? Få tillgång till den kostnadsfria provversionen av Okta här på bara 10 minuter för att själv upptäcka varför enkel inloggning är ett grundläggande inslag i alla företags IAM-verktygslåda.