Metod för utvärdering av affärsvärde

Vårt ramverk för affärsvärde utvecklades ursprungligen i samarbete med Forrester Consulting som intervjuade kunder för att kunna uppskatta de finansiella fördelarna av Okta. Vi uppdaterar och finjusterar kontinuerligt våra utvärderingsdata, dels genom att utnyttja forskningsresultat från illförlitliga källor, till exempel Gartner, IDC och Forrester, och dels genom egna djuplodande utvärderingar. Vårt team av utvärderingskonsulter leder kvantitativa undersökningar och kvalitativa intervjuer med hundratals nuvarande och blivande kunder varje år, från olika länder, branscher och företagsstorlekar. Resultaten och kundsvar från den verkliga världen utgör grunderna för våra data.

Våra utvärderingsverktyg och våra data är tänkta att hjälpa dig att bättre förstå de finansiella effekterna av att köpa Okta. De kan hjälpa dig att bedöma förväntade fördelar och besparingar från ditt Okta-abonnemang men beräkningarna ska inte betraktas som exakta eftersom de inte är anpassade efter din specifika miljö. För att skräddarsy indata och utgifter så att de svarar mot din organisations egenheter kan du kontakta din Okta Sales Representative och sätta upp ett möte för utvärderingskonsultation.