Okta hjälper Envision Healthcare med IT-utmaningarna och förbättrar smidighet och säkerhet i molnet

Se videon
20

uppköp de senaste två åren

40 000

registrerade Okta-konton

8 000

användare som skyddas av MFA

33

Office 365-domäner samordnas via Okta

Se mer från Envision Healthcare :

Webbinarium
 • Säkerhet i molnet
 • Behov av identitetshantering
 • Okta visar sig vara det bästa valet
 • Sömlösa integrationer
 • Från säkerhet till tillgänglighet
Säkerhet i molnet

Envision Healthcare utvecklar en moln-prioriterad strategi till stöd för sin mobila personal, en stärkt säkerhet och följsamhet till HIPAA-reglerna.

Behov av identitetshantering

I takt med att företaget växer genom uppköp av andra företag spelar tekniken en viktig roll för att integrera nya team. IT letar efter lösningar för att hjälpa till att hantera identiteter och trygga åtkomst.

Okta visar sig vara det bästa valet

Det primära skälet att valet föll på Okta var att IT kunde ge nya användare snabbare åtkomst vid förvärv eller sammanslagningar. Envision noterade en påtaglig ökning av den totala produktiviteten.

Sömlösa integrationer

IT gillar Okta för deras sömlösa integration och snabba uppkopplingar. IT får kontroll över vem som har tillgång till tjänster när de börjar eller slutar på företaget och ser om användarna följer företagets säkerhetsprinciper.

Från säkerhet till tillgänglighet

IT sjösätter Oktas Adaptive Multi-Factor Authentication för att skydda företagsdata och samtidigt ge ett smidigt sätt för användarna att komma åt de verktyg som de behöver.

Säker hälsovård i en sammankopplad värld

På Envision Healthcare har identitet blivit en kritisk faktor genom att anställda kommer och går och företaget har genomgått ett antal sammanslagningar och genomfört uppköp. Okta har bidragit med en lösning för att hantera identiteter och det gjorde att IT kunde ge personalen support snabbare och säkrare.

Hälsovårdsföretag som söker tvåfaktorautentisering, möjlighet att hantera sina identiteter samt funktioner för kommunikation med andra sjukhus och en universell katalog, bör allvarligt överväga Okta.

Mark Hagan, Chief Information Officer, Envision Healthcare

Fördelar

 • Påskyndar integrationen av nyligen uppköpta företag så att den nya personalen omedelbart har tillgång till de appar som de behöver för sitt arbete
 • Automatiserar onboarding av nya användare och återrapporterar till sjukhus så att de kan plocka bort sina egna användare vilket minskar belastningen av IT
 • Kopplar säkert och enkelt användare till molnappar från mobila enheter så att de kan arbeta på distans när de vill
 • Förbättrar upplevelsen för slutanvändare då de bara behöver göra en inloggning och i stort sett eliminerar alla återställningar av lösenord som IT-administratörer behövde göra, ett problem som årligen kostade över 100 000 USD
 • Använder adaptiv detektion av risk för att bygga extra skydd med Adaptive Multi-Factor Authentication och underlättar samtidigt användningen
 • Delegerade administrationen av sjukhuspersonal till enskilda sjukhus med inkommande federation

Förvärvoch sammanslagningar; Ett växande problem, säkerhetsutmaningar

De senaste sex åren har Envision Healthcare vuxit genom samgåenden och uppköp. Bara sedan 2014 har man köpt upp 20 företag. Det ständigt föränderliga IT-landskapet har bidragit till många utmaningar. "Tekniken har spelat en stor roll i samband med uppköp och fortsatt tillväxt och utveckling", konstaterar Mark Hagan, chief information officer.

Hagans avdelning sköter IT för Envision Healthcares tre marknadssegment: American Medical Response, största ambulansföretaget i USA, EmCare, läkartjänster och Evolution Health, eftervårdstjänster. Hagan ansvarar för teknikstrategi och teknikteam i vardera segment.

När det gäller användning av molnet ser Hagan en eftersläpning inom hälsovården jämfört med andra branscher. Men att prioritera molnet är en central del av IT-strategin för Envision. "Vi granskar varje app som finns och letar i första hand efter molnbaserade appar."

Tekniken har spelat en stor roll i samband med uppköp och fortsatt tillväxt och utveckling

Anställda på Envision Healthcare, allt från ambulansförare till sjukhuspersonal, måste vara mobila för att kunna jobba effektivt. "De kopplar upp mot appar från många olika sjukhus över hela landet eller från ambulanser så molnet gör att detta fungerar mycket snabbare och garanterat säkrare än om vi försökte sköta allt själva", säger Hagan.

När det gäller hantering av användare i molnapparna, inser Hagan att företaget fått det han kallar "app-utbredning" särskilt genom alla samgåenden och uppköp. Anställda började skapa sina egna användarnamn och lösenord. Det resulterade i att IT tappade kontrollen över vem som anslöt till vad och om anställda följde säkerhetsrekommendationerna.

Ett stort bekymmer, som gäller hela branschen, var att följa HIPAA-regelverket och skydda integriteten för patientdata.

 

Envision 1 2

Sökandet efter säkerhet ledde till Okta

Inom hälsovården är säkerheten av yttersta vikt. Hagan förstod att han behövde bättre kontroll över användarna i molnappar och deras åtkomst av företagets data. Han påbörjade ett sökande efter en identitetslösning som uppfyllde följande kriterier:

Snabbt integrera samgåenden och uppköp
Hagan sökte en effektivare väg än de manuella processer som använts för att integrera företag som Envision Healthcare hade köpt upp. IT behövde finna en lösning som snabbar upp processen eftersom de tillbringat över 1 200 timmar årligen med projekt för domänkonsolidering. Ofta kunde personalen i uppköpta företag inte komma åt de appar de behövde för sitt arbete på ett par veckor eller mer.

Hantera användarnas åtkomst av molnappar
IT sökte en lösning för att integrera sina Active Directory-system med de molnbaserade apparna. De ville ha kontroll över vem som använde apparna när personer började eller slutade på företaget och samtidigt se till att användarna följde företagets säkerhetsprinciper för att skydda patientdata.

Införa en lättanvänd multifaktorautentisering
Hagan ville införa ett system för multifaktorautentisering som inte bara var enkelt att placera ut, utan också lätt att använda. Det innebar en garanti för att anställda inte behövde bära med sig identitetsbrickor eller liknande.

Skalbara system som alltid är på
Skalbarhet och enkel åtkomst var huvudsaken. Envision Healthcare tar emot en patient var 30:e sekund så det är viktigt att läkare och kliniker kan komma åt sina appar utan avbrott.

IT valde Okta som ger autentisering av användare och skyddar data

För att bestämma sig för vilket identitetssystem han skulle välja, tittade Hagan på både Okta och Microsoft. "Vi bestämde oss för att göra en sorts tävling", säger Hagan. "Vi jämförde Okta med Microsoft och körde Okta i testmiljön under mindre än en vecka." IT kunde visa värdet av Okta med tre appar: Chronus, SuccessFactors och Office 365. Hagan insåg också att Okta uppfyllde behoven för integration av användare och deras appar från olika håll.

Vi jämförde Okta med Microsoft och körde Okta i testmiljön under mindre än en vecka.

Med fler användare som körde appar i molnet, lokalt eller på distans prioriterade Hagan säkerhet högt. "Valet av Okta var det bästa beslutet eftersom vi var övertygade om att vi fick rätt kontroll över åtkomst så att alla som kom åt dessa data var autentiserade och behöriga inom organisationen."

 

Envision 2

Med Okta fick Envision en smidigare och mer säker miljö

Hagan var säker på att om du startade med identitetshantering så var det rätt väg för framgång. Med nivån av M&A-aktivitet i Envision Healthcare var man tvungen att i stort sett ha svängdörrar för anställda som kom och gick. "En sak som du vill undvika är problem med HIPAA om anställda som slutat fortfarande har tillgång till företagsdata", förklarar Hagan.

Universal Directory gjorde att nya användare från M&A snabbt fick tillgång till moderbolagets appar. Okta förbättrade också säkerheten genom minskade kostnader för IT-administration med inkommande federation för sjukhus. Nu kan sjukhusen hantera åtkomst för sin egen personal för att säkerställa att åtkomsten dras in för de som slutat.

Om du vill ha ett system med molnbaserad identitetshantering som är enkelt att använda och installera så väljer du Okta.

Okta gör det enkelt att höja datasäkerheten. "En fördel som Okta medförde var deras lättanvända metod för införande av tvåfaktorautentisering till skillnad från traditionella metoder som du måste implementera", påpekar Hagan.

Under det första året registrerade IT 40 000 konton med Okta Identity Cloud och 10 införda appar över hela miljön som startade med molnbaserade appar och deras ERP-system. "Vi har infört det, det fungerar och vi har inte haft några problem", säger Hagan. "Vi hade inte ett enda rapporterat problem om utebliven åtkomst eller kontakt." Och tvåfaktorautentiseringen visade sig vara lyckad.

Vad händer sen? I början av 2017, ville Hagan migrera 120 av sina 600 appar till Okta med initialt fokus på de appar som bedömdes vara högrisk.

"Hälsovårdsföretag som söker tvåfaktorautentisering, möjlighet att hantera sina identiteter samt funktioner för kommunikation med andra sjukhus och en universell katalog, de bör allvarligt överväga Okta", förklarar Hagan. Slutsats? "Om du vill ha ett system med molnbaserad identitetshantering som är enkelt att använda och implementera ska du välja Okta."

 

Envision 3

Om Envision Healthcare

Envision Healthcare är en ledande leverantör av läkarledda medicinska tjänster på entreprenad och har sitt huvudkontor i Greenwood Village, Colorado. Företaget erbjuder ett brett fält av koordinerade, kliniskt baserade vårdlösningar, allt från medicinska transporter till sjukhus och allmänna vårdtjänster.