Flytta till molnet - smidig IT transformation

Modernisera företaget snabbt och säkert med Oktas cloud migration.

Öka IT-effektiviteten

I takt med att molnappar ersätter och förbättrar lokala appar har IT uppgiften att placera ut och hantera åtkomst till ett ständigt expanderande ekosystem med ökande komplexitet.

Förbättra arbetskraftens produktivitet

Antalet appar som placeras ut av företag har ökat med 68 % över fyra år*, vilket skapar störningar för anställda när de försöker komma åt appar och hålla koll på sina lösenord.

Säker åtkomst som alltid är tillgänglig

60 % av företagen som moderniserar IT har målet att underlätta för distansarbete vilket medför nya risker och gör traditionella säkerhetsmått mindre effektiva.**

nasdaq logo

Nasdaq leder finansbranschen till molnet. IT säkrar och förenklar åtkomsten till appar med Okta.

När det visade sig att Nasdaqs äldre identitetslösning inte kunde hålla personalens identiteter säkra i ett ökande antal interna plattformar, molnplattformar och mobilplattformar så vände sig företaget till Okta. Med en enhetlig lösning kan Nasdaq lösa sina problem med säkerhet, tillförlitlighet och användbarhet, vilket innebär att företaget kan få en plats i den tekniska framkanten av finansbranschen.

Fördelar

Att flytta till molnet kan ta år och utsätter organisationer för nya utmaningar och hot.Okta hjälper organisationer med en säker och snabb transformation av IT.

Fördelar

Att flytta till molnet kan ta år och utsätter organisationer för nya utmaningar och hot.Okta hjälper organisationer med en säker och snabb transformation av IT.

Centralisera hantering av användare och åtkomst

Hantera alla användare och deras åtkomst till resurser, både i molnet och lokalt, från en enhetlig kontrollpanel.

Eliminera IT-störningar

Automatisera tidsödande uppgifter som provisionering, deprovisionering och återställning av lösenord för att hålla IT fokuserade på transformationen av verksamheten.

Ge slutanvändarna en problemfri upplevelse

Gör arbetskraften mer produktiv och eliminera lösenordsplågan med smidig åtkomst till appar i molnet och lokala appar och enheter.

Säkra åtkomst för din globala arbetskraft

Se till att användarna kommer åt rätt resurser i rätt tid, lägg in skikt för ytterligare säkerhet när och var det behövs.