Okta-administratörens upplevelse

Så lätt att använda att du inte behöver vara säkerhetsexpert för att bli en Okta IT Admin

Oktas administratörskonsol är enkel och begriplig att använda

Okta gör det enkelt och lättbegripligt att säkra och hantera användare och deras åtkomst, från färdigbyggda app-integrationer till körklara verktyg för installation och konfigurering. Frigör din tid för annat.

Det är enkelt att bli en (Okta) Admin

Okta har skräddarsydda funktioner som inte bara klarar större administrativ belastning, utan också samtidigt förenklar för administratören.

Använd ett centralt nav för allt

Hantera användare, kontrollera appar och sätt upp principer från en enda kontrollpanel.

Det är enkelt att bli en (Okta) Admin

Livet för en administratör är inte alltid enkelt men vi tror att förverkligandet av en strategi för identitets- och åtkomsthantering inte ska vara förvirrande eller arbetsamt. Okta har skräddarsydda funktioner som inte bara klarar större administrativ belastning, utan också samtidigt förenklar för administratören.

Enkelt att ställa in

Att vara en Okta Admin handlar inte om att vara expert på programmering. Okta har körklara konfigurationer som gör vanliga jobb enkla för en administratör, som att ställa in nya appar eller skapa nya principer.

Självservice för administratörer

Kom igång snabbt med Oktas tydliga dokumentation och guider. Okta gör det enkelt att hantera användare och appar med hjälp av verktyg som självservicefunktionen för att aktivera nya funktioner och allmänna vägvisare för att guida din identitetsstrategi.

Admin self service with documentation and guided wizard.
delegate it

Delegera IT

Okta hjälper dig att underlätta för dina intressenter. Frigör arbete genom att delegera enklare administrativt jobb eller appspecifik hantering till andra via en stor uppsättning fördefinierade administrativa roller som automatiskt kan ges beroende på grupptillhörighet. Minimera IT-supportärenden genom att aktivera självservice för återställning av lösenord och MFA-inställningar för slutanvändarna.

Dra nytta av Oktas säkerhetsexperter

Ibland behöver du extra hjälp för att säkerställa att du har maximalt skydd. Okta HealthInsight, en del av SecurityInsights-funktionerna, övervakar konfigurationerna av ditt Okta-system och ger skräddarsydda rekommendationer baserat på Oktas bästa praxis för att förbättra din säkerhetssits.

Lär dig mer om Okta SecurityInsights

Okta HealthInsight

Använd ett centralt nav för allt

Hantera användare, kontrollera appar och sätt upp principer från en enda kontrollpanel. Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika verktyg och skärmar. Ett centralt nav som samordnar allt innebär snabbare arbetsflöden och en mer sammanhållen administration.

Okta connects to all your user stores for easy visibility

Insyn

En fullständig översikt av användarna är inte alltid enkelt att få, särskilt inte när de kan finnas i många olika identitetskataloger. Okta ansluter till alla användarkataloger såsom Active Directory eller ett HR-system så du har en samlad bild av alla dina användare från en enda plats. Detta gör det enkelt att hantera användarnas attribut, tilldelade appar och tilldelade grupper.

Kontroll

Principerna utgör den första försvarslinjen för att hålla organisationen säker. Oktas centrala policymotor gör det enkelt att lägga in och aktivera principer på ett enhetligt sätt för alla användare. Kontrollera olika säkerhetskomponenter såsom slutanvändares lösenord, autentiseringsproblem för användare, enheter som får användas och platser från vilka de kan användas. Automatisk provisionering och deprovisionering tar bort riskerna med att manuellt skapa och ta bort användare för varje app.

Okta’s central policy engine makes it easy to apply and enforce policy consistently across all users.
verify and prove that the controls and policies you’ve set in place are properly followed

Efterlevnad

Okta gör det enkelt att verifiera och visa att de kontroller och principer som ställts in också följs som de ska eftersom allt är samlat på en plats. Våra omfattande rapporter som vår Suspicious Activity Report ger dig en klar bild av vad som pågår. Och vår systemlogg fångar in all aktivitet i realtid så att du snabbt kan reagera på dessa data.

Undersök administrationskonsolen