Integrera identiteter i storföretag

Skapa företagsidentiteter enkelt och smidigt med Okta lösning för B2B-samarbeten

Affärsvärlden är komplicerad, men tekniken som får allt att fungera behöver inte vara det. Oktas identitetslösningar för B2B hjälper till att minska onödig administration och förenkla onboarding av partners.

Storföretag litar på att Okta integrerar partners på ett säkert sätt

Minimera onödig administration

Självservice

Kunder som använder externa partnerresurser måste få åtkomst till dessa resurser. Detta kräver vanligtvis extra säkerhetsprocesser som måste skötas manuellt vilket ökar bördan för de redan ansträngda teamen.

  • Registrering: Okta ger dina partners möjlighet att skapa sina egna konton och lösenord, och till och med utföra utökad verifiering av identitet vilket drastiskt minskar den administrativa bördan.
  • Återställning av konton: Färdigkonstruerade arbetsflöden ger slutanvändarna möjligheten att åter få tillgång till sina konton utan att behöva kontakta supporten.
  • Stöd för fristående partners: Okta sköter deras lokala konton som skapats i molnet.
Okta Self Service

Färdiga IdP-kopplingar

Många företag som vill få konkurrensfördelar använder redan molnbaserade system för sin e-post. Okta ger dig färdiga integrationer som minskar tiden för onboarding av partners och utplacering av de mest populära affärsapparna.

Färdiga IdP-kopplingar

Förkonfigurerad IdP

Vi erbjuder kopplingar till de vanligaste leverantörerna av storföretagsklass och ger dina partners bekymmersfri åtkomst från alla deras befintliga identiteter.

Smärtfritt skapande av konton

Om dina partners redan har en identitet för att komma åt din app så är det enkelt att skapa nya konton. Minskad friktion ger ökad användning

Underhåll av integrationer

Du behöver inte längre oroa dig för underhåll av kod som används för dina integrationer. Okta sköter det.

Lösningar av storföretagsklass med federerad identitet

Federation

Federation är det säkraste sättet att integrera företagets identiteter jämfört med att integrera manuellt, med självservice, och färdig IdP. Det behöver dessutom mindre administrativ övervakning.

  • Stöd för standarder: Stöd för branschstandarder såsom SAML och OpenID Connect gör att federation kan användas med alla kompatibla system som dina partners har.
  • Vid behov: Inget behov av att skapa identiteter i förväg. Lägg in användare när de använder systemet och länka dem automatiskt till deras appar.
  • Hög säkerhet: Eftersom åtkomst för användare kontrolleras via federation så avgörs åtkomsten av användarens status hos den egna identitetsleverantören.
Lifecycle Management

Att låta externa användare få tillgång till interna resurser är riskabelt eftersom livscykeln av deras aktuella status inte finns internt. Federerad identitet innebär att användarens identitet är kopplad till statusen i deras IdP.

  • Använd status: En användares behörigheter i det egna systemet avgör deras rätt att komma åt dina appar.
  • Automatisk indragning: När en B2B-relation avslutas kommer en avslutad koppling till den partnern även att inaktivera partnerns alla användare så att rätten till åtkomst dras in på rätt sätt.  
Delegerad administration

Decentralisering av administrationen eliminerar enklare administrativa uppgifter. Oktas olika roller låter dina partners sköta administrativ kontroll av sina användare.

  • Skalbar administration: Att öka partnerns insyn minskar inkommande supportärenden för ditt team.
  • Roll-baserad åtkomst: Få ytterligare en kontrollnivå genom att delegera administrativ åtkomst för vissa roller och grupper.

97 %

av IT-chefer som ingick i undersökningen uppgav att den främsta utmaningen när partners eller kunder ska anslutas till deras system är skydd av identiteter.

Kommandon och kontroll

Okta är en fullständigt anpassningsbar identitetsplattform som låter dig snabbt placera ut separata klienter för alla dina kunder eller partners. Du kan koppla varje kund till enskilda appar, eller koppla alla till en allmän app.

Anställd och kund

Employee Customer

Skilj säkert ut dina interna användare från din externa kundbas.

More

Anställd och partner

Employee and Partner

Skilj ut partneridentiteter från alla interna användaridentiteter.

More

Flera kunder

Multiple Customers

Skilj säkert ut alla dina egna kunder med sin egen Okta-klient.

More

Standard-baserad B2B-integration

Nu är onboarding av gamla och nya partners snabb och enkel. Okta kopplar till alla entiteter som stöder SAML eller OIDC.

standardbaserad b2b-integration ii

Anpassa egen branding baserat på app-kontext

Du kan anpassa utseende och känsla av identitetsupplevelsen så att den passar dina partners varumärken, från registrering till autentisering och auktorisering.

Customize branding based on app context