2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Access Management

För sjätte året i rad utnämns Okta till ledare i Gartners Magic Quadrant for Access Management-rapport!

Gartner har erkänt Okta som en ledare i deras rapport ”Magic Quadrant for Access Management, oktober 2022.” Okta placerades också högst på axeln ”förmåga att leverera” för andra året i rad!

I den här rapporten definieras ”åtkomsthantering (AM) som verktyg som upprättar, upprätthåller och hanterar kontroller för tillfällig åtkomst för både moderna och äldre molnbaserade webbprogram”.

Det här är sjätte året i rad som Okta har utnämnts till ledare i Magic Quadrant for Access Management-rapporten från Gartner.

Gartner Magic Quadrant for Access Management for 2022 | Okta

Denna Magic Quadrant kompletterar Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer-rapporten som publicerades i april 2022 och som identifierade Okta som den enda Customers’ Choice-leverantören i alla kategorier som utvärderades.

Gartner, Gartner Peer Insights ”Voice of the Customer”: Access Management, av Peer-medarbetare, 29 april 2022

Gartner, Magic Quadrant for Access Management, av Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley, James Hoover, Brian Guthrie, 1 november 2022.

Denna illustrering publiceras av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i samband med hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt på begäran från Okta.

Gartner stödjer inte specifika leverantörer, produkter eller tjänster som ingår i publiceringen av undersökningarna och råder inte teknikanvändare att välja enbart bland leverantörerna med högsta betyg eller annat omdöme. Gartners publicerade undersökningar består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte uppfattas som fakta. Gartner avsäger sig allt ansvar, uttryckt eller underförstått, för denna forskning vilket innefattar garanti om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

GARTNER och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke och servicemärke, och PEER INSIGHTS är ett varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillåtelse. Alla rättigheter förbehålles. Gartner Peer Insights-innehåll består av individuella slutanvändares åsikter baserat på deras egna upplevelser och ska inte uppfattas som fakta, och de representerar inte heller Gartners eller dess dotterbolags åsikter. Gartner stödjer inte specifika leverantörer, produkter eller tjänster som avbildas i detta innehåll och ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, beträffande detta innehåll, om dess riktighet eller fullständighet, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

Ladda ner analytikerforskningen

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.