Agile Identity: The Global 2000's answer to a complex and evolving world

För stora, komplexa organisationer kan en centralisering av olika identitetsaspekter innebära en enorm utmaning. Affärsenheter, dotterbolag och regionala kontor arbetar ofta självständigt, fattar egna beslut och hanterar sina egna teknik- och användarbaser. Multinationella organisationer måste följa de lagstadgade krav som rör deras datahemvist och för organisationer som vill förstärka sina möjligheter, antingen på kort sikt (dvs. säsongsvis) eller på lång sikt (inklusive M&A), är det en utmaning att centralisera identiteter med ursprung utanför organisationen.

I det här dokumentet går vi igenom hur ”hub-and-spoke”-identitetsmodellen inom Okta för Global 2000 kan utgöra grunden för enhetliga tjänster i en hel organisation, samtidigt som den går att anpassa för specifik användning i distribuerade IT-organisationer. Vi granskar även några exempel på användningsfall för hur denna hub-and-spoke-modell kan utnyttjas av världens största organisationer för att leverera en kombination av flexibilitet och anpassningsförmåga utan att kompromissa med säkerheten och effektiviteten.

Agile Identity Whitepaper Cover Image featuring a man and woman sat at a table

Download the whitepaper

Genom mitt godkännande tillåter jag att Okta behandlar och överför internationellt min privata information enligt vad som beskrivs under Integritetspolicy.