Oktas engagemang mot rasism och för jämlikhet

ImageHero image 18

Mångfald, inkludering och samhörighet på Okta

Vårt arbete med mångfald, inkludering och tillhörighet

Kultivera en djupare känsla av inkludering och tillhörighet
Skapa utrymme för öppna samtal och utbildning
Lägga grunden för diversifierade talanger och balanserade team

Vår vision

Vårda en kultur av inkludering och tillhörighet för att främja en mångfaldig personal som driver på innovation och kollektiv tillväxt

Vår väg

Vårt DIB-program (Diversity, Belonging, Inclusion) fokuserar på tre huvudområden:

Vår väg

Vårt DIB-program (Diversity, Belonging, Inclusion) fokuserar på tre huvudområden:

Personal

Vi anser att rekrytering av diversifierade talanger skapar balanserade team

Arbetsplats

Vi stöder och ger våra anställda kraft att vara autentiska och växa genom en öppen dialog och utbildning

Marknadsplats

Vi marknadsför och säljer lösningar till en mångfacetterad publik

Personalens resursgrupper på Okta

POC at Okta
Pride at Okta.
Vets at- Okta image1

Vi är Okta, både på och utanför kontoret

Här på Okta vet vi att identitet är mångfacetterad. I dessa videor kan du ta del av personliga och yrkesrelaterade berättelser från våra mest inspirerade anställda: våra problemlösare, våra konstnärer, våra byggare.

Rekryteringschefen Sarah Schiff förklarar hur hon använder sin bakgrund inom scenkonst som ett verktyg i sitt arbete.

Bergsklättring består i stort sett av komplicerad problemlösning. Det är åtminstone så Akin Edwards, Senior Sales Engineer på Okta, betraktar det.

Chris Niggel, Head of Security and Compliance på Okta, är en expert på riskbedömning och katastrofhantering, både på och utanför jobbet.