Mångfald, inkludering och samhörighet på Okta

ImageHero image 18

Mångfald, inkludering och samhörighet på Okta

Inkludering på Okta

Varje år släpper Okta rapporten State of Inclusion, vår årsrapport om inkludering, som införlivar ansvarsskyldighet och transparens i vårt arbete med mångfald, inkludering och tillhörighet. Med hjälp av resultaten får vi insyn i våra pågående satsningar och hålls ansvariga för det fortsatta förändringsarbetet.

Vårt arbete med mångfald, inkludering och tillhörighet

Kultivera en djupare känsla av inkludering och tillhörighet
Skapa utrymme för öppna samtal och utbildning
Lägga grunden för diversifierade talanger och balanserade team

Vår vision

Att tillsammans främja en kultur av jämställdhet, inkludering och tillhörighet genom att driva Oktas värdegrund och uppdrag att uppfylla behoven hos Oktas medarbetare, kunder, partner och de samhällen vi betjänar

Vår väg

Vårt DIB-program (mångfald, inkludering och tillhörighet) fokuserar på tre huvudområden:

Vår väg

Vårt DIB-program (mångfald, inkludering och tillhörighet) fokuserar på tre huvudområden:

Personal

Vi anser att rekrytering av diversifierade talanger skapar balanserade team

Arbetsplats

Vi stöder och ger våra anställda kraft att vara autentiska och växa genom en öppen dialog och utbildning

Marknadsplats

Vi marknadsför och säljer lösningar till en mångfacetterad publik