Oktas engagemang mot rasism och för jämlikhet

ImageHero image 18

Det börjar på toppen

Ledningens engagemang mot rasism och för jämlikhet

Vår CEO Todd McKinnon har uttalat sitt stöd för rörelsen Black Lives Matter och diskuterat Oktas investeringar för att motverka rasism. På Okta värderar vi mångfald och alla etniciteter hör hemma på Okta. Vi är fortfarande i början av vår resa men vi ska göra arbetet och dela med oss av framgångarna.

Hur vi får det att ske

Vår strategi

Som en del av vårt långsiktiga engagemang för mångfald, inkludering och tillhörighet ser vi vad som måste göras för att stödja alla våra kollegor och slå vakt om vårt engagemang mot rasism och för jämlikhet. Vi fokuserar på tre områden: vårt arbetsklimat, vår personal och marknaden.

Det börjar med att vända blickarna inåt

Projekt för ett mer inkluderande språk

På Okta vill vi vårda en kultur som präglas av inkludering och tillhörighet. Vi förstår att kommunikation, både verbal och icke verbal, är en viktig komponent för inkludering och tillhörighet inom våra team och över hela organisationen. Som en del av vårt projekt för ett mer inkluderande språk vill vi få bort ord och fraser från Oktas produkter, kod och kommunikation som kan uppfattas som laddade eller exkluderande. I takt med att vi fortsätter detta arbete kommer vi att uppdatera regelbundet.

Hur vi investerar i framtiden

Okta Ventures

Okta Ventures strävar efter att uppnå mångfald, inkludering och tillhörighet i hela ekosystemet av investerare. Vi erbjuder kurser om omedvetna fördomar för våra portföljbolag via Hustle Crew och stöder Black founders i partnerskap med Grid110 som sponsor och partner.

Sätter vår tid och våra pengar i arbete

Filantropiskt arbete

Genom Okta for Good, Oktas gren för social påverkan, har vi över tre år donerat 1 miljon USD för etnisk rättvisa och jämlikhet samt delat ut utvecklingsbidrag till personalen. Vi har också bildat ett rådgivningsorgan för personalen gällande etnisk rättvisa och jämlikhet. Det består av ledare från People of Color @ Okta ([email protected]), teamet för mångfald, inkludering och tillhörighet samt Okta for Good-teamet och de avgör hur dessa nya bidrag ska fördelas.

Stöd kollegor som tillhör minoriteter

Stötta People of Color @ Okta ERG

Våra ansträngningar att kämpa för etnisk rättvisa och jämlikhet är utformade för att implementeras i partnerskap med vår People of Color-grupp. [email protected] startades som en resursgrupp för anställda i mars 2018 och vi fortsätter att arbeta med ledare och medlemmar i denna grupp för att visa att vi lyssnar och svarar på behoven från våra kollegor och grupper som tillhör minoriteter.

Mångfald, inkludering och samhörighet på Okta

Vårt arbete med mångfald, inkludering och tillhörighet

Kultivera en djupare känsla av inkludering och tillhörighet
Skapa utrymme för öppna samtal och utbildning
Lägga grunden för diversifierade talanger och balanserade team

Vår vision

Vårda en kultur av inkludering och tillhörighet för att främja en mångfaldig personal som driver på innovation och kollektiv tillväxt

Vår väg

Vårt DIB-program (Diversity, Belonging, Inclusion) fokuserar på tre huvudområden:

Vår väg

Vårt DIB-program (Diversity, Belonging, Inclusion) fokuserar på tre huvudområden:

Personal

Vi anser att rekrytering av diversifierade talanger skapar balanserade team

Arbetsplats

Vi stöder och ger våra anställda kraft att vara autentiska och växa genom en öppen dialog och utbildning

Marknadsplats

Vi marknadsför och säljer lösningar till en mångfacetterad publik