Oktas engagemang mot rasism och för jämlikhet

Mångfald, inkludering och samhörighet på Okta

Vårt arbete med mångfald, inkludering och tillhörighet

Kultivera en djupare känsla av inkludering och tillhörighet
Skapa utrymme för öppna samtal och utbildning
Lägga grunden för diversifierade talanger och balanserade team

Vår vision

Vårda en kultur av inkludering och tillhörighet för att främja en mångfaldig personal som driver på innovation och kollektiv tillväxt

Vår väg

Vårt DIB-program (Diversity, Belonging, Inclusion) fokuserar på tre huvudområden:

Vår väg

Vårt DIB-program (Diversity, Belonging, Inclusion) fokuserar på tre huvudområden:

Personal

Vi anser att rekrytering av diversifierade talanger skapar balanserade team

Arbetsplats

Vi stöder och ger våra anställda kraft att vara autentiska och växa genom en öppen dialog och utbildning

Marknadsplats

Vi marknadsför och säljer lösningar till en mångfacetterad publik