Zero Trust-säkerhet

Zero Trust börjar med identitet. Identitet börjar med Okta.

Identity first-approachen till Zero Trust-säkerhet

Identiteten utgör själva kärnan i en Zero Trust-strategi. Under de senaste åren har vi sett en ökning av identitetsbaserade cyberattacker. Som ett resultat utgör nu människor den mest väsentliga komponenten i Zero Trust-ekosystemet.

Med en Identity first-approach till Zero Trust-säkerhet kan man säkerställa att rätt personer har rätt åtkomstnivå till de rätta resurserna i det rätta sammanhanget, och att denna åtkomst utvärderas kontinuerligt – allt utan extra krångel för användaren. Det kan vara lättare sagt än gjort att nå dit, men vi finns här för att hjälpa till.

Identity is the core of a Zero Trust strategy. In recent years, we’ve seen the perimeter moving to the identity layer and a rise in identity-based cyber attacks. As a result, people are now the most critical component of the Zero Trust ecosystem.

An identity-first approach to a Zero Trust Security strategy ensures the right people have the right level of access, to the right resources, in the right context, and that access is assessed continuously—all without adding friction for the user. Getting there can be easier said than done, but we're here to help.

Zero Trust-säkerhetslandskap

Håll dig uppdaterad med den senaste analysen av Zero Trust-landskapet med forskning från Okta och Forrester.

Gör identiteten till själva kärnan i din Zero Trust-strategi

Eftersom det inte finns någon magisk lösning när det gäller att uppnå en Zero Trust-säkerhetsuppbyggnad, närmar sig organisationer problemen på olika sätt. När det gäller identitet har vi sett våra kunder gå igenom flera mognadsstadier för att förbättra sina strategier för Zero Trust-säkerhet. Denna modell för identitetsmognad kan hjälpa dig att vidta omedelbara åtgärder för att hjälpa din organisation att nå sina Zero Trust-mål.

Skulle du vilja veta var din organisation hamnar på denna mognadskurva? Gör vår Zero Trust-bedömning för att få personliga rekommendationer om hur du tacklar identitetsrelaterade problem med Zero Trust och skyddar din organisation.

Zero Trust Maturity Curve

Utöka identiteten i hela ditt säkerhetsekosystem

Utöka identiteten i hela ditt säkerhetsekosystem

Även om identitet är en viktig del av din Zero Trust-säkerhetsstrategi, behöver du även andra säkerhetslösningar som hjälper dig att nå dina mål. Okta integrerar sömlöst din identitetslösning i hela ditt teknikekosystem för att göra din approach till Zero Trust så enhetlig som möjligt. Okta samarbetar med andra säkerhetsledare för att hjälpa dig att hantera dina övergripande säkerhetsmål för Zero Trust, och tillhandahåller användbara integreringar inom alla områden i det utökade Zero Trust-ekosystemet.

Läs mer

MFA