Konkurrensutsatt företagande bygger på förtroende

I en modern arbetsmiljö är identitet nyckeln till trust at work som stärker distansarbetande personal

Trust at Work - woman with laptop

Arbete i framtiden måste vara bekvämt, samarbetsinriktat och säkert

Efter mer än ett år av omvälvande förändringar har den globala övergången mot distansarbete visat att traditionella arbetsplatser är förlegade och att flexibilitet är vägen till framgång.

Dagens anställda vill ha möjlighet att arbeta var och när som helst, men en sådan flexibilitet kräver förändringar av verksamheten. Identitet är basen för en lösning som gör det möjligt för en utspridd personal att samarbeta säkert och tillförlitligt.  

Vår rapport New Workplace Report 2021 vilka avvägningar som måste göras och föreslår lösningen för en säker och flexibel framtid.

The New Workplace
Zero Trust stats

Identitet ger förtroende i distansarbetet

Identitet är nyckeln till att uppfylla moderna användarkrav och samtidigt få ett försvar mot nya säkerhetshot. Många företag använder Zero Trust-modeller för att få en robust och smidig verifiering av användare.

Identitetsbaserade attacker har ökat explosivt under de senaste åren. Identitet och åtkomstkontroll med Zero Trust har blivit viktigare än någonsin. Hur ligger ditt företag till jämfört med branschindex när 87 % av europeiska organisationer har ökat sin 2021-budget för Zero Trust, och vad kan du göra för att ligga lite före? 

Se vår rapport om Zero Trust-säkerhet 2021.

Kundberättelser

Över 10 000 varumärken är beroende av att Okta skyddar den digitala arbetskraften. Se hur vi hjälper företag som ditt att lägga grunden för en säker och flexibel framtid.

Customer Graphic

Ett världsledande Zero Trust-ekosystem

Okta ger organisationer möjlighet att bygga förtroende på arbetsplatsen genom att underlätta utplacering och hantering av intelligent och adaptiv åtkomstkontroll för alla resurstyper, både i molnet och lokalt. Detta kan försvåra kontokapningar och minska andra risker, förenkla inloggning för legitima användare, ge Zero Trust-säkerhet och förbättra driftsäkerhet oavsett var användaren befinner sig.

Smidig och säker användaråtkomst

Förena alla lokala appar och appar i molnet i en enhetlig portal så att användare enkelt kommer åt resurserna de behöver när de arbetar på distans.

Minimera risken med fjärråtkomst

Flytta ut säkerhetsbarriärerna och fokusera på att skydda användarnas åtkomst av alla resurser. Integrera din IAM-lösning med andra ledande Zero Trust-lösningar.

Placera ut teknik med lätthet

Stöd företagets utveckling genom att snabbt och säkert placera ut bästa möjliga teknik till distansarbetare med Oktas över 6 500 färdiga integrationer.

Implementera ytterligare säkerhetsskikt

Använd adaptiv kontextbaserad multifaktorautentisering för att skydda mot attacker med falsk identitet. Ge dina slutanvändare möjlighet till lösenordsfri inloggning.

Börja bygga upp trust at work med Okta