Toewijzing van rechten voor identity-governance verklaard

Learn how User Migration with Okta reduced unexpected password resets and reduces helpdesk calls and support issues.

Gebruikerstoegang kan worden beheerd met toewijzing van rechten, waarmee toegang tot systemen, devices, software en digitale inhoud wordt geregeld. Toewijzing van rechten kan ook betrekking hebben op rechten, toegangsrechten, toestemmingen of autorisaties, om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot bepaalde zaken hebben.

Toewijzing van rechten kan een methode verschaffen om gebruikersrechten binnen een systeem te regelen.

Oplossingen voor toewijzing van rechten kunnen gebruikmaken van meerdere technologieën, vaak geschikt voor verschillende platforms, systemen, devices, netwerkcomponenten en applicaties. Toewijzing van rechten is een functie van identity governance en kan workflows voor toegangsverzoeken automatiseren, zodat gebruikers die rechten nodig hebben, alleen toegang krijgen tot wat ze specifiek nodig hebben.

Meer informatie over toewijzing van rechten

Toewijzing van rechten is een vorm van technologie die de toegang regelt tot gebruikersrechten, of kortweg rechten, door specifieke gebruikerstoegang binnen een systeem te verlenen, uit te geven, af te dwingen, te herroepen en op te lossen. Dat kan helpen bij het elimineren van potentiële menselijke fouten door te zorgen dat de juiste gebruikers toegang hebben tot de systemen, netwerken, software, applicaties en devices die ze nodig hebben en door te bepalen welke gebruikers geen toegang krijgen of nodig hebben.

Het beheren van een voortdurend veranderende workflow kan uitdagend zijn met toegangsrechten van werknemers die eveneens constant veranderen. Het is belangrijk dat werknemers toegang naar en gebruikersrechten voor de systemen, applicaties en software hebben die nodig zijn om hun werk uit te voeren, maar als deze moeten worden gewijzigd, geldt dat ook voor het vereiste type toegang. Toewijzing van rechten kan helpen bij een efficiënt toegangsbeheer voor gebruikers zowel binnen als buiten een organisatie.

Toewijzing van rechten kan ook worden gebruikt om te regelen hoe rechten voor gelicentieerde software worden gebruikt om te zorgen dat de voorwaarden van een softwarelicentieovereenkomst niet worden geschonden. Als een organisatie bijvoorbeeld een specifiek aantal licenties voor een softwareproduct aanschaft, moet dat alleen gelden voor de gebruikers die deze licentie daadwerkelijk nodig hebben en die ook in de juiste situaties gebruiken. Frameworks voor toewijzing van rechten kunnen daarbij van pas komen.

Wat zijn oplossingen voor toewijzing van rechten?

Oplossingen voor toewijzing van rechten gebruiken één platform om tijdrovende taken te automatiseren, zoals activering en provisioning van rechten voor systeemadmins en softwareleveranciers. 

Access management voor gebruikersrechten binnen een organisatie is een belangrijk aspect van cybersecurity, maar het kan tijdrovend zijn en leiden tot menselijke fouten. Beleid voor user management dat de administratieve overhead verkleint en tegelijkertijd IT-security op een gestandaardiseerde manier versterkt, kan veel voordelen opleveren.

Een oplossing voor toewijzing van rechten moet gemakkelijk te implementeren zijn en kunnen worden geïntegreerd in het totale systeem van een organisatie. Centraal beheer van rechten is cruciaal in het stroomlijnen van dit proces. 

Voorwaarden en gebruikersrechten binnen een organisatie veranderen voortdurend. Admins moeten daarom rechten kunnen beheren wanneer dat aan de orde is. Een goede oplossing voor toewijzing van rechten is gemakkelijk te beheren en is geautomatiseerd. 

Oplossingen voor toewijzing van rechten gebruiken een gecentraliseerd framework dat gericht is op specifieke gebruikers en aangeeft tot welke rechten iedere gebruiker toegang heeft, wanneer en hoelang. 

Het delegeren van gebruikersrechten kan tijdrovend en kostbaar zijn, met veel handmatig werk van systeemadmins. Met een oplossing voor toewijzing van rechten kan dit hele proces worden geautomatiseerd tot aan de specifieke gebruiker, groepen gebruikers en duur voor elke gebruiker.

Systemen voor toewijzing van rechten

Systemen voor toewijzing van rechten moeten het volgende kunnen:

 • Gebruikersrollen definiëren.
 • Hiërarchieën van gebruikersrollen beheren.
 • Toestemmingen en gebruikersresources definiëren en beheren.
 • Waar nodig gebruikersrechten afdwingen en herroepen.
 • Complexe voorwaarden met betrekking tot het verlenen en weigeren van toegang afhandelen.
 • Softwarerechten afdwingen.
 • Paradigma's voor toegangscontrole implementeren zoals datagestuurde benaderingen en op rollen gebaseerde toegangscontrole.
 • De prestaties van applicaties controleren en volgen om de resultaten van producten en specifieke productfuncties vast te stellen.

Systemen voor toewijzing van rechten kunnen een belangrijke rol spelen bij het elimineren van de mogelijke beveiligingslekken die worden veroorzaakt doordat de verkeerde mensen toegang tot resources hebben. 

Zakelijke behoeften kunnen snel veranderen als werknemers een andere functie krijgen of de organisatie verlaten. Wanneer een werknemer naar een andere groep of afdeling gaat, zijn er wellicht andere toegangsrechten nodig. Wanneer iemand een organisatie verlaat, moet de toegang tot rechten van de persoon worden ingetrokken.

Een systeem voor toewijzing van rechten kan rechten intern toekennen aan eindklanten en softwaredevelopers. Dat maakt het ook mogelijk voor softwaredevelopers om in te spelen op veranderingen in de markt door nieuwe functies toe te voegen en applicaties op te nemen als onderdeel van een softwareoplossing voor het genereren van inkomsten.

Toegang tot rechten controleren

Een oplossing voor toewijzing van rechten kan gebruikmaken van toegangspakketten om te bepalen welke resources een gebruiker nodig heeft om taken uit te voeren en om die pakketten samen te voegen. Dat kan werken voor mensen binnen én buiten de organisatie. 

Om te controleren wie toegang tot welke rechten heeft, zal de admin, of de manager die met deze taak is belast, eerst een lijst maken van alle resources en de rollen die gebruikers voor die resources nodig hebben. 

Resources kunnen bestaan uit:

 • Groepen
 • Toepassingen
 • Websites
 • Netwerkplatforms
 • apparaten
 • Systemen
 • Bestanden en/of databases
 • Software

Het toegangspakket bevat ook de policy voor het instellen van de regels voor het toekennen van elk toegangspakket. Elke policy bepaalt dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot een toegangspakket kunnen aanvragen, dat er een goedkeurder is om toegang te verlenen of te weigeren en dat de toegang vervalt als deze niet wordt verlengd (geldt voor pakketten met een beperkte duur). De manager van het toegangspakket of de admin definieert de specifieke policy voor elk toegangspakket en dat beleid specificeert en controleert de toegang tot rechten. 

Wanneer worden toegangspakketten gebruikt?

Toegangspakketten kunnen met name in de volgende situaties van pas komen om te controleren wie tot welke rechten toegang heeft:

 • Een werknemer of groep werknemers heeft toegang tot een resource nodig, maar wel voor een beperkte tijd. Met een systeem voor toewijzing van rechten kunnen admins toegang tot specifieke resources delegeren voor de duur van een project of specifieke taak waarvoor de toegang vervalt aan het eind van de ingestelde periode. 
 • Afdelingen binnen een organisatie kunnen hun pakketten en policy voor toegangscontrole beheren voor de voor een afdeling specifieke resources zonder dat de IT-afdeling daarvoor nodig is. 
 • Wanneer gebruikerstoegang moet worden verleend door een manager of andere daarvoor bestemde werknemer binnen een organisatie, kan een toegangspakket van pas komen. 
 • Toegangspakketten zijn ook bijzonder geschikt wanneer twee of meer organisaties, of individuen zowel binnen als buiten een organisatie, toegang tot dezelfde resources nodig hebben omdat ze aan hetzelfde project werken. Dit type toegangscontrole kan ervoor zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot de resources die ze daadwerkelijk nodig hebben en dat gedurende de tijd waarvoor ze de toegangsrechten nodig hebben.

Aanvullende resources

Een krachtige oplossing voor toewijzing van rechten werkt in real time om toegang te beheren, bedreigingen te controleren, risicobeoordelingen te verzamelen en gebruikers, resources en assets te beschermen. 

Er zijn verschillende softwareoplossingen verkrijgbaar die daarvoor geschikt zijn. Ze worden naadloos geïntegreerd in het framework van een organisatie en bieden zo een centraal punt voor toegangscontrole voor meerdere toegangspakketten en -beleidsregels.

Een voorbeeld daarvan is de beveiliging en governance van Azure Active Directory van Microsoft. 

Het 2021 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms merkt Okta aan als leider in oplossingen voor toegangscontrole. Met Okta kunt u op effectieve wijze uw toegangscontrole beheren met behulp van Okta (Auth0) om cloudoplossingen en webapplicaties in te stellen en af te dwingen.

Referenties

Adaptive Identity and Access Management- Contextual Data Based on Policies. (Augustus 2016). EURASIP Journal on Information Security

Azure Active Directory Security and Governance. (2022). Microsoft.

2021 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms. (2022). M-Files, Inc.