Ingangsdatum: 3 mei 2021

 

I. Inleiding

Bij Okta is dataprivacy belangrijk. Dit Okta-privacybeleid ('Privacybeleid') beschrijft onze toepassing van de privacy voor de activiteiten die in dit privacybeleid worden beschreven. Neem de tijd om dit privacybeleid aandachtig te lezen om inzicht te krijgen in hoe we informatie over individuen verzamelen, delen en anderszins verwerken ('Persoonlijke gegevens') en om zo meer te weten te komen over uw rechten en keuzes met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

In dit privacybeleid refereren zowel 'Okta', 'wij' 'onze' als 'ons' naar Okta, Inc. en de toegepaste aan Okta gelieerde onderneming(en) die betrokken is/zijn bij de verwerking van uw gegevens. De adressen van onze Okta, Inc. gevestigde kantoren en dochterondernemingen zijn te vinden op https://www.okta.com/nl/contact.

Het hoofdkantoor van Auth0 Inc. is gevestigd op 10800 NE 8th Street, Suite 700, Bellevue, Washington 98004, VS.

 

II. Okta's rollen en verantwoordelijkheden

Zoals beschreven in dit privacybeleid is Okta de beheerder van uw persoonlijke gegevens, tenzij anders vermeld.  We dienen hier op te merken dat dit privacybeleid niet van toepassing is voor zover we, namens onze klanten, persoonlijke gegevens verwerken in de rol van verwerker (of een vergelijkbare rol zoals 'serviceprovider' in bepaalde districten), inclusief daar waar we onze klanten verschillende cloudproducten en -diensten bieden waarmee onze klanten (en /of hun gelieerde ondernemingen) hun eigen websites en applicaties verbinden met ons gehoste platform, hun eigen producten en diensten verkopen of aanbieden, elektronische communicatie naar andere individuen verzenden of anderszins verzamelen, gebruiken, delen of persoonlijke gegevens verwerken via onze cloudproducten en -diensten.

Elk van onze niet-Okta klanten bepaalt of ze u een abonnement bieden op de cloud identiteits service van Okta. Ingeval ze u een abonnement bieden, bepalen zij welke informatie over u ze naar onze service sturen. Deze inhoud kan contactgegevens bevatten (zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer), professionele informatie (zoals uw afdeling van uw dienstbetrekking) of andere soorten informatie die een klant wil verstrekken. Het gebruik van deze inhoud door Okta wordt geregeld door overeenkomsten tussen Okta en de klant.

Voor gedetailleerde privacy-informatie die van toepassing is op situaties waarin een Okta-klant (en/of een aangesloten klant) gebruik maakt van de Okta's cloud producten en -diensten, uw verwerkingsverantwoordelijke is, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoer van privacy- of gegevensbeveiliging van onze klanten, welke kan verschillen van die uiteengezet in dit privacybeleid. Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid of in een andere publicatie, behandelen wij dergelijke persoonlijke gegevens in de rol van verwerker of dienstverlener namens een klant (en/of zijn gelieerde ondernemingen), die de verantwoordelijke beheerder is van de toepasselijke persoonlijke gegevens.

Zijn uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt door, of namens een Okta-klant en wilt u uw eventuele rechten uitoefenen onder de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende klant. Aangezien we alleen toegang hebben tot klantgegevens op instructie van die klant, dient u, ingeval u rechtstreeks een verzoek aan ons wilt richten, de naam te geven van de Okta-klant die uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt. We zullen uw verzoek doorverwijzen naar die klant en deze waar nodig ondersteunen om ervoor te zorgen dat deze binnen een redelijke termijn op uw verzoek kan reageren.

Aanvullende informatie betreffende Okta's verplichtingen inzake gegevensbescherming tegenover onze klanten, wordt uiteengezet in onze inschrijvingsovereenkomst en gerelateerde documenten, waaronder onze Trust & Compliance-documentatie. Deze zijn allemaal online beschikbaar zijn op https://www.okta.com/agreements.

 

III. Persoonlijke gegevensverzameling en gegevensbronnen

Gedekte dataverwerkingsactiviteiten

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens die we, zoals beschreven in dit onderdeel, de volgende manieren verzamelen.

We verzamelen informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt, communiceert met onze websites en elektronische systemen, evenementen bijwoont en onze kantoren bezoekt en, zoals hieronder wordt beschreven, wanneer andere bronnen deze aan ons verstrekken. 

Informatie die u ons verstrekt

Op basis van onze huidige activiteiten (inclusief die in de afgelopen 12 maanden), verzamelen we informatie over u in de volgende categorieën:

Contact- en professionele gegevens: We verzamelen contact- en/of zakelijke gegevens over u, via communicatie tussen u en collega's en via onze websites. U verstrekt ons bijvoorbeeld uw contact- en professionele informatie door u aan te melden voor of informatie aan te vragen over Okta's producten en diensten, door inhoud te downloaden, door u te registreren voor een evenement en onze kantoren bezoekt. Woont u een evenement bij, dan ontvangen wij ook contact- en professionele details over u wanneer u ervoor kiest uw bezoekersbadge te scannen, of door uw visitekaartje te verstrekken, of een andere manier waarop u persoonlijke gegevens met ons deelt. Meestal omvatten contactgegevens uw naam en contactmethodes, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en postadres; zakelijke gegevens omvatten aspecten als de organisatie waar u voor werkt, uw functietitel en branche.

Biografische, community- en ondersteuningsgerelateerde gegevens: We kunnen ook verschillende soorten biografische, community- en ondersteuningsgerelateerde persoonlijke gegevens van u verzamelen via ons helpcentrum en community-ondersteuningsforums. Registreert u zich bijvoorbeeld voor een door ons gehoste online community, dan kunnen we u vragen om een gebruikersnaam, foto en/of biografische informatie zoals uw beroep, organisatienaam en expertisegebieden. Bovendien kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken wanneer u gebruiker-gegenereerde inhoud aanmaakt (bijvoorbeeld door op een forum te posten), feedback geeft op Okta of wanneer u deelneemt aan interactieve toepassingen, trainingen, online enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, activiteiten of evenementen. Mogelijk wordt u ook gevraagd om uw contactgegevens, een samenvatting van het probleem dat u ervaart en alle overige informatie die de klantenservice nuttig zou kunnen vinden bij het oplossen van een verzoek.

Sollicitantgegevens: Wanneer u solliciteert naar een baan bij Okta, verstrekt uw contact- en professionele informatie, inclusief uw cv met educatieve en arbeidsverleden. U kunt ons ook vertrouwelijke gegevens verstrekken, zoals uw burgerservicenummer of het nummer van uw identiteitsbewijs, informatie over uw ras of etnische afkomst, of andere persoonlijke gegevens die u opgeeft in verband met uw sollicitatie. 

Contract- en betalingsgegevens: We kunnen, in verband met sommige van onze producten en diensten, contractgegevens (zoals handtekeningen) van u of uw organisatie ontvangen en betalingsverwerkingsdiensten van derden gebruiken om betalings- en factureringsinformatie te verzamelen. Deze kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals de naam op de factuur, factuuradres en betaalkaartgegevens.  

Audio-, elektronische of visuele gegevens: Woont u persoonlijk of virtueel een evenement van Okta bij of gaat u ermee akkoord dat uw deelname aan een telefonische of videomeeting wordt opgenomen, dan kunnen we het hele evenement of een deel daarvan opnemen, er foto's van maken en u interviewen tijdens het evenement of de meeting. We kunnen evenementen op verschillende manieren vastleggen, bijvoorbeeld door foto's te maken van het evenement, door u te interviewen of door uw deelname vast te leggen in een live vraag en antwoord of een andere interactieve sessie. We gebruiken deze informatie voor zakelijke- en marketingdoeleinden om het publiek beter te informeren over Okta, haar evenementen en om te laten zien wat anderen vinden van onze producten en diensten.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen uit andere bronnen

Tijdens het zakendoen (en gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid) ontvangen we persoonlijke gegevens en overige informatie van andere derden voor onze zakelijke- of commerciële doeleinden. Deze informatie varieert en valt doorgaans in een paar categorieën:

 • Zakelijke contactgegevens (zoals naam, functietitel, zakelijke e-mail, telefoonnummer en adres), sociaal profiel (zoals LinkedIn of XING), inclusief andere details over uw bedrijf voor verkoop- en marketingdoeleinden, zoals u beter informeren over de producten en diensten van Okta;
 • Gebruikersnamen van externe platforms en identificerende informatie;
 • Bijzonderheden over u als sollicitant (waaronder uw naam, cv, opleiding en werkverleden, informatie over strafrechtelijke verleden en feedback), voor zover door de wet is toegestaan; en
 • Gegevens die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om onze producten en diensten te beschermen.

Voor commerciële doeleinden ontvangen we zakelijke contactinformatie met persoonlijke gegevens, waaronder bijzonderheden van derden over uw bedrijf voor marketing en business intelligence, zoals het analyseren van zakelijke kansen, het identificeren van potentiële nieuwe klanten en het verstrekken van relevantere inhoud en reclame aan ons publiek. Meestal ontvangen we deze gegevens uit een aantal verschillende bronnen, waaronder: (i) marketinginitiatieven van derden, zoals door ons gesponsorde evenementen of door derde gehoste websiteformulieren die inhoud over ons kunnen verstrekken; (ii) wanneer u instemt met het scannen van uw bezoekersbadge bij een evenement dat door ons of een derde partij wordt georganiseerd; (iii) bedrijven zoals informatieverzamelaars en vergelijkbare entiteiten van wie we erkende zakelijke contactinformatie hebben en (iv) verwijzingen. In sommige situaties kunnen we dergelijke zakelijke contactgegevens combineren met andere niet-persoonlijke en persoonlijke gegevens die we hebben verzameld of die u ons heeft verstrekt. We kunnen bijvoorbeeld zakelijke contactgegevens combineren met bijzonderheden over uw organisatie, zoals adres of omzetcijfers en deze informatie analyseren op zakelijke kansen of gebruiken om u op maat gemaakte inhoud te sturen. 

We ontvangen ook informatie van platforms van derden voor verschillende zakelijke doeleinden, zoals krediet, programmabeheer of technische redenen. We kunnen bijvoorbeeld kredietinformatie ontvangen over een onderneming die de namen van individuen bevat. Neemt u deel aan een open source-project of aan ons openbare bugbounty-programma, dan ontvangen wij gegevens over u, zoals uw gebruikersnaam of pull-requests. Deze helpen ons om uw deelname aan het project of programma te beheren en u van updates te voorzien.

Solliciteert u op een functie bij Okta, dan kunnen we van derden persoonlijke gegevens over u ontvangen voor zakelijke doeleinden, zoals door middel van hele antecedentenonderzoeken (onderwijs-, werk-, criminele en financiële informatie), van openbaar beschikbare bronnen (zoals sociale media-accounts waaronder LinkedIn voor het identificeren van kandidaten), door feedback over uw sollicitatie en interviews en van overige derde partijen die daarover mogelijk feedback geven.

Okta kan voor haar professionele dienstverlening kan Okta, als verwerker of leverancier, ook persoonlijke gegevens over u ontvangen om haar verplichtingen uit hoofde van haar contract met een derde partij na te komen. Ook Okta-partners kunnen, als onderdeel van hun aanbeveling van uw bedrijf om Okta klant te worden, uw zakelijke contactgegevens met ons delen. Ingeval Okta is geïnteresseerd in samenwerking met, verwerving van, investering in, of partner zijn van en aankopen of investeringen heeft in het bedrijf waar u in dienst bent, kan Okta, voor haar zakelijke doeleinden, persoonlijke gegevens over u ontvangen via de (potentiële of voltooide) transactie.

 

Apparaatgegevens, gebruiksgegevens en metadata die we verzamelen

Uitleg van apparaatgegevens, gebruiksgegevens en andere metadata en gebruikte technologie

Net als de meeste websites, applicaties en software op internet, verzamelt Okta bepaalde persoonlijke gegevens. Dit soort gegevensverzameling stelt ons in staat om een beter inzicht te hebben in hoe individuen onze websites, producten en diensten gebruiken en hoe ze functioneren. We kunnen bijvoorbeeld metadata over u verzamelen, inclusief technische gegevens over uw prestaties of gebruik van onze website, producten en diensten. We kunnen ook apparaatgegevens over u verzamelen die ons helpen bepalen dat gebruikers van het ene apparaattype onze websites, producten en diensten op andere manieren gebruiken, dan gebruikers van een ander type apparaat. Dat stelt ons weer in staat om onze websites, producten en diensten te optimaliseren, zoals de schermgrootte van Okta mobiele applicaties, of ervoor te zorgen dat de gebruikers van onze klanten een efficiëntere gebruikerservaring hebben.

Een gangbare technologie voor onze verzameling van metadata die als persoonlijke gegevens kunnen worden gezien, is ons gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw webbrowser worden geplaatst en die ons helpen op basis van het type cookie, uw browser of apparaat op diverse manieren als unieke bezoeker te herkennen. De drie belangrijkste soorten cookies zijn: 

Essentiële cookies. Essentiële cookies zijn vereist voor de functionaliteit en veiligheid van de website. Verificatie-, beveiligings- en sessiecookies zijn bijvoorbeeld vereist voor het functioneren van onze website of producten.

Functionele cookies. We gebruiken functionele cookies voor de prestatieverbetering van onze websites, voor marktonderzoek of voor andere analyses of advertenties die niet aan een specifiek individu zijn gebonden. Zo kunnen we Google Analytics bijvoorbeeld gebruiken om bij te houden hoeveel personen onze website hebben bezocht. We kunnen ook HTML5-cookies gebruiken voor lokale opslag, om redenen die in dit onderdeel worden beschreven. Dit soort cookies verschilt van browsercookies in hoeveelheid, soort en manier van opslag van gegevens.

Targeting- of advertentiecookies.

We gebruiken targeting- of advertentiecookies om inzicht te krijgen in onze commerciële inspanningen en om potentiële klanten via internet te bereiken. We sluiten bijvoorbeeld contracten met advertentienetwerken van derden die uw activiteit gedurende een periode en via verschillende kanalen kunnen volgen, zoals op onze websites, e-mailactiviteit en andere websites en applicaties die advertenties weergeven. Zij kunnen deze trackinginformatie gebruiken om inzicht te krijgen in uw interesses en hier voorspellingen over te doen, om een advertentie van Okta te laten zien op een andere website of om u een commerciële boodschap te mailen over een product van Okta. 

Wilt u uw cookies en uw toestemming om gegevens te delen met cookieleveranciers beheren, ga dan naar het onderstaande gedeelte Uw gegevensinstellingen.

Een tweede gangbare technologie voor onze verzameling van metadata die als persoonlijke gegevens kunnen worden gezien, is de beacon-technologie. We gebruiken beacon op onze websites en in de e-mail communicatie met u. Beacons geven ons informatie over uw activiteit en helpen bij het verbeteren van onze bedrijfsactiviteit en -strategie, bijvoorbeeld door inzicht in de functionaliteit van onze e-mailcommunicatie en verbetering van onze websites en inhoud. Klikt u bijvoorbeeld in een commerciële e-mail op een nieuw product of een nieuwe dienst van ons, dan geeft de beacon ons signalen dat u en uw organisatie mogelijk geïnteresseerd zijn in meer informatie. Wilt u uw e-mailaccounts bij ons beheren, ga dan naar de onderstaande sectie Uw data keuzes

 

Gegevens verzameld van de Okta-service en aanvullende producten

Wij bieden producten aan die zowel klantgegevens als gebruiksgegevens verzamelen (volgens de bepalingen in onze klantenovereenkomsten, inclusief van de Okta-service). Onze verzameling van beide soorten gegevens maakt het mogelijk om de dienst van Okta aan te bieden en te innoveren en dat stelt ons weer in staat om voor onze klanten op te treden als leverancieren ons aanbod van klantendiensten voortdurend te verbeteren. In combinatie met de producten die we beschikbaar stellen aan onze klanten, verzamelen we aanvullende gegevens, zoals user-agent en browserversie, IP-adres, de bezochte URL's, logboeken van uw gebruik en klikactiviteiten en uw inloggeschiedenis, identiteitsbevestiging en apparaatgegevens (zoals het beheer van uw apparaat, het geïnstalleerde besturingssysteem en vergelijkbare apparaat- of versiegegevens). Voor het Okta Mobility Management kunnen de verzamelde gegevens de op uw apparaat geïnstalleerde applicaties bevatten. Gezamenlijk noemen we al deze gegevens 'aanvullende gegevens'. Sommige van de aanvullende gegevens die we ontvangen, zijn afhankelijk van het beleid en de instellingen van uw organisatie en van wat deze toestaat om met Okta te delen. Okta gebruikt aanvullende gegevens voor de verbetering van de beveiliging en om, voor het aanbod en verbetering van haar producten, met inbegrip van een beter inzicht in het gedrag van klanten voor het creëren van nieuwe functies en het kunnen bieden van dreigingsgerelateerde inzichten aan onze klanten. We kunnen bijvoorbeeld de door u bezochte URL gebruiken om u uw wachtwoorden voor de door u bezochte websites beter te laten beheren.  

Enkele van deze producten die aanvullende gegevens verzamelen en verwerken, zijn onder meer:

 • de Okta-browserplug-in; en
 • de Okta mobiele applicaties (Okta Verify en Okta Mobile).

Via de Okta-browserplug-in bevatten de door ons verzamelde aanvullende gegevens uw inlogsessie, IP-adres, user-agent en de naam van de webapplicatie en het websiteadres, evenals andere informatie die niet persoonlijk van aard is. Bovendien kunnen we interactiegegevens verzamelen over uw gebruik van de Okta-plug-in in uw browser. We gebruiken de door de Oktaplug-in in uw browser verzamelde informatie voor beveiligingsdoeleinden en om u functies aan te bieden, bijvoorbeeld om u in staat te stellen uw wachtwoorden beter te beheren voor de websites die u bezoekt.

 

Okta als bedrijf

Evenals bij de meeste websites, of u een training van Okta volgt, een bijdrage levert aan de Okta Community of interactie met een advertentie-inhoud van Okta, ontvangt Okta mogelijk zowel uw persoonlijke gegevens via informatieverzamelingstools als via passieve informatieverzameling op onze websites, waaronder persoonlijke gegevens van de door u bezochte websites of door ons verstuurde e-mails. Deze informatieverzameling omvat doorgaans informatie zoals cookies, beacons, demografische informatie, bedrijfs- en functiegegevens, marktonderzoek en openbare informatie, IP-adres, toestel- en browsergegevens, gebruiksinformatie, timestamps, bezochte pagina's, zoekopdrachten, interactie met en door uw handelen opgenomen inhoud op onze websites, evenals andere niet-persoonlijke gegevens. Als u zich aanmeldt om deel te nemen aan specifieke programma's of platforms, zoals het Okta Ideas-forum, kunnen we gebruiksgegevens analyseren met betrekking tot uw gebruik van onze dienst, samen met de gegevens die u ons via Okta Ideas verstrekt en u zodoende een betere klantervaring te bieden.

We gebruiken de door ons bedrijf verzamelde informatie om de uit onze verkoop- en commerciële inspanningen voortvloeiende resultaten te analyseren en te voorspellen, om zo de prestaties van onze websites, producten en diensten en klantenondersteuning te verbeteren, potentiële klanten, kansen en potentiële nieuwe productgebieden te identificeren, trends vast te stellen, verbetering van de website-functionaliteit en onze beveiliging en om ons algemene zakelijke kennis te verschaffen, inclusief middels het gebruik van de machine learning-technologie. We kunnen ook de op onze websites verzamelde metadata en gebruiksinformatie combineren met andere informatie om bij te dragen aan de in de vorige zin beschreven doeleinden.

 

Opzettelijke openbaarmaking aan derden

Als onderdeel van de beschikbare functionaliteit op onze websites en voor een beter bereik van onze klanten en potentiële klanten, kunnen derden met onze toestemming opereren op onze websites en toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zoals uw contactgegevens, IP-adres of cookies. Afhankelijk van uw locatie (bijvoorbeeld voor bezoekers uit Californië en de Europese Unie), deelt Okta alleen persoonlijke gegevens met zulke derde partijen als u akkoord gaat met het dusdanig delen als gevolg van het gebruik van een websitebanner of formulier. In andere delen van de wereld wordt deze informatie mogelijk automatisch verzameld bij een bezoek aan onze websites. Deze categorieën van derden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, advertentienetwerken en sociale netwerken. U kunt via onze websites op elk moment uw beslissing om persoonlijke gegevens met deze derde partijen te delen intrekken door hieronder naar Uw gegevensinstellingen te gaan. Voor specifieke details over de privacy-toepassingen van deze bedrijven, dient u hun privacybeleid door te nemen.

 

IV. Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Hoe we de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken, hangt deels af van uw keuze om met ons te communiceren, onze websites te gebruiken en met ons te interacteren, alsook van de door u aan ons aangegeven voorkeuren.  Over het algemeen gebruiken we uw persoonlijke gegevens waar nodig om ons bedrijf te runnen en onze dagelijkse activiteiten uit te voeren. Naast het gebruik dat elders in dit privacybeleid wordt beschreven, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om de volgende taken uit te voeren (zoals we hebben gedaan gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid):

Met u communiceren over onze producten en diensten en andere interactie mogelijk maken.We kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, aanvullende gegevens en metadata, voor communicatie gebruiken die nuttig kan zijn voor u en uw organisatie, zoals berichten over transacties, kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en administratieve berichten over onze producten en diensten. We reageren op uw vragen, communiceren persoonlijk, op basis van uw relatie en interactie met ons, en zorgen ervoor dat u onze producten en diensten effectief kunt gebruiken. 

Ons inzetten voor de veiligheid en ons succes. We gebruiken persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, aanvullende gegevens en andere metadata over u en uw gebruik van onze producten, diensten en kantoren, om accounts en activiteiten te verifiëren, verdachte of frauduleuze activiteiten te controleren, hulp te bieden bij het volgen van verdachte of frauduleuze activiteiten en om beleidsschendingen betreffende het gebruik van onze producten en diensten te identificeren. Ook om andere reden met betrekking tot de veiligheid en onze zakelijke activiteiten verwerken we persoonlijke gegevens, zoals de registratie van bezoekers op onze kantoren, waaronder het beheer van geheimhoudingsovereenkomsten die bezoekers mogelijk moeten ondertekenen.

Onze producten en diensten op de markt brengen en promoten.We gebruiken uw persoonlijke gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten, zoals contactgegevens, aanvullende gegevens en andere metadata, voor het sturen van reclameberichten die mogelijk van specifiek belang zijn voor u en uw organisatie, waaronder mailings en marketingberichten op websites en applicaties van andere bedrijven, evenals op externe platforms, zoals Facebook, Twitter en Google. Deze berichten zijn gericht op het stimuleren van betrokkenheid en het maximaliseren van de voordelen die u en uw organisatie kunnen halen uit de producten en diensten van Okta, zoals informatie over nieuwe producten en functies, enquêteverzoeken, nieuwsbrieven en evenementen waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor u en uw organisatie. 

Prijsvragen, aanbiedingen en waardering van klanten beheren.Okta kan van tijd tot tijd prijsvragen organisaties, andere speciale aanbiedingen doen of mogelijkheden of andere voordelen beschikbaar maken als blijk van waardering van haar klanten. Als u zich hiervoor registreert, verwerken we mogelijk uw persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, biografische informatie en contractgerelateerde gegevens, in het kader van het contract tussen ons en u. Okta kan de persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, die tijdens deze prijsvragen, acties en de waardering van klanten zijn verzameld, ook gebruiken om u promotiemateriaal over onszelf of onze partners te sturen.

Betalingen verwerken. We verwerken persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, contractgerelateerde gegevens, financiële informatie, biografische informatie en betalingsinformatie om, voor zover dit nodig is, betalingen te bewerken ter voltooiing van een transactie en ons contract met u of uw organisatie na te komen.

Werving van personeel.We verwerken uw persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, sollicitatie- en biografische gegevens, om uw sollicitatie te beoordelen en om het rekruteringssysteem, onze sollicitatietracking en wervingssactiviteiten te evalueren en te verbeteren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om met u te communiceren over uw sollicitatie of mogelijkheden bij Okta die zich in de toekomst voordoen en waarvan we denken dat die mogelijk geschikt voor u zijn. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u informatie over nieuwe- en ervaringen van medewerkers te sturen. We kunnen uw informatie verifiëren, onder meer door middel van referenties en waar toegestaan, antecedentenonderzoeken.

Andere doeleinden voor onze legitieme belangen: Daar waar de wet vereist, of waar we denken dat het nodig is om onze wettelijke rechten, belangen of de belangen van anderen te beschermen, kunnen we, in verband met het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, voor de doeleinden van deze activiteiten, juridische claims, naleving, regelgevende en auditfuncties gebruik maken van uw persoonlijke gegevens gebruiken om zo te hoeden voor verkeerd gebruik of misbruik van onze producten en diensten, en om persoonlijke eigendommen of veiligheid te beschermen. We kunnen bijvoorbeeld de naleving van geldende gebruiksvoorwaarden in onze klantencontracten controleren, vereiste capaciteiten voor onze producten, websites en kantoren beoordelen, uw gebruikerservaring verbeteren, reageren op verzoeken van u om ondersteuning of contact, of mogelijkheden van klanten identificeren.

Andere doeleinden met uw toestemming: Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een specifiek doel dat hierboven niet wordt vermeld. We kunnen met uw toestemming bijvoorbeeld bevindingen of karakteristieke verhalen van klanten publiceren om onze producten en diensten te promoten. Ook kunnen we telefoongesprekken opnemen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Verwerken we uw persoonlijke gegevens voor een ander doel dan hierboven is uiteengezet, dan zullen we u, voorafgaand aan een dergelijke verwerking daarover informeren.

 

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (voor personen in de Europese Economische Ruimte)

Bent u een persoon in de Europese Economische Ruimte (EER), dan verzamelen en verwerken we alleen informatie over u als we een wettelijke basis of grondslag hebben om dit te doen onder de toepasselijke EU-wetgeving. De rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de producten en diensten die uw organisatie bij Okta heeft gekocht, op welke wijze dergelijke producten en diensten worden gebruikt en op welke wijze u ervoor kiest om met de website en systemen van Okta te communiceren en of u Okta-evenementen bijwoont. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken ingeval:

 • We het nodig hebben om te functioneren en u onze producten en diensten te leveren, klantenondersteuning en gepersonaliseerde functies te bieden en om de veiligheid en zekerheid van onze producten en diensten te beschermen.
 • Het aan een legitiem belang van Okta voldoet (dat niet wordt opgeheven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, voor informatieverstrekking over onze producten en diensten die volgens ons nuttig kunnen zijn voor u en uw organisatie deze nuttig kunnen vinden en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.
 • U ons toestemming geeft om dit te doen voor een specifiek doel.
 • We aan een wettelijke verplichting dienen te voldoen.

Heeft u ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, dan heeft u altijd het recht om van gedachten te veranderen. Dit zal echter de reeds plaatsgevonden verwerkingen niet beïnvloeden.  Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken ten behoeve van een legitiem belang van ons of een derde partij (bijvoorbeeld uw werkgever), dan heeft u het recht om daartegen bezwaar te maken; in sommige gevallen kan dit echter betekenen dat u onze producten en diensten niet langer kunt gebruiken. 

 

V. Door Okta gedeelde persoonlijke gegevens

Leveranciers.Voor alle, door ons verzamelde categorieën informatie, delen we vanwege diverse zakelijke doeleinden, persoonlijke gegevens met onze cadeau afhandeling, in-person en virtueel event management, inclusief, maar niet beperkt tot, het controleren van interacties met gebruikers, het debuggen van onze websites, producten en diensten, beveiligingsdoeleinden, intern onderzoek en het vergaren van inzichten door middel van machine learning, korte-termijngebruik zoals kredietverificatie, betalingsverwerking, IT-services, kwaliteitscontrole en veiligheid, het uitvoeren van het geschenkenbeleid, in-person en virtueel evenementbeheer, alsook voor het namens ons uitvoeren van andere diensten. We kunnen bijvoorbeeld leveranciers gebruiken om ons te helpen toezicht te houden en uitslagen van de tests voor de Okta-certificering of om ons klantrelatiebeheersysteem te hosten.

Persoonlijke en virtuele evenementen.Kiest u ervoor om u te registreren voor, of persoonlijk of virtueel deel te nemen aan een door ons georganiseerd evenement of webinar (zoals onze lantenconferentie), aan een prijsvraag of loterij van ons en van een sponsor, of een document (zoals een whitepaper) downloadt van onze website, dan deelt u uw contactgegevens, informatie over inhoudelijke interesses of gegevens over activiteiten en alle overige informatie, inclusief persoonlijke gegevens die tijdens deze activiteiten zijn verzameld voor commerciële doeleinden van dergelijke sponsors. In veel gevallen geeft u uw gegevens bewust aan sponsors via toestemming op een registratieformulier of door uw badge te scannen bij de stand van de betreffende sponsor. Virtuele evenementen die worden georganiseerd door externe platforms, kunnen ook aanvullende gegevens van u verzamelen wanneer u hun sites bezoekt. De behandeling van deze informatie is onderworpen aan de desbetreffende privacyverklaringen van deze derde partijen.

Partners en wederverkopers.We delen uw persoonlijke gegevens, zoals uw contactgegevens, zakelijke bijzonderheden en details over inhoudelijke interesses en activiteiten met onze partners en wederverkopers voor zakelijke doeleinden, zoals de uitvoering van zakelijke activiteiten of gezamenlijke marketinginspanningen om onze klanten en potentiële klanten te bereiken. In veel gevallen deelt u uw gegevens bewust door deze via een registratieformulier aan betreffende sponsors te verstrekken.

Bescherming van rechten, beveiliging en fraudedetectie.Voor alle door ons verzamelde categorieën gegevens delen we, voor zakelijke doeleinden uw persoonlijke gegevens met derden, om onze klanten en gebruikers te beschermen, om ons fysieke en intellectuele eigendom te beveiligen en ter voorkoming of onderzoek van beveiligings- of frauduleuze pogingen tegen onze gebruikers via ons platform.

Wetshandhaving en juridische verzoeken. Voor alle door ons verzamelde categorieën gegevens kunnen we persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op geldige wettelijke verzoeken, zoals een dagvaarding, van wetshandhavings- of andere autoriteiten.

Met onze filialen, in verband met zakelijke transacties en professionele dienstverlening.Voor alle door ons verzamelde categorieën gegevens delen we, voor zakelijke doeleinden, persoonlijke gegevens met onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waaronder alle leveranciers en vertegenwoordigers die namens ons werken. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld delen met ondersteunende serviceproviders met wie we overeenkomsten hebben gesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We kunnen, indien nodig, uw informatie ook delen om een zakelijke transactie uit te voeren, zoals een fusie of verkoop van activa van ons hele bedrijf of een deel ervan. We zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met onze professionele dienstverleners (bijvoorbeeld onze auditors, verzekeringsmaatschappijen, financiële dienstverleners en juridische adviseurs), indien nodig voor onze bedrijfsvoering. Wanneer we Persoonsgegevens delen met onze gelieerde onderneming Auth0, Inc. en haar gelieerde ondernemingen, zijn de voorwaarden op https://auth0.com/privacy van toepassing.

Analysegegevens van ons platform, trainingen en de community. We delen voor zakelijke doeleinden, de via ons platform verzamelde metadata (bijvoorbeeld unieke identificatiegegevens en gebruiksgegevens) met analytics-leverancier, zoals het aanbieden van een betere gebruikerservaring en een algehele verbetering van onze producten en diensten.

Adverteren en marketing. We delen uw persoonlijke gegevens, zoals metadata en contactgegevens, met externe advertentie- en marketingproviders, zodat we onze klanten en potentiële klanten beter kunnen bereiken en onze producten en diensten kunnen verkopen. In sommige situaties kunnen we u, voordat u uw persoonlijke gegevens deelt, om toestemming vragen deze rechtstreeks aan betreffende derde partijen bekend te maken, zoals via een toestemmingsbanner op onze website.

Anonieme of anoniem gemaakte gebruiksgegevens.We delen geanonimiseerde of samengevoegde gebruiksgegevens of informatie over beveiligingsrisico's met derden of geïnteresseerden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het delen van trends in ons rapport 'Businesses at Work' met betrekking tot het gebruik door organisaties van Okta-producten en -diensten aan klanten en potentiële klanten. De gedeelde gegevens die in deze categorie, zijn geen persoonlijke gegevens.

De Okta-community, ons helpcentrum en andere door gebruikers gegenereerde inhoud. We stellen een communityforum tot uw beschikking, evenals blogs en andere mogelijkheden om informatie op onze websites te plaatsen. Deze informatie is openbaar en u heeft ervoor gekozen deze te delen zodat deze gelezen, verzameld en gebruikt kan worden door andere bezoekers van onze website. Met uitzondering van de gebruikersnaam (mogelijk uw echte naam) en de details die u in uw profiel wilt opnemen, zijn de in deze omstandigheden gedeelde categorieën gegevens afhankelijk van dat wat u wilt verstrekken.

Gegevens in het kader van personeelswerving. Wanneer u solliciteert naar een baan bij Okta, delen we om zakelijke redenen, uw persoonlijke gegevens, waaronder sollicitatiegegevens, biografische informatie en andere in ons bezit zijnde persoonlijke gegevens met onze gelieerde bedrijven, zoals met personeelsbeheer en interne rapportage. We delen ook met onze dienstverleners, zoals het rekruteringsplatform om zakelijke redenen en voor het beheer van antecedentenonderzoeken; evenals met wetshandhavings- of overheidsinstanties, of indien anderszins noodzakelijk om aan de wet te voldoen.

 

Okta's sociale mediakanalen

De websites van Okta kunnen functies van sociale media gebruiken, zoals de Facebook-knop 'Vind ik leuk', de Instagram-knop 'Hartje', Twitter-functies en overige widgets voor delen ('Functies voor sociale media'). Mogelijk krijgt u van dergelijke sociale media-functies de optie om informatie over uw activiteiten op uw profielpagina te plaatsen van een website die wordt aangeboden door een extern sociaal medianetwerk, om inhoud te delen met anderen binnen uw netwerk. Sociale media-functies worden ofwel gehost door het respectieve sociale medianetwerk of rechtstreeks op onze websites. Voor zover de sociale media-functies worden gehost door de desbetreffende sociale medianetwerken en u, vanuit onze website, hierop klikt, kunnen deze respectievelijk informatie ontvangen waaruit blijkt dat u onze website heeft bezocht. Bent u ingelogd op uw sociale media-account, dan is het mogelijk dat het desbetreffende social media netwerk uw bezoek aan onze websites kan koppelen aan uw social media profiel.

Uw interacties met sociale media-functies worden beheerst door het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven die de relevante sociale media-functies bieden.

 

VI. Okta's houding tegenover beveiliging en genomen maatregelen

Beveiliging is een cruciale prioriteit voor Okta. We onderhouden een uitgebreid, geschreven programma voor informatiebeveiliging dat administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen bevat en die voldoen aan de norm van de bedrijfstak om ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen.

Geen enkel beveiligingssysteem is echter perfect en vanwege de inherente aard van internet kunnen we niet garanderen dat de gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, absoluut veilig zijn tegen inbreuk of andere ongeoorloofde toegang van anderen. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord(en) en het handhaven van de veiligheid van uw apparaten.

Gebruikt u de online service van Okta via een abonnement dat voor u is aangeschaft door een klant van Okta, dan is die klant verantwoordelijk voor het correct configureren van uw exemplaar. Aanvullende informatie over instellingen en configuraties betreffende beveiliging is te vinden in de documentatie betreffende onze online service, waaronder de Trust & Compliance-documentatie, die beschikbaar is op https://www.okta.com/agreements.

 

VII. Internationale overdracht van gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons worden verzameld, overgedragen en opgeslagen in de Verenigde Staten en door onze gelieerde ondernemingen en derde partijen, gevestigd in andere landen.  De adressen van onze Okta, Inc. gevestigde kantoren en dochterondernemingen zijn online te vinden op https://www.okta.com/contact.

Uw persoonlijke gegevens kunnen buiten uw rechtsgebied worden verwerkt, en in landen die niet onderworpen zijn aan een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Europese Commissie of uw lokale wetgever en/of toezichthouder en die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw rechtsgebied, zoals de Europese Economische Ruimte. We zorgen ervoor dat de ontvanger van uw persoonlijke gegevens een passend niveau van gegevensbescherming biedt, bijvoorbeeld door het aangaan van de juiste back-to-back-overeenkomsten en, indien nodig, standaardcontractbepalingen voor de overdracht van gegevens zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. (conform beschreven in artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), of we zullen u vooraf uw toestemming vragen voor dergelijke internationale overdrachten van gegevens.

 

VIII. Kinderen

De websites van Okta zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Bent u een ouder of voogd en denkt u dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de informatie in het gedeelte hieronder 'Contact opnemen' en we zullen stappen ondernemen om dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze systemen. Okta heeft niet bewust persoonlijke gegevens (waaronder de persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar zonder toestemming) verkocht aan derden in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit privacybeleid).

 

IX. Hoe lang bewaart Okta uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die overeenkomt met het oorspronkelijke doel van de gegevensverzameling, of indien nodig, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. We bepalen de juiste bewaartermijn voor persoonslijke gegevens door rekening te houden met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw verwerkte persoonlijke gegevens, op het potentiële risico voor schade door ongeoorloofd gebruik of publiceren van uw persoonlijke gegevens, of we de bedoelingen van de verwerking op andere manieren kunnen bereiken en op basis van toepasselijke wettelijke eisen (zoals toepasselijke verjaringstermijnen).

 

X. Uw data keuzes

Uw privacy-keuzes

In de bovenstaande secties beschreven we hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, gebruiken en delen voor het leveren van relevante inhoud en reclame. Hieronder beschrijven we hoe u zich kunt uitschrijven, afmelden of anderszins instellingen kunt wijzigen, gerelateerd aan onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Ongevraagde e-mailmarketing.Wilt u zich afmelden van Okta's ongevraagde e-mailmarketingberichten, dan kunt u op de knop 'uitschrijven' klikken in onze e-mails of bezoek ons Abonnementscentrum. Houd er rekening mee dat u zich niet kunt uitschrijven voor risicovolle transactionele e-mails die betrekking hebben op onze online diensten (zoals die met betrekking tot beveiliging en uw Okta-account). Wilt u geen e-mails meer ontvangen van de Okta Talent Community, dan kunt u op de knop 'uitschrijven' klikken in onze e-mails of hierde uitschrijfpagina van onze Talent Community bezoeken.

Ongevraagde marketing - per telefoon of per post.Wilt u geen marketing meer ontvangen van Okta per telefoon of post, dan kunt u ons verzoeken hiermee te stoppen via ons formulier.

Analytics. Om u af te melden voor analytics op onze websites, kunt u uw voorkeuren voor cookies aanpassen op de manier die hieronder is beschreven. Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor trackingtechnologie van Google Analytics, klikt u hier. Om u af te melden voor de trackingtechnologie van Marketo, klikt u hier.

Bent u een gebruiker van de Okta-online service via een voor u aangeschaft abonnement door een klant van Okta, dan kunt u voor afmelding van de platformgebaseerde analyse op individueel niveau, waaronder deelname aan het Okta Ideas-forum, contact opnemen met ons via [email protected] of dient u hierover een verzoek in te dienen via ons formulier

Cookie-voorkeuren.Raadpleeg de onderstaande details om het gebruik van commerciële cookies te beheren:

 • We gebruiken OneTrust als leverancier om u te helpen bij het beheren van cookies. Cookie-instellingen voor ons OneTrust voorkeurencentrum voor afmelding van relevante reclamecookies.
 • U kunt ook de instellingen van uw webbrowser aanpassen om u af te melden voor niet-essentiële cookies. Wij vragen uw begrip voor het feit dat het blokkeren of verwijderen van niet-essentiële cookies de functionaliteit van onze websites kan beïnvloeden.
 • Aangezien er in de branche of bij regelgevende instanties geen gemeenschappelijke norm is voor 'Do Not Track'-signalen, kunnen we ons niet binden aan reacties op gevraagde voorkeurswijzigingen.  We zullen de ontwikkelingen rond deze kwestie echter blijven volgen.
 • Bent u naar onze websites gekomen via persoonlijke reclame, dan kunt u zich later afmelden voor de op uw belangstelling gebaseerde reclame van onze reclameverkopers met behulp van de Digital Advertising Alliance door de volgende toepasselijke link(s) te gebruiken: (i) VS; (ii) Europa; (iii) Canada; en (iv) Andere regio's.

Houd er rekening mee dat elke keuze met betrekking tot op cookies gebaseerde advertenties alleen van toepassing is op de webbrowser waarmee u die keuze maakt. U zult nog steeds advertenties zien, ook mogelijk van Okta, zelfs als u zich afmeldt voor gepersonaliseerde advertenties.

 

Uw Europese privacyrechten

Ingeval u een betrokken partij bent in de Europese Unie, dan heeft u, onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het recht tot vragen en inzicht in hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en publiceren in onze hoedanigheid van databeheerder, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Recht op toegang. U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

Recht op rectificatie. U heeft het recht om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren en, rekening houdend met de bedoeling van de verwerking, ervoor te zorgen dat deze volledig zijn.

Recht op verwijdering (of 'recht om vergeten te worden'). U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen of verwijderen.

Recht op beperkte verwerking.U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Recht op verplaatsen van gegevens.U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens, indien mogelijk, over te dragen.

Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van legitieme belangen, zoals ongevraagde marketing.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, welke juridische gevolgen kan hebben. Momenteel houdt Okta zich niet bezig met het voorafgaande op onze websites of in onze producten en diensten.

Wilt u een verzoek indienen en uw hierboven beschreven rechten uitoefenen, completeer dan ons online formulier.

 

Uw privacyrechten in Californië

Ingeval u inwoner bent van Californië, dan heeft u, onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA'), van kracht vanaf 1 januari 2020, het recht tot vragen en inzicht in hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en publiceren in onze hoedanigheid van databeheerder, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wilt u meer weten over ons verificatieproces, inclusief de details die u ons dient te verstrekken ter verificatie van uw verzoek, klik dan hier.

Recht op informatie over verzamelde, gepubliceerde of verkochte persoonlijke gegevens. U heeft het recht om te vragen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verkopen.

Recht tot verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens.U heeft het recht tot verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons als bedrijf zijn verzameld of onderhouden.

Recht tot afmelding voor de verkoop van persoonlijke gegevens.Ingeval we persoonlijke gegevens verkopen, heeft u het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens door ons als bedrijf.

Recht op non-discriminatie voor de uitoefening van uw privacyrechten.U heeft het recht om niet door ons gediscrimineerd te worden voor de uitoefening van uw privacyrechten die door de CCPA zijn verleend.

Gevolmachtigde. U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA middels een kopie van het document met uw volmacht tot verlening van dat recht.

Financiële stimulansen.We bieden geen financiële stimulansen die verband houden met het verzamelen, verkopen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

Wilt u een verzoek indienen en uw hierboven beschreven rechten uitoefenen, completeer dan ons online formulier, of neem contact met ons op via het telefoonnummer dat in het onderstaande gedeelte wordt vermeld. Wilt u zich afmelden voor het, door middel van cookies delen van persoonlijke gegevens met commerciële derde partijen, raadpleeg dan het gedeelte hierboven over uw privacykeuzes.

We zullen niet reageren op verzoeken met betrekking tot gegevens die we namens onze klanten bewaren, aangezien dit voor ons geen redelijke manier is om de informatie te verifiëren waarvoor we dienst verlenen aan onze klanten.

 

XI. Contact opnemen met Okta

Wilt u met vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en -toepassingen contact met ons opnemen, dan kunt u dat op een van de volgende manieren doen:

Online formulier: klik hier.

E-mailadres: [email protected]

Gratis nummer (VS): 888-655-1161

Postadres: 

Okta, Inc.
ATTN: Okta Data Protection Officer (Okta Privacy Team)
100 First Street, Floor 6
San Francisco, CA 94105 
VS

Okta UK Limited
ATTN: GDPR REPRESENTATIVE
20 Farringdon Road
ECIM 3HE 
Verenigd Koninkrijk

 

Toegankelijkheid

Krijgt u geen toegang tot ons formulier, dan kunt u vragen naar een kopie in ander formaat door te bellen naar 888-655-1161 (gratis in VS) of door te e-mailen naar [email protected].

 

XII. Wijzigingen in het beleid

Van tijd tot tijd kan dit privacybeleid worden bijgewerkt om de veranderingen in onze toepassingen, technologieën en aanvullende factoren weer te geven en om consistent te zijn met de toepasselijke wetten en principes op gegevensbescherming en privacy en andere wettelijke vereisten. Als we updaten, zullen we de 'ingangsdatum' bijwerken bovenaan deze webpagina over privacybeleid. Voeren we een belangrijke update uit, dan kunnen we u, voordat de update van kracht is, hiervan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen of door contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres.

 

"Dit document is beoogd voor informatieve doeleinden, en als er een conflict is tussen deze vertaalde versie in het Nederlands, en de Engelstalige versie die beschikbaar is op https://www.okta.com/privacy-policy/ dan is de Engelstalige versie bepalend."