Okta utnämnd till ledare i Gartner® Access Management Magic Quadrant™ för sjätte året i rad

Jag har äran att meddela att Okta utnämndes till ledare av Gartner® i 2022 års Magic Quadrant™ for Access Management-rapport för sjätte året i rad och placerades högst på axeln ”förmåga att leverera”.

sGWysWXU J3XgucKUB36uiNaTCTkBK5EtR8oMrbbxVXG9OzESGy38GbkVIfCzg0vXh4mIkh0pSC8ZfcfyW2GpNn6lBed DUbhwHjcN nEdObmIrIhROQFrXI ZpksV4sEJxbFwJDDmgH6RJhY4F3jqZYhy41ifGadVa0T55q8BtNqlfQO6lPrapb HiTGg

Det är även andra året i rad som Okta placerats högst på axeln ”förmåga att leverera”, vilket vi tror visar vårt starka fokus på kundframgång och engagemang för innovation.

Under det senaste året har vi levererat flera innovationer på Oktas Identity-plattform för att förverkliga vår vision, som är att alla ska kunna använda all teknik på ett säkert sätt. Dessa omfattar nya SaaS-funktioner för B2B, funktioner för enhetskontext och lösenordsfrihet, anpassade administratörsroller och ett alternativ för privat molndistribution i Azure, tillsammans med nya erbjudanden såsom Actions, Credential Guard, Workflows och Okta Identity Governance.

Det är glädjande att se våra investeringar i förstklassiga identitetslösningar löna sig. Utöver denna placering blev vi tidigare i år erkända som Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice för Access Management – vilket vi tycker är särskilt betydelsefullt då det är baserat på kundomdömen i alla kategorier som utvärderas.

Vi uppskattar möjligheten att få vara den strategiska partnern som våra kunder väljer för att tryggt ansluta till allt som är viktigt. Jag vill tacka teamet för deras flitiga arbete med att åstadkomma denna starka placering, och jag ser verkligen fram emot vad som kommer härnäst.

Jag uppmuntrar dig att läsa hela rapporten för 2022 här och lyssna på vår tionde årliga Oktane-konferens (8–10 november) för att lära dig mer om vår nya vision för identitet.
 

*Gartner., Magic Quadrant for Access Management, Henrique Teixeira, Michael Kelley, Abhyuday Data, Brian Guthrie, James Hoover, 1 november 2022.

Denna illustrering publiceras av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i samband med hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt på begäran från Okta.

Gartner stödjer inte specifika leverantörer, produkter eller tjänster som ingår i publiceringen av undersökningarna och råder inte teknikanvändare att välja enbart bland leverantörerna med högsta betyg eller annat omdöme. Gartners publicerade undersökningar består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte uppfattas som fakta. Gartner avsäger sig allt ansvar, uttryckt eller underförstått, för denna forskning vilket innefattar garanti om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

Gartner Peer Insights-innehåll består av individuella slutanvändares åsikter baserat på deras egna upplevelser och ska inte uppfattas som fakta, och de representerar inte heller Gartners eller dess dotterbolags åsikter. Gartner stödjer inte specifika leverantörer, produkter eller tjänster som avbildas i detta innehåll och ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, beträffande detta innehåll, om dess riktighet eller fullständighet, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken och servicemärken, och PEER INSIGHTS är ett varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillåtelse. Alla rättigheter förbehålles.