Okta FastPass

Stärk den identitetsbaserade säkerheten med nätfiskeskyddad MFA.

Med FastPass får du nätfiskeskyddad autentisering där du behöver den – i alla enheter, webbläsare och program. Genom att aktivera kryptografiskt säkrad åtkomst och anpassningsbara policykontroller stärks din organisations Zero Trust-säkerhet. FastPass erbjuder en Zero Trust-baserad autentiseringslösning som underlättar för slutanvändarna tack vare stark tillit till identiteter och enheter.

Säker autentisering med FastPass

Använd nätfiskeskyddad autentisering

Få skydd i realtid mot nätfiske som försöker komma åt inloggningsuppgifter på hanterade och ohanterade Windows-, iOS-, Android- och MacOS-enheter.

Säkerställ att enheter som används är skyddade

Öka enheternas säkerhetsstatus genom att kontrollera enhetsattribut i riskmedvetna autentiseringspolicyer.

Eliminera lösenordsbaserad inloggning till resurser

Ta bort lösenorden och implementera biometri på enhetsnivå för åtkomst till Okta-skyddade SAML-, OIDC- eller WS-Fed-appar.

Främja en konsekvent användarupplevelse

Säkerställ en mångsidig kombination av enheter och öka användarnas produktivitet genom att minska krånglet vid åtkomstpunkterna.

Okta FastPass

En Zero Trust-baserad autentiseringslösning

Device Assurance

Fastställ minimisäkerhetskrav för enheter som används för att komma åt kritiska appar och neka åtkomst om kraven inte uppfylls

Enhetshantering

Använd valfri enhetshanteringslösning tillsammans med FastPass för att skapa starka policyer som säkrar åtkomsten till Okta-skyddade resurser

Efterlevnad

Uppfyll federala krav gällande nätfiskeskyddad autentisering och andra externa säkerhetskrav

Skydd mot nätfiske som försöker komma åt inloggningsuppgifter med Okta FastPass

Vi ville stärka vår säkerhetsstatus genom att prioritera att alla inloggningar på Okta sker från registrerade enheter och använder nätfiskeskyddad MFA. Okta FastPass har gjort det möjligt för oss att uppnå det målet.

Eric Richard

CISO och SVP för Engineering Operations

Nätfiskeskyddade autentiserare som stöds

FIDO2 WebAuthn är en standardbaserad metod för säker autentisering på webben som Okta stöder via autentiserare som YubiKey eller Touch ID.

Smartkort (PIV/CAC) erbjuder säker autentisering till alla Okta-skyddade program och passar perfekt för organisationer inom reglerade branscher.

Se vad Workforce Identity Cloud kan hjälpa dig med