Okta Hooks

Ger utvecklare och IT-team möjlighet att lägga till anpassad logik i Okta

Varje person, varje teknik och varje identitetsresa är unik och kraven förändras ständigt. Organisationer måste skapa djupgående integreringar i sitt teknikekosystem, drivna av ​​identitet.​

Okta Hooks

Hooks gör det möjligt för utvecklare och IT-team att ändra flöden eller snabbt integrera andra system med anpassad kod som körs på alla moln eller infrastrukturer. Hooks gör det även möjligt för organisationer att skapa obegränsade anpassade integreringar för Okta Integration Network. Från att lägga identitetskontroll och verifiering i beslut om konsumentregistrering till att skapa anpassade flöden för skapande av medarbetarkonton levererar Hooks avancerade integreringsalternativ genom att tillhandahålla betydande utrymme för utvecklare att anpassa och utöka Okta Identity Clouds räckvidd och bredd.

Det finns två typer av Hooks:

Okta Event Hook arrow

Event Hooks

Skicka Okta-händelser till dina system när de inträffar

Okta Inline Hook arrow

Inline Hooks

Ändra pågående Okta-processer med anpassad logik

Event Hooks

Event Hooks skickar Okta-händelser av intresse till dina system via HTTP POST när de inträffar, precis som en webhook. En utvecklare kan skriva ytterligare logik för att meddela eller starta arbetsflöden inom nedströmstjänster.

Event Hooks, a type of webhook, notifies downstream services via HTTP Post of events occuring in Okta.

Potentiella anpassningar som du kan göra med hjälp av Event Hooks inkluderar:

 • Skicka nyregistrerade användare till resten av din marknadsföringstekniska stack, inklusive e-postmarknadsföringssystem, analyser, CRM, datalager osv.
 • Slutför processen för kontoskapande i backend-systemet när en användare registrerar sig i Okta.
 • Synkronisera uppdateringar av användarprofiler till nedströms datalager.​
 • Påbörja processen för att ta bort användardata i andra relaterade system vid borttagning av användare i Okta.
 • Meddela en IT Slack-kanal om misstänkt aktivitet.
 • Skicka Okta-händelser till SIEMs.​
 • Meddela en administratör när gruppmedlemskap eller apptilldelning ändras.

I framtiden kommer ​​förvärvet av Azuqua som vi nyligen tillkännagav​​ att ge en no-code-funktion så att även icke-utvecklare kan bygga hooks-integreringar.

Inline Hooks

Inline Hooks gör det möjligt för utvecklare att ändra pågående Okta-processer med anpassad logik och data från en icke-Okta-källa. För närvarande kan följande Okta-arbetsflöden ändras:

Inline Hooks för registrering

Utöka självbetjäningsregistreringen med extern anpassad logik eller tjänster från tredje part som kan att ändra och validera profiler innan registreringen slutförs.

Okta Inline Hooks, also known as a webhook, callout or callback, allow developers to extend Okta with an HTTP request

Potentiella anpassningar med hjälp av Inline Hooks för registrering inkluderar:

 • validera användare mot den befintliga databasen
 • berika profiler med information från en CRM eller annan katalog
 • identitetsbevisning med Experian
 • generera unika kund-ID.

Inline Hooks för importering

Migrera enkelt profildata för kunder och medarbetare från befintliga användarlager med anpassningsbar datarensning och profilberikning. Kombinera data från flera källor till Oktas centraliserade Universal Directory.

Okta Inline Hooks, also known as a webhook, callout or callback, allow developers to extend Okta with an HTTP request

Potentiella anpassningar med hjälp av Inline Hooks för import inkluderar:

 • berika profiler med information från ett CRM-, HR-system eller AD/​LDAP
 • åsidosätt Oktas standardmatchningslogik
 • identifiera konflikter om användarnamn och skapa ett unikt användarnamn.

Token- och SAML-Inline Hooks

Hämta och använd information som finns i externa system vid auktoriseringsbeslut.

Okta Inline Hooks, also known as a webhook, callout or callback, allow developers to extend Okta with an HTTP request

Potentiella anpassningar med hjälp av Token- och SAML-Inline Hooks inkluderar:

 • lägg till känsliga kunddata i token och kontroll
 • hämta dynamiska kunddata
 • integrera med motorer med externa berättiganden.

Obegränsade möjligheter

När de kombineras öppnar Okta Hooks och ​​Okta Identity Engine​ grunden för Okta Identity Cloud så att kunderna kan hantera identitet som de vill. Dessa anpassningsbara, utbyggbara byggstenar låser upp ett obegränsat antal användningsområden för identitet.

Är du intresserad av att se exempelprogram och anpassad logik för dessa användningsområden och mycket mer?

Okta har länge samarbetat med ThoughtWorks för att leverera innovativa funktioner som hjälper oss att hantera våra företagsidentiteter på ett säkert sätt. Genom introduktionen av Okta Hooks har vi sömlöst integrerat identitetshändelser som utlöses av Okta i vår befintliga händelsedrivna arkitektur. Vi ser fram emot alla möjligheter som detta öppnar upp för att hantera mer komplexa arbetsflöden och avancerade integrationsscenarier.

Phil Ibarrola

TechOps Head of Technology