Krav på alfanumeriska tecken och alfanumeriska lösenord

Krav på alfanumeriska tecken och alfanumeriska lösenord

Thousands of businesses across the globe save time and money with Okta. Find out what the impact of identity could be for your organization.

Krav på alfanumeriska tecken och alfanumeriska lösenord

Learn why Top Industry Analysts consistently name Okta and Auth0 as the Identity Leader

Ett alfanumeriskt lösenord innehåller siffror, bokstäver och specialtecken (till exempel ampersand eller nummertecken). I teorin är alfanumeriska lösenord svårare att knäcka än sådana som bara innehåller bokstäver. Men de kan också vara svårare att skapa och komma ihåg.

Nästan 80 procent av oss återställer våra lösenord var 90:e dag på grund av att vi helt enkelt har glömt dem. Det är svårt att tänka sig hur vi ska göra lösenorden ännu mer komplicerade.

Men denna enkla åtgärd kan hjälpa till att skydda ett företags viktiga tillgångar och värdefulla data.

Vad är ett alfanumeriskt lösenord?

Innehåller ditt lösenord bara vanliga bokstäver? Om du skriver något liknande ”lösenord” för att komma in i systemet, har du inget alfanumeriskt lösenord. Om du måste skriva ”l0s3no#d” följer du de regler vi ska diskutera här.

Om ditt företag aktiverar ett krav på alfanumeriska lösenord måste du använda lösenord som innehåller:

 • Bokstäver. Alla bokstäver mellan A och Z fungerar. Du kanske måste använda en blandning av versaler och gemener.
 • Siffror. Allt mellan 0 och 10 fungerar.
 • Specialtecken. Ovanliga symboler, till exempel snedstreck, dollartecken eller parenteser, kan användas.

Om du lär dig matematiken så förstår du varför det här är viktigt.

Om ditt lösenord bara innehåller sex bokstäver har en hackare 266 alternativ att gissa på. Om lösenordet innehåller 12 tecken, inklusive siffror och symboler, har hackaren 7212 möjligheter. Det tar mycket, mycket längre tid att gissa ett sådant lösenord.

Det finns inga standardregler för alfanumeriska lösenord. Vissa företag vill ha fler tecken, andra färre.

Skapa det perfekta alfanumeriska lösenordet: Exempel

Om ditt företag kräver alfanumeriska lösenord måste du vara kreativ för att uppfylla alla regler och föreskrifter.

Till exempel kräver Harvard-universitetet lösenord som är:

 • Långa. Lösenorden måste innehålla minst tio tecken, men studenterna kan använda upp till 100.
 • Varierade. Studenterna måste använda minst fem unika tecken.
 • Alfanumeriska. Lösenorden måste innehålla versaler, gemener och specialtecken.

Hur bör ett lösenord för ett sådant företag se ut?

Ett idealiskt lösenord är:

 • Slumpmässigt. Använd inte något som går att identifiera, till exempel ditt namn, din adress eller namnet på ett husdjur.
 • Lätt att komma ihåg. Fraser är svårare att glömma än slumpmässiga strängar av data.
 • Blandade. Placera inte siffror och tecken tillsammans i början och slutet.

Tänk dig att vi just har sett ett avsnitt av Grey's Anatomy. Vi har inte skrivit något om programmet på sociala medier, och vi arbetar inte med att skriva för programmet och medverkar inte i det. Vi kan använda programmet för att skapa ett alfanumeriskt lösenord för Harvard.

Här är några exempel på alfanumeriska lösenord för denna teori:

 • Gr@y&At0m
 • (r@yz&at0My
 • Gr8yz&atOMY!

När du har kommit på det perfekta lösenordet ska du inte skriva det på en post-it-lapp på skärmen eller tala om det för din bästa vän. Tänk på det som en noga bevarad hemlighet som kan hålla företaget säkert.

Kom också ihåg att hackare kan knäcka även de starkaste lösenorden. Det bästa sättet att förstärka ditt lösenord är att lägga till ytterligare en faktor, till exempel något du äger. Så kallad ”tvåfaktorsautentisering” är mycket svårare för en hackare att manipulera och knäcka. Vi har skrivit en rapport om detta, och vi rekommenderar att du läser den.

Referenser

Studie: 78 procent av alla personer glömmer sina lösenord och måste återställa dem. (December 2019). Digital Information World.

Vilka är kraven på lösenord och varför är de viktiga? Harvard University.

Matematiken bakom att knäcka lösenord. (April 2019). Scientific American.

Så här skapar du ett bra och starkt lösenord. (Maj 2021). Cybernews.

Så här skapar du det perfekta lösenordet. (Maj 2016). The Guardian.