Okta Devices

Håll användarna produktiva med säkra, enhetsbaserade åtkomstbeslut

Okta Devices är en plattformstjänst i Okta Identity Cloud som lägger in Okta i alla enheter. Den ger organisationer insyn i de enheter som kopplar upp till Okta och möjliggör kontextbaserade åtkomstbeslut samt en enhetlig lösenordsfri inloggning för användarna.

Utmaningar med säker enhetsbaserad åtkomst

Utmaningar med Workforce Identity

Svårigheter med säkerhet för enheter när det hela tiden tillkommer nya enhetstyper som ska ha tillgång till företagets resurser

Anställda behöver vara produktiva oavsett vilka enheter de använder eller var de befinner sig. Men detta måste ske med balans mellan användarvänlighet och säkerhet för att hålla slutanvändarna produktiva och IT-säkerheten tillfredsställande.

Dataintrång är ett resultat av svaga lösenord

Användning av svaga lösenord som läcker ut fortsätter att vara ett problem för säker åtkomst till appar för både personal och konsumenter. Att ta bort lösenorden är det första steget för att minska antalet kontokapningar och dataintrång.

Bristande konsekvens vid införandet av lösenordsfri autentisering

Enheters operativsystem hanterar införandet av principer olika och därför går det inte att skapa en lösning som kan användas för all lösenordsfri autentisering.

More

Utmaningar med Customer Identity

Nuvarande metoder för autentisering påverkar användarens upplevelse negativt

Traditionella mekanismer för autentisering av användare lämpar sig inte för åtkomst från alla enheter och autentisering över flera kanaler. Användarna måste antingen ladda ner ytterligare mobilappar eller använda andra kanaler för autentisering. Detta minskar användarvänligheten och introducerar hål i säkerheten.

Inkonsekvent märkning

Konsumentappar ska kunna kontrollera användar upplevelsen i alla steg av användningen. Osammanhängande märkning leder till en dålig upplevelse för användarna.

Nuvarande autentisering kopplar inte identiteter för användare och enheter

Insyn i användarens enhet gör att organisationer kan förbättra användarvänligheten med minskad friktion och bättre säkerhet.

More

Oktas lösning

Oktas lösning

Ta in signaler om enheters status

För användare i storföretag integrerar Okta med säkerhet, detektion och svar i endpoints samt leverantörer av endpoint-hantering för att säkerställa att användarna endast kommer åt företagets resurser från säkra och kompatibla enheter.

Se kopplingar mellan användare och enheter

Okta ger organisationer en heltäckande bild av enheter som användare har registrerat till Okta  

Okta i alla enheter

Företag kan lägga in Okta i alla enheter (via appen Okta Verify) för att underlätta lösenordsfri inloggning

En SDK för konsumentenheter

Okta låter kunder lägga in Okta Devices SDK i sin mobilapp. Denna SDK gör att de som bygger appar kan hantera användarnas enheter och sätta sitt eget varumärke på MFA.