Okta Integrations

Kika "under motorhuven" på vad som driver varje Oktaintegration

Okta tillhandahåller en öppen och flexibel plattform som teknikleverantörer och systemintegrerare kan använda för att bygga integrationer. Vår samling av över 7 000 integrationer som byggts med Integration Platform Service utgör Okta Integration Network.

Öppen och flexibel plattform

Öppen och flexibel plattform

Integrerar med allt

Stöder ett stort antal integrationsmönster som du kan använda i många olika tillämpningar. 

Baserat på standarder

Byggt med öppna standarder såsom OIDC, SAML, SCIM och RESTful API:er som gör det enklare för teknikleverantörer att konfigurera och underhålla integrationer. Du kan lita på att integrationerna förblir aktuella.

Oberoende och neutral

Gör att alla organisationer kan använda den teknik som önskas. Är opartisk och favoriserar inte någon teknikleverantör framför någon annan.