Okta Integrations

Kika "under motorhuven" på vad som driver varje Oktaintegration

Integrations

Okta tillhandahåller en öppen och flexibel plattform som teknikleverantörer och systemintegrerare kan använda för att bygga integrationer. Vår samling av över 7 000 integrationer som byggts med Integration Platform Service utgör Okta Integration Network.

Öppen och flexibel plattform

Öppen och flexibel plattform

Integrerar med allt

Stöder ett stort antal integrationsmönster som du kan använda i många olika tillämpningar. 

Baserat på standarder

Byggt med öppna standarder såsom OIDC, SAML, SCIM och RESTful API:er som gör det enklare för teknikleverantörer att konfigurera och underhålla integrationer. Du kan lita på att integrationerna förblir aktuella.

Oberoende och neutral

Gör att alla organisationer kan använda den teknik som önskas. Är opartisk och favoriserar inte någon teknikleverantör framför någon annan.

Integrationsmönster och tillämpningar

Enkel federering med SAML och OIDC

Integrationer för single sign-on (SSO) som smidigt autentiserar slutanvändarna till önskade webbplatser och mobilappar. Inkommande federation gör att användare kan logga in från externa identitetsleverantörer som Facebook och Google.

Automatiserad provisionering av användare med SCIM

Integreringar av provisionering automatiserar skapande och borttagande av användaridentiteter mellan Okta och tredje parts tjänster som företagets SaaS-appar.

Avancerade integrationer med API:er och Hooks

Avancerade integrationer som har byggts med med Oktas API:er och Okta Hooks gör att du kan exportera loggar till SIEM-leverantörer, göra hantering av endpoints enhetlig, integrera med API-gatewayer med mera.

Okta Integration Network

Se vår katalog med över 7 000 färdiga integrationer.

Integrera med Okta