Skip to main content

Webbinarium: De bästa insikterna från Oktas statusrapport om säker identitet

Webbinarium: De bästa insikterna från Oktas statusrapport om säker identitet

Registrera dig nu

Registrera dig nu

Webbinarium: De bästa insikterna från Oktas statusrapport om säker identitet

Registrera dig
Kontakta
Questions? Contact us: 1 (800) 425-1267

Workforce Identity Cloud

Låt oss presentera säker partneråtkomst

Säker partneråtkomst utgör grunden i ett modernt digitalt företag, då det möjliggör säker och effektiv interaktion mellan leveranskedjan och distributionspartners.

Håll dig informerad
Office man and woman checking their phones

Nyckeln till ett säkert, sömlöst partnersamarbete

Secure Partner Access

Skydda partneråtkomst

Konfigurera, hantera och visa partneranvändare under säkra förhållanden och få åtkomst till policyer via ett gemensamt kontrollplan.
 

Tillhandahåll säkra gränser för olika partneranvändare och tredjeparts identitetsleverantörer för att förhindra läckage av kritiska affärsdata.

Delegated Admin Controls

Delegerade administratörskontroller

Delegera administration till partneradministratörer med lägst behörighet för hantering av specifika användare, grupper och apptilldelningar.
 

Tillhandahåll en anpassad varumärkesportal för delegerade partneradministratörer för att sömlöst hantera användare och apptilldelningar i deras användarbas.

Faster Partner Onboarding

Snabbare partnerregistrering

Registrera partneranvändare från externa källor till förkonfigurerade användarpopulationer för att automatiskt tilldela appar.
 

Anslut partneridentitetskällor så att slutanvändarna kan använda sina inloggningsuppgifter från företaget för att komma åt delade appar.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.

Okta-säker partneråtkomst kommer att göras tillgänglig i begränsad utsträckning under första halvåret av 2024.
Eventuella produkter, funktioner eller funktionaliteter som nämns häri men som ännu inte är allmänt tillgängliga, kanske inte kan tillhandahållas i tid eller inte alls. Produktplaner ska inte likställas med några utfästelser, skyldigheter eller löften om att tillhandahålla produkter, funktioner eller funktionaliteter, och du bör inte förlita dig på dem när du fattar inköpsbeslut.


Ring +44 (800) 3688930, chatta eller använd e-post för att redan idag kontakta en produktexpert.
Kontakta vårt säljteam
Företag

Copyright © 2024 Okta. All rights reserved.
  • Privacy Policy
  • Site Terms
  • Security
  • Sitemap