Säker API management

Centralisera enkelt auktorisering med Okta API Access Management

API:er är grunden för moderna appar. Okta gör det enkelt att skapa, tillämpa och anpassa principer för auktorisering för att skydda dina API:er.

Okta API Access Management implementerar OAuth 2.0 och flera utökningar

Genom att använda standarder får du ett ekosystem med verktyg, bibliotek, utbildning och bästa metoder för att skapa  API lösningar för din arkitektur, dina appar och dina användarfall. Okta implementerar inte bara standarderna, vi spelar en aktiv roll i att hjälpa till att utveckla dem så att de passar dina verkliga problem och situationer.

Integrera med plattformar för API-hantering

Använd rätt verktyg för jobbet. Okta låter dig bädda in dina auktoriseringsprinciper i befintlig infrastruktur på bara några minuter.

Integrera med plattformar för API-hantering

Använd rätt verktyg för jobbet. Okta låter dig bädda in dina auktoriseringsprinciper i befintlig infrastruktur på bara några minuter.

Många plattformar, ett system

Vi gör det möjligt för utvecklingsteam att använda API-gatewayer och verktyg som är specifika för deras arkitekturer och användarfall samtidigt som man håller auktoriseringsprinciper centrala och granskningsbara av säkerhetsteam.

Transparent provisionering

Okta Universal Directory ger dig en realtidsbild av utvecklare, partners och kunder som kommer in i, eller lämnar ditt ekosystem och ser till att bara rätt personer och system har tillgång till dina API:er.