Säkerhetsfunktioner

Skydda personal och kunder med många olika robusta säkerhetsfunktioner.
Okta ThreatInsight

ThreatInsight

Logga och blockera autentiseringsförsök från misstänkta IP-adresser.

ThreatInsight använder attackdata från hela vårt nätverk för att identifiera och blockera hotfulla inloggningsförsök.

Okta detekterar hot innan autentiseringen utvärderas. Begäranden som Okta ThreatInsight blockerar för hindrar att användare blir utestängda från misstänkta IP-adresser. Konfigurera Okta ThreatInsight för att identifiera misstänkta IP-adresser från attacker baserade på inloggningsdata.

När Okta ThreatInsight-funktionerna är aktiva kan slutanvändare logga in till sin organisation som vanligt. Om Okta detekterar inloggningsförsök från en hotfull IP-adress och begäran om autentisering är blockerad så får användaren meddelande om ett HTTP 403-fel.

Lösenordsfri autentisering

Håll användarna nöjda och säkra med lösenordsfri autentisering.

Med lösenordsfri autentisering kan du minska eller helt eliminera flertalet lösenordsbaserade angrepp såsom nätfiske och stulna lösenord.

Det finns ett antal lösenordsfria alternativ för olika användarfall:

 • Användbart för personal- och kundidentitet
  • E-postbaserad Magic Link
  • Faktorsekvensering
  • WebAuthn
 • Användbart för personal
  • PIV/Smart-Card (x509-baserad)
  • Lösenordsfritt med Device Trust
  • Single Sign-On från stationär dator

Okta Verify

Aktivera Okta Verify (med Push om det är tillgängligt) för att slutanvändarna ska kunna autentiseras med en stark MFA-faktor.

Okta Verify är en autentiseringsapp med MFA-faktor som du kan använda för att bekräfta en användares identitet vid inloggning på Okta-kontot. 

Efter att en slutanvändare har installerat appen på sin primära enhet så kan de verifiera sin identitet genom att godkänna ett push-meddelande eller genom att ange en engångskod. När användare loggar in till sin organisation eller tjänst kommer Okta Verify-appen att uppmana dem att bekräfta sin identitet.