Hur förbättras medarbetarupplevelsen av identitet?

Just nu verkar det som att alla pratar om arbetets framtid.

Kommer de flesta företag att följa i Goldman Sachs och JPMorgans fotspår och kräva att de anställda återvänder till kontoret på heltid?

Eller kommer de att använda de mer frigjorda metoderna som tech-företag som Twitter och Slack förespråkar, och uppmuntra människor att arbeta ”där de känner sig mest produktiva och kreativa”?

Det rätta svaret ligger troligtvis någonstans i mitten.

Femtio av de största brittiska arbetsgivarna säger att de inte kommer att be all personal återvända till kontoret på heltid i den överskådliga framtiden. Men de flesta anställda kommer inte enbart att arbeta på distans. Detta är den rådande preferensen. Bland anställda över hela världen som nyligen tillfrågades av Accenture sa en stor majoritet (83 %) att de föredrar en hybridmodell. 

Men frågan om var människor kommer att arbeta i framtiden kanske är fel fråga. Istället är det nog viktigare att fråga hur de kommer att arbeta – och vilka tekniker och processer som kommer att hjälpa dem uppnå mest.

De anställda som återgår till att arbeta på plats kommer trots allt att förlita sig mycket mer på molnprogram och -tjänster än vad de gjorde för bara några år sedan. Dagens företag använder i genomsnitt 80 SaaS-appar (Software-as-a-Service), fem gånger fler än under 2018 och tio gånger fler än under 2015. Chatt- och videokonferensplattformar har blivit allt mer integrerade i hur team samarbetar. Teknikdriven företagsomvandling förändrar definitionen av produktivitet i grunden för många yrkespersoner. 

Dessutom har den så kallade stora uppsägningen förändrat reglerna för konkurrensen om den bästa kompetensen. Då antalet uppsägningar nådde toppnivåer i Frankrike och Storbritannien under 2021 försöker arbetsgivare nu locka potentiella anställda med mer attraktiva kompensationspaket, ökad flexibilitet och löftet om en mer inkluderande kultur på arbetsplatsen. 

Toppkompetens, höga förväntningar

Dagens bästa och smartaste nyanställda vill ha mer från sin nästa arbetsgivare än en stadig lön. Många söker bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och en arbetsgivare som strävar efter att värna om medarbetarnas psykiska hälsa, skydda miljön och främja social jämlikhet. En viktig sak är också att yngre medlemmar av arbetsstyrkan säger att de vill arbeta på ett företag som de känner att de kan lita på.

Mitt i den här storskaliga övergången till mer dynamiska arbetssätt blir det allt viktigare för företag att se till att deras anställda kan komma åt systemen och resurserna de behöver för att göra sitt jobb – och att de kan göra det smidigt och säkert redan den första dagen på jobbet. Det viktigaste din organisation kan göra för att hamna i framkant inom den knivskarpa konkurrensen om toppkompetens är att utveckla de funktioner som hjälper dina anställda att göra just det.

Här är våra tre bästa tips för att förbättra dina anställdas upplevelse på jobbet:

1: Automatisera joiner, mover, leaver-processen.

Förr var det en manuell process att på- och avmönstra anställda, vilket gjorde att det kunde ta veckor – om inte längre – för nyanställda att få åtkomst till de appar och resurser de behövde för att komma igång på jobbet.

Dessutom kan fördröjningar vid avprovisionering av åtkomst öka risken för intrång väsentligt, särskilt när det gäller anställda som blivit uppsagda mot sin vilja och kan vilja åsamka skada var de än kan. Men enligt en studie som nyligen genomfördes av Identity Defined Security Alliance behöver fler än hälften av organisationer fortfarande tre dagar eller mer för att återkalla tidigare anställdas systemåtkomst.

Det höga tempot som dagens företag förändras i, tillsammans med mer komplexa molnbaserade IT-infrastrukturer, gör att sådana förseningar inte är hållbara längre. Moderna företag behöver en identitetsstrategi som effektiviserar verksamheten, ger åtkomst till nyanställda på dag ett och ökar säkerheten genom att förhindra tidigare användare från att komma åt sina företagskonton. För att uppnå detta behöver de utnyttja automatisering under hela livscykeln för medarbetaridentitet.

Med en plattformstjänst för automatisering och orkestrering som Okta Workflows kan organisationer dra nytta av ett utökat bibliotek av färdigbyggda anslutningsappar och mallar för att automatisera identitetshantering utan behovet av komplex, skräddarsydd kod. Detta ger administratörer möjlighet att skapa, uppdatera och ta bort konton på bara några sekunder. Anslutningsappar för arbetsflöden och förmågan att ansluta till alla offentligt tillgängliga API:er gör det möjligt att automatisera en rad olika åtgärder i flera företagsappar och få förbättrad kontroll över tidpunkten för dessa åtgärder. 

Gruppregler och automatiseringar effektiviserar styrningen av åtkomst samtidigt som en lösning för livscykelhantering i företagsklass sparar tid på provisionering och avprovisionering, och sparar pengar på programvarulicenser och kostnader för revisionsförberedelser. Du kan använda samma arbetsflöden för att hantera säkra användarbehörigheter även för partner, entreprenörer och leverantörer från tredje part.

2: Slopa lösenorden för att förenkla inloggningen för dina anställda. 

Metoder för lösenordsfri autentisering erbjuder inte bara robustare säkerhet än gårdagens lösenordsbaserade system – dina anställda får även en bättre användarupplevelse.

Istället för att behöva komma ihåg och ange ett lösenord varje gång de behöver åtkomst till kontot kommer de anställda att få ett e-postmeddelande med en engångslänk eller -kod, eller erbjudas att verifiera sin identitet med biometri, t.ex. en ansiktsskanning eller ett fingeravtryck. Det går också att registrera en anställds enhet så att enheten omedelbart identifieras av Okta Identity Cloud, vilket ger en upplevelse helt utan lösenord och inloggning som fungerar i alla webbläsare, stationära datorer och mobilappar.

Det finns fler fördelar med att slopa lösenorden än ökad säkerhet och användarvänlighet. När det inte längre finns autentiseringsuppgifter att stjäla behöver ditt säkerhetsteam inte längre oroa sig för nätfiskeattacker eller andra åtkomstbaserade hot. Tiden som användare lägger på autentisering minskas med så mycket som 50 %, medan den ökade driftseffektiviteten minskar administrationsbördan och kostnader. 

3: Gå över till nolltillit.

Nolltillit är inget nytt koncept, men med de senaste två årens händelser – övergången till distansarbete, accelererad molntillämpning och vågen av allt mer sofistikerade cyberhot, inklusive gisslanattacker (attacker med utpressningstrojaner) och nätfiske – har det blivit angeläget att implementera det.

Om dagens toppkompetens vill arbeta på företag de kan lita på så behöver man gå över till en mer riskbaserad och identitetscentrerad metod för säkerhet – en metod som är bättre anpassad till modern teknik och moderna arbetssätt.

Organisationer som använder en nolltillit-metod för säkerhet kan fokusera på att säkerställa att rätt personer har rätt åtkomstnivå till de rätta resurserna i det rätta sammanhanget, och att denna åtkomst utvärderas på nytt kontinuerligt – allt utan extra krångel för användaren. Det första steget mot att implementera nolltillit innebär att konsolidera åtkomsten till alla företagsresurser inom ett enda identitets- och åtkomsthanteringssystem (IAM). Målet är att kunna tillämpa enhetliga policyer i alla program, oavsett om de finns lokalt eller i molnet. Nästa steg är att kunna implementera sammanhangsbaserade åtkomstpolicyer, automatisera provisionering och avprovisionering och sedan röra sig mot riskmedveten och lösenordsfri åtkomst. 

Nolltillit är inget man bygger upp över en natt. Men det som är avgörande är att göra identiteten till grunden för din säkerhetsstrategi och att utöka fokus till identitet i hela ditt säkerhetsekosystem – inte bara för att uppnå dina säkerhetsmål, utan även för att skapa teknikupplevelser på arbetsplatsen som dagens anställda uppskattar. Det är en smart strategi för att locka till sig toppkompetens och bemöta de framväxande cyberhoten som finns överallt i dagens digitala värld.

Vill du veta mer om hur Okta hjälper företag att minska krångel, förbättra medarbetarupplevelsen och öka effektiviteten? Ladda ned vår interaktiva guide till att automatisera joiner, mover, leaver-processen idag.