Okta Workflows

Automatisera komplexa identitetsprocesser utan kod för arbetskraftens och kunders identiteter

Okta Workflows förenklar automatisering av processer, till exempel att deprovisionera användare och överföra deras filer eller påminna inaktiva kunder att göra något. Använd vårt bibliotek av kopplingar som inkluderar Box, Slack, Salesforce, Marketo, OneTrust med flera, eller anropa API:er för att anpassa ditt arbetsflöde.

 

Exempel på arbetsflöden

 

Skapa enkelt arbetsflöden som körs från vänster till höger. I detta exempel skapar Okta en Salesforce-post och skickar ett anpassat meddelande till en Slack-kanal varje gång en användare skapas.

Vidta finmaskiga åtgärder under onboarding och offboarding

Lägg till användar roller och behörigheter när kontot skapas eller konvertera licenser från betalda till kostnadsfria efter deaktivering av konton.

Tillåt åtkomst till appar och innehåll

Skapa en personlig Box-mapp för en nyligen provisionerad anställd och lägg till dem i Slack-rum som är relevanta för deras roller och funktioner.

Dra in åtkomsträtter i tid

Skicka en varning via e-post om en användare är inaktiv i över 30 dagar. Om ingen aktivitet förekommer inom en angiven tid så kan kontot deaktiveras.

Se till att rätt personer agerar

Meddela chefer, IT eller appens ägare efter att ett konto har deprovisionerats eller om ett fel uppstått så att de kan vidta ytterligare åtgärder.

Onboarding and offboarding actions

Definiera identitetsprocesser baserat på tid och kontext

Ge tillfällig åtkomst, pausa processer eller agera beroende på särskilda attribut såsom roll, bosättningsland eller team-tillhörighet.

Tillåt villkorlig åtkomst

Kontrollera ett tredjeparts-system för att se om användaren har rätt behörighet innan åtkomst beviljas.

Ge finkornig behörighet

Dra in åtkomst till centrala affärsappar och filer men behåll åtkomst för andra tjänster såsom löneinformation.

Ge tidsbegränsad åtkomst

Skapa ett konto och bevilja åtkomst för en underleverantör under 90 dagar och dra därefter in all åtkomst och radera kontot.

Kick off business processes

Lös konflikter vid skapande av identiteter

Fånga in och åtgärda konflikter när en identitet skapas, exempelvis samma användarnamn eller e-postadress som någon annan.

Rensa upp rörighet när konton skapas

Skapa unika identiteter och lös konflikter med användares attribut när de skapas och importeras.

Förenkla skapandet av många e-postadresser

Skapa automatiskt giltiga e-postadresser för användare med identiska namn och ta bort tecken som inte stöds, till exempel accenter.

Resolve identity creation conflicts

Sortera ut och dela snabbt viktiga data

Skapa tabeller automatiskt baserat på ändringar i användares livscykler och dela sedan dessa regelbundet över hela organisationen.

Share data quickly
Skicka kritiska data till rätt team

Skapa automatiskt en tabell med deaktiverade underleverantörer och skicka den via e-post den första varje månad till teamet som sköter regelefterlevnad.

Samla regelbundet in information från tredje part

Få en rapport varje vecka över alla användare som inte har använt en viss app under den senaste månaden.

Byt ut egen kod och anpassa verksamhetslogiken

Tillbringa mer tid med att skriva kod som är viktig för organisationen genom att byta ut kodrader mot arbetsflöden och skapa kopplingar till appar för din unika verksamhet.

Byt ut egenskriven kod mot ett arbetsflöde

Använd ett arbetsflöde för att automatisera kodrader som du helst inte vill skriva, till exempel enklare transformation av data eller filtrering.

Anpassa Workflows för din verksamhet

Utöka ditt bibliotek med kopplingar genom att ansluta till allmänna API:er, egna interna appar och göra öppna HTTP-anrop.

Workflows - Replace custom code

Lär dig mer om Workflows

Workflows är för närvarande inte tillgängligt i Oktas APAC-cell.