Skapa ett anpassningsbart, flexibelt företag med Identity

Exec Brief Cover Image

Bara under de senaste tre åren har chefer på Global 2000-företag tvingats navigera sina verksamheter genom en pandemi, en geopolitisk konflikt och en period av ekonomisk osäkerhet. Det innebär att de ständigt optimerar för en effektiv, kostnadseffektiv och anpassningsbar organisationsstruktur – särskilt när företaget genomgår stora förändringar som sammanslagningar och förvärv, global expansion, avyttringar eller omstruktureringar. 

Strukturförändringar medför potential för betydande tillväxt för stora organisationer, men endast om det kan göras på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Läs vår sammanfattning om du vill veta mer om hur du kan bygga ett anpassningsbart och smidigt företag med identitet.