Förtroende börjar med transparens.

 

Transparensen och kärleken till kunderna är väsentliga för vår identitet. Vi har alltid strävat efter att dela med oss av det vi vet, det vi har lärt oss och vilka åtgärder vi vidtar för att förhindra att en incident inträffar igen.

Häng med och lyssna när Oktas CEO och co-founder Todd McKinnon och Oktas Chief Security Officer David Bradbury slår sig ner för att diskutera vad vi har lärt oss.

Vårt åtagande

Vi publicerar våra lärdomar och vår därmed sammanhängande handlingsplan för att öka transparensen inom Okta och i hela branschen. Vi tror att hela cybersäkerhetsgemenskapen gynnas av vårt samarbete.

Bloggpost

Okta avslutar sin utredning av incidenten i januari 2022

Denna bloggpost ger en översikt av slutsatserna från utredningen som genomförts av våra interna säkerhetsexperter, såväl som utredningen från ett globalt erkänt cybersäkerhetsbolag som vi anställde för att göra en rättslig rapport.

Bloggpost

Okta avslutar sin utredning av incidenten i januari 2022

Denna bloggpost ger en översikt av slutsatserna från utredningen som genomförts av våra interna säkerhetsexperter, såväl som utredningen från ett globalt erkänt cybersäkerhetsbolag som vi anställde för att göra en rättslig rapport.