HTTP Error 431: definition, status, orsaker & lösningar

HTTP Error 431: definition, status, orsaker & lösningar

Thousands of businesses across the globe save time and money with Okta. Find out what the impact of identity could be for your organization.

HTTP Error 431: definition, status, orsaker & lösningar

Learn why Top Industry Analysts consistently name Okta and Auth0 as the Identity Leader

HTTP error 431 svarar med statuskoden: Request header fields too large

Du har försökt att se innehållet på eden egna webbplatsen och fått ett felmeddelande. Läs det så vet du att systemet tycker att fälten i förfrågan var för stora. Men du har ingen aning om vad det betyder.

HTTP-fel är till för att ge dig information om kommunikationen mellan din enhet och webbplatsens server. Men koderna skrevs för utvecklare, inte för allmänheten. Och även experterna kan bli förvillade av kryptiska koder som den här. 

Att åtgärda HTTP error 431 är relativt lätt om du vet var du ska titta. Vi förklarar de olika stegen.

Förstå HTTP

HTTP står för "hypertext transfer protocol" och etablerades 1991. Tänk på detta protokoll som ett språk för förfrågningar och svar mellan en enhet och en server. 

Varje gång du besöker en webbplats sker följande steg.

 • Webbläsarförfrågan: Du behöver data eller information från webbservern för att kunna besöka en webbsida. 
 • Dataöverföring: I denna förfrågan finns information om dig, din webbläsare med mera. 
 • Server-svar: Du blir antingen godkänd eller får en kod som förklarar varför du inte blev det. 

En förfrågan kallas ibland "header". HTTP-protokollet specificerar inte hur lång eller stor denna datasträng får vara. Men vissa servers begränsar storleken av säkerhetsskäl. 

Och det är här HTTP error 431 kan förekomma.

Packa upp HTTP Error 431

Det finns många olika numrerade HTTP-felkoder. Alla 400-koder har att göra med användarfel. De gäller problem som inte har att göra med tekniken för din webbplats eller server. De har att göra med någon förfrågan från användaren som webbplatsens server inte kan hantera. 

Error 431, med förklaringen "Request header fields too large" innebär att servern inte har godkänt en förfrågan. Den förfrågan som skickades av användaren är antingen för lång eller för stor och därför kan inte servern behandla den.

Webbutvecklare kan begära alla möjliga data från användare. Du kan begära information om följande:

 • Önskat språk
 • Användarinformation 
 • Värdar 
 • Referensplatser 

Om du ber om för mycket information, eller om datamängd du får i retur är för stor eller för lång så får du en felkod. Webbsidan kan inte laddas förrän problemet är åtgärdat.

Åtgärda Error 431 i 4 steg 

Varje felkod HTTP error 431 är olika och din webbplats kan ha ge detta meddelande av orsaker som inte gäller andra företag som du känner till. Men för de flesta företagen beror problemen på en av två faktorer.

Dina besökare ser koden på grund av cookies eller att angiven URL är för lång. 

Försök åtgärda det genom att:

 • Eliminera anroparens URL. Om du vet att du har aktiva länkar på en webbplats med en väldigt lång URL så kan du eliminera denna förfrågan innan åtkomst tillåts.
 • Granska din kod. Mellanslag i din kod gör att maximala antal tecken överskrids, men de behövs inte alltid. Du kan också be om data som aldrig används eller behövs vilket kan tvinga användaren att överskrida teckengränsen.
 • Undersök inställningen av cookies. Om du har fel i auktoriseringskoden kan du få flera cookies för användarna vilket kan resultera i ovälkomna HTTP-fel.
 • Acceptera fler cookies. Om cookies är problemet kan du släppa in fler. Cookies medför sårbarheter i säkerheten så var försiktig. Men om du till varje pris vill eliminera en felkod så kan det hjälpa att acceptera fler cookies.

Du behöver kanske kontrollera med din server-värd innan du ändrar något. Om du ändrar din kod för att kunna accepteras mer data men din server inte håller med så kan användarna få en liknande HTTP-kod vid serveråtkomst. Det kan vara klokt att diskutera detta innan koden ändras.

Få hjälp från Okta

Om du är plågad av HTTP-fel så kan vi hjälpa dig. Vi går igenom problemet tillsammans med dig och tar reda på hur du kan ge dina användare åtkomst utan att äventyra säkerheten. Kontakta oss för mer information.

Referenser

Brief History of HTTPHigh Performance Browser Networking. O'Reilly. 

Additional HTTP Status Codes, (april 2012).Internet Engineering Task Force. 

Risk Associated With Cookies, (november 2013). Infosec.

5 Tips to Avoid Potential Dangers of Cookies, (november 2020). C Online Mag.