Okta Insights

Förbättra företagets cybersäkerhet med rätt insikter

Okta ThreatInsight

 

Okta ThreatInsight utvärderar på tjänstnivå före autentisering

ThreatInsight

ThreatInsight använder attackdata från hela vårt nätverk för att identifiera och blockera hotfulla inloggningsförsök. Okta ThreatInsight hjälper till att skydda mot automatiserade bottar som försöker använda stulna inloggningsuppgifter och många andra typer av attacker.

HealthInsight

Okta HealthInsight övervakar konfigurationerna av ditt Okta-system och ger skräddarsydda rekommendationer baserat på Oktas bästa praxis för att förbättra din säkerhetssits.

Admin Experience Security Health Check
Report suspicious activity

UserInsight

UserInsight transformerar slutanvändarna från av vara måltavlor till att utgöra första försvarslinjen då de rapporterar okänd kontoaktivitet som kan utlösa meddelande till administratören och åtgärdande arbetsflöden.