Automatiserad Onboarding och Offboarding

Automatisera anställdas livscykler i deras appar. Okta Lifecycle Management kan hjälpa till.

Okta fungerade som länken mellan Hendricks IT- och HR-team genom att införa automatisk provisionering och deprovisionering för IT samtidigt som HR hanterade anställda via Workday.

Hendrick Automotive Logo Color

Flinders integrerade Okta med sitt lokala informationssystem för studenter och sitt system för hantering av undervisning så att de automatiskt kunde ge eller dra in behörighet för åtkomst från personal, lärare och studenter.

Flinders Logo

Med Okta Lifecycle Management för automatisk onboarding och offboarding kan du:

Stärka säkerhet

Använda automatiserade principer istället för mänskliga bedömningar vilket minskar risken för de fel som alltid kan uppstå i manuella processer

Gör nyanställda produktiva

Ge nyanställda nödvändiga verktyg behörigheter redan första dagen

Minska kostnader

Deprovisionera och spara in på programvarulicenser sparar pengar

Gör IT-administratörer produktiva

Låt ditt IT-team slippa arbete med manuell provisionering (t.ex. skapa och deaktivera konton)

Se till att behörigheter ges och återkallas i tid.

Ge behörighet för åtkomst åt nyanställda direkt när de börjar och återkalla behörigheten direkt för anställda som slutar

Underlätta revision och regelefterlevnad

För en centraliserad logg över hur en anställd fick åtkomst till en resurs så att en åtkomstrapport enkelt kan skapas

Integrationer

Dra nytta av de förintegrerade apparna i Okta Integration Network. Okta är en leverantörsneutral plattform och fokuserar på att integrera med ledande partners med moln- eller lokala lösningar istället för egenutvecklade system. Detta gör att du kan välja den bästa möjliga tekniken för sin organisation.

Applications Okta Integrations II

Appar

Anslut dina användare säkert till appar på några minuter med färdiga integrationer för över 7 000 molnappar, lokala appar och mobilappar.

Human Resource Information Systems

HR-system

Förbättra anställdas produktivitet och säkerhet genom att samordna HR- och IT-system.

Directories

Kataloger

Integrera med kataloger som källor eller mål för information.

Provisioning Custom Integrations

Egenutvecklade integrationer

Anslut till lokala appar eller egenutvecklade appar som är SCIM-förberedda.