Säker åtkomst via on premises

Använd SSO och MFA för lokala appar utan att ändra kod

Alliance Data lättar på växtvärken
med Okta

"För tre år sedan hade vi användarkonton överallt, ingenting var centraliserat. Våra stora, mogna och huvudsakligen Oracle-baserade appar var som att ha en gorilla i rummet. Okta gjorde om detta till en hybridlösning."

– Darren Linden, Head of Corporate IT Services på Alliance Data Systems

Använd Okta för att säkra åtkomst till lokala appar

Använd både SSO och MFA till alla appar

Okta ger single sign-on och multifaktorautentisering för appar, infrastruktur och API:er oavsett var de är installerade, lokalt eller i molnet, vilket sparar tid och pengar samt ökar produktiviteten.

Minska kostnader

Reducera infrastruktur- och driftkostnader genom att eliminera onödiga verktyg och äldre identitetssilos, servrar och underhållet som krävs för att skydda lokala appar.

Centralisera åtkomstkontroller och konfiguration

Gå från att koordinera konfigurering i många system, korrelation av revisionsloggar och sammankopplade säkerhetssilos till enhetliga åtkomstprinciper och revision.

Bli MFA-kompatibel med modern säkerhet

Du kan förbättra säkerheten med MFA-kompatibla användarvänliga lösningar med den bästa säkerheten, allt från biometrisk autentisering till riskbaserad och lösenordsfri autentisering.

Minska leverantörsrisk

Gör dig av med inaktuella lösningar för webbåtkomsthantering, MFA-servrar och single sign-on.

Ge modern och smidig tillgång för alla användare

Ge tillgång till alla appar via en enkel och användarvänlig portal oavsett enhet och plats.

År 2022 kommer IDaaS att vara den modell som föredras för över 80 % av utplacerade lösningar för åtkomst hantering globalt

Källa: Gartner's Magic Quadrant for Access Management, Worldwide 2018