Framtiden för kundidentitet: 4 CIAM-trender att bevaka

Tekniken utvecklas snabbt. Du vet säkert bättre än någon annan att de lösningar som implementerades för ett år sedan inte nödvändigtvis fungerar idag och att kunderna hela tiden förväntar sig en ökande standard på tjänsterna. För att vara en trovärdig ledare måste du ge kunderna rätt balans mellan användarvänlighet och säkerhet. Ge en smidig och intuitiv digital upplevelse där användarna kan lita på att deras data förblir privata och säkra. 

För många organisationer krävs då att arkitekturen ändras och en robust lösning för kundernas identitets- och åtkomsthantering (CIAM) införs. Mot bakgrund av detta har vi identifierat fyra trender som visar framtiden för kundidentitet. Vi kommer att detaljerat diskutera varje trend, från att driva engagemang till hantering av komplexitet, och föreslå vad du kan göra för att ligga i utvecklingens framkant.

Trend 1: Engagera kunder

Om din organisation har direkt kontakt med kunder känner du säkert pressen av att ständigt hitta nya lösningar. En särskilt viktig del är nuförtiden att fokusera på hur kunder interagerar med ditt varumärke. Det är trots allt engagerande upplevelser som hjälper dig att synas på marknaden vilket är vitalt för att skapa en lojal kundkrets som växer med tiden.

Data är det bästa sättet att förstå vad kunderna önskar sig, men du måste vara försiktig med insamlandet. Att be om för mycket information för tidigt, t.ex. vid registreringen, kan skapa motstånd så att kunden överger din app eller tjänst. Att be om det för sent gör å andra sidan att du går miste om möjligheten att skräddarsy kundupplevelsen och kommunikation. Rätt timing för du med progressiv profilering så att du får den information du behöver för att skapa meddelanden och erbjudanden som får kunderna att återvända.

Om du vill engagera kunderna finns det några Okta-lösningar som kan hjälpa dig. Vårt stöd för progressiv profilering och social inloggning kan t.ex. hjälpa dig att snabbt bygga upp relationer och samla in kunddata på ett sätt som känns naturligt och intuitivt för kunden. Samtidigt kan våra SDK och API för enheter hjälpa dig att skapa en enhetlig bild av varumärken och anpassbara autentiseringsprocedurer i alla kanaler och ingångar.

Trend 2: Leverera bättre säkerhet

Säkerhet är av yttersta vikt för vår verksamhet och våra kunder men för att säkerhetsåtgärder ska fungera måste de också ge ett positivt bidrag till engagemanget. Dessvärre tror många organisationer att det räcker att införa multifaktorautentisering (MFA) och att alltid genomdriva mycket snäva principer, men detta kommer bara göra att kunderna söker sig till appar som är lättare att använda.

En bättre väg är att använda flexibla principer, hålla allt så enkelt som möjligt och bara använda ett striktare skydd när det behövs. Om du har flera appar och tjänster kan du använda olika principer för åtkomst beroende på hur känsliga data och resurser som exponeras. Många kunder förväntar sig ytterligare säkerhetsskikt när de t.ex. genomför större transaktioner online. Om de köper en klocka för 10 000 USD kan MFA vara förtroendeskapande. Å andra sidan behöver inte kontroll av en beställning samma grad av säkerhet.

För att få en flexibel och tidskänslig säkerhet stöder Oktas system kontext-baserad åtkomsthantering där en riskbedömning görs baserat på beteendefaktorer vid inloggningsförsöket såsom kundens enhet, plats, IP-adress eller tidpunkt. Kontext-baserad åtkomsthantering analyserar dessa faktorer innan åtkomst beviljas och kan be kunden att ge ytterligare bevis på sin identitet vilket ger ett smart skydd av kunder utan att försämra användarupplevelsen. 

Trend 3: Skydda användarens integritet

Dataintegritet utgör en hörnsten för kundförtroendet. Allvarliga fall av bristande integritet har allvarligt skadat allmänhetens förtroende för online-reklam och sociala media. Lagstiftning och regelverk införs för att snabbt reglera företag som samlar in, lagrar och delar data. 

Med Dataskyddsförordningen (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA) på plats, och nya globala regelverk är på väg, så är skydd av kunddata inte längre förhandlingsbart. Mer än någonsin tidigare vill kunderna nu veta att deras data är skyddade i företag som följer kraven på regelefterlevnad.

För att hantera data på rätt sätt finns det tre områden som organisationer måste sköta utmärkt:

  • Hantering av samtycke: insamling, behandling och lagring av kundens samtycke
  • Hantering av integritet: delande av data till appar nedströms
  • Regelefterlevnad: mappning och radering av data

Oktas rikliga uppsättning av API:er för användarhantering kan användas för samtliga fall ovan. Vi bygger också funktioner som kan användas direkt för att lägga in egna villkor och betingelser under registrering och spara kundens samtycke tillsammans med principinformation. Efter att detta samtycke har erhållits kan Okta till och med skicka dessa data till en särskild integritetslösning (t.ex. OneTrust eller Datagrail) som samordnar ett arbetsflöde när kunder begär insyn i vilka data som du har om dem.

Trend 4: Hantera komplexitet

Körs din teknikstruktur på ett särskilt komplicerat sätt? Du är inte ensam om det. Många organisationer sköter många appar och identitetskataloger från olika håll som identitetleverantörer och sociala inloggningslösningar. De måste också sköta olika utvecklingsmiljöer så olika intressegrupper kan interagera med kundidentitetssystemet. 

Dina ansvarsområden kommer bara att öka när företaget växer och olika affärsenheter, app-utvecklare och M&A-processer kommer in i bilden. Överbelastade team kan inte prestera på topp så det är viktigt att förenkla strukturer och eliminera komplexiteter.

Oktas Universal Directory ger dig ett centralt nav för hantering av alla användare, grupper och enheter och låter dig lagra användardata och skapa behörigheter för grupper baserat på attribut vilket underlättar konfigureringen. Vi gör nu ytterligare investeringar i vår plattform för att organisationer ska kunna förfina sin hantering av många Okta-konton för olika kunder, affärsenheter och livscykler för programvaruutveckling. Vi lägger också till funktioner för bättre delegerad administration så att du kan förse organisationens alla team med rätt nivå av åtkomst.

Kundförväntningarna kommer fortsätta att utvecklas med tiden och att bygga sin funktionalitet runt dessa viktiga trender kommer att hjälpa dig att skapa en engagerande och trovärdig upplevelse som drar till sig och behåller en lojal kundbas för framtiden.

Läs vårt Whitepaper för att lära dig mer om framtiden för kundidentitet, eller kontakta oss för att få reda på vad vår CIAM-plattform kan göra för din verksamhet.