Minska IT-friktionen

Med rätt lösning kan IT kostnaderna minimeras och uppmuntra innovation i hela organisationen skapas

Skapa möjligheter för IT-team

En CIO förväntas dra ner på IT-kostnader och driva effektiviteten med bibehållen (eller till och med förbättrad) tillgänglighet och prestanda från tekniken.*

Odla fram innovation som spänner över hela organisationen

57 % av alla CIO säger att företagen förväntar sig att de hjälper till att utveckla nya produkter och tjänster men flertalet uppger att innovation inte prioriterats.*

Aktivera den utökade arbetskraften

Komplexiteten och uppgifter för IT har vuxit genom att de nu förväntas skala upp sin support till, utöver de anställda, nu även externa underleverantörer, säsongsarbetare och partners.

Medallia Logo

Okta hjälper Medallia att automatisera repetitiva IT-processer för att hantera den snabba expansionen av personal

Genom automatisering av repetitiva IT-processer kan Medallias IT-team inte bara få ett ökande antal nyanställda produktiva från dag ett, utan också få tid över för strategisk teknisk assistans över hela företaget.

Fördelar

Okta förbättrar effektiviteten för alla IT-team så de kan prioritera strategiska projekt som driver tillväxt och skalning för en organisation.

Fördelar

Okta förbättrar effektiviteten för alla IT-team så de kan prioritera strategiska projekt som driver tillväxt och skalning för en organisation.

Centralisera användarhantering

Minskad komplexitet och ökad insyn i vem som har åtkomst till vad med en enda källa till sanning som spänner över hela organisationen.

Eliminera IT-störningar

Automatisera tidsödande uppgifter som provisionering, deprovisionering och återställning av lösenord för alla typer av användare så att IT kan fokusera på de mest lönsamma aktiviteterna.

Placera ut teknik med lätthet

Stöd innovativ verksamhet genom att snabbt och säkert placera ut den bästa tekniken för globala användargrupper.

Spara in på licensavgifter

Hantera licenser och automatisera deprovisionering för att slippa onödiga kostnader.