Möjliggör säkert distansarbete

Behåll produktiviteten utan att tumma på säkerheten

Stöd verksamhetens kontinuitet och spänst

Smidig tillgång till alla resurser

Förena alla dina appar i molnet och de lokalt installerade in i en portal för dina slutanvändare så att de får en smidig åtkomst oavsett vilken enhet de använder. Dra nytta av Oktas nya Workflows-teknik för att automatisera provisionering och deprovisionering för all personal som jobbar på distans.

Minimera risken med fjärråtkomst

Flytta gränsen för säkerheten och fokusera på att skydda användarnas tillgång till alla resurser från VPN till molnet och lokala appar till servrar och API:er. Integrera din IAM-lösning med andra ledande Zero Trust-lösningar.

Integrationer

Okta application integration

Förstklassiga produktivitetsappar

Flexibel förstklassig teknik som arbetar tillsammans: Okta, Box, Slack och Zoom.

Remote Work MFA for VPNs

MFA för VPN

Lägg till MFA som autentiserar distansanvändare via VPN.

Businesses @ Work from Home

Lär dig mer om hur organisationer kan använda nya verktyg och identitetsbaserade säkerhetslösningar för dagens utspridda arbetsstyrka.

Stora och små organisationer litar på att Okta ger dem säkra distansarbetare

Capital Group

GitLab

Seton Hall University

FedEx

Använda Okta som en del av sin Zero Trust-strategi

University of Notre Dame

Envision Healthcare

Okta hjälper Envision Healthcare med IT-utmaningarna

Discovery Communications

Hewlett Packard Enterprise

Albertsons